Loonstaat    Opleidingen HRM 


Normontwikkeling HR

Datum laatste wijziging: 27 oktober 2018  |  Trefwoorden: Normering, HRM

Inhoud

 1. Doel normering
 2. Nederlandse Normalisatie-instituut
 3. Internationale normen

Doel normering

De normen helpen HR afdelingen met het verbeteren van hun prestaties en, uiteindelijk, ook de prestaties van de organisatie als geheel.

Nederlandse Normalisatie-instituut

Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) werkt op internationaal gebied samen met collega’s in onder andere de Verenigde Staten, Australië, Duitsland, Frankrijk, Maleisië, Pakistan en het Verenigd Koninkrijk aan normen voor human resource management. Afgelopen jaar werden al enkele internationale richtlijnen gepubliceerd.

Internationale normen

ISO heeft een nieuwe serie internationale normen voor human resources. Vanuit Nederland is de nationale normcommissie voor 'Human resource management' betrokken bij de ontwikkeling van deze normen.
 • NEN-ISO 30400:2016 Human resources management – Vocabulary
  Een overzicht van de belangrijkste termen en definities die in de ISO HRM normen worden gebruikt.
 • NEN-ISO 30405:2016 Human resources management – Guidelines on recruitment
  Richtlijnen voor effectieve aannameprocessen en -procedures en kan worden gebruikt door iedereen die betrokken is bij het aannemen van medewerkers, ongeacht of zij HR professionals zijn of niet.
 • NEN-ISO 30408:2016 Human resources management – Guidelines on human governance
  Richtlijnen voor het structureren van een effectief HR beleid dat het mogelijk maakt om effectiever te reageren op organisatie- en operationele behoeften. Daarnaast bevordert het betrokkenheid van alle belanghebbenden, helpt het om op human resource risico's te anticiperen en deze te managen en ondersteunt het bij het ontwikkelen van een bedrijfscultuur die aansluit bij de waarden van de organisatie.
 • ISO 30409:2016 Human resources management – Workforce planning
  Helpt organisaties om effectiever te reageren op hun huidige en benodigde personeelsbestand.

De normen zijn ontwikkeld door ISO/TC 260, Human resource management. Het bezit van de normen is niet gratis.

(Bron: Xpertactueel e.a.)

NB: Meer over normen, zie subrubriek Ergonomie.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loonstaat    Opleidingen HRM