Apps voor HRM    Beoordelen 


Benchmark

Datum laatste wijziging: 27 oktober 2018  |  Trefwoorden: Benchmarking, HRM, Vergelijkingsmethode, KPI

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Voorbeelden HRM onderzoek
 3. Momentopname
 4. Organisaties


Inleiding

Benchmark (Engels voor ijkpunt) of benchmarking is het vergelijken van de kwaliteit en prestaties van een organisatie met die van vergelijkbare andere organisaties. Toegespitst op HRM komen we de termen HR-analytics, HR-Ratio, Ken- en Stuurgetallen en (HRM) Data-analyse tegen.

Een benchmark bestaat uit een aantal stappen;

1. het exact vaststellen/definiëren wat onderzocht moet worden;
2. het uitvoeren van onderzoek met behulp van cijfers en statistieken om te komen tot eigen (ken)getallen;
3. het vergelijken van de eigen getallen die van de andere organisaties;
4. het begrijpen waarom de waargenomen verschillen er zijn;
5. het aanbrengen van veranderingen binnen de eigen organisatie;
6. op een latere tijdstip nagaan of de veranderingen hebben geleid tot een verbetering van de eigen organisatie.

NB: Vergelijkbaar met benchmark zijn de 'Kritieke prestatie-indicatoren' (KPI's), variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.

Voorbeelden HRM onderzoek

 • FTE (fulltime-equivalent) van de personeelsafdeling gedeeld door de FTE van de organisatie maal honderd, de HR-fte ratio
 • hoogte salarissen van werknemers op diverse niveaus
 • instroom, doorstroom (vervullen andere functie) en uitstroom
 • onderzoek medewerkers-tevredenheid
 • opbouw diensttijd
 • opbouw leeftijd organisatie en afdelingen
 • opleidingsbudget per werknemer
 • percentages mannen - vrouwen
 • tijdsbesteding primaire en secundaire HR-taken
 • verhouding vaste en tijdelijke contracten
 • verloop in procenten
 • ziekteverzuim in procenten

Momentopname

Een benchmark richt zich op de achterliggende periode, zij doet geen voorspelling. Benchmark loopt het gevaar vergelijkingen te maken op verouderde gegevens.

Organisaties

In Nederland zijn vele organisaties gespecialiseerd in benchmarking, onder meer:

Berenschot
Raet*
Hay Group
ActiZ (zorg)
InterMaction
Performa

* Raet verkocht voor half miljard. Koper is de Britse private-equity firma HgCapital. De overnameprijs zou circa € 500 mln bedragen. (Bron: Flexnieuws, 27 maart 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Apps voor HRM    Beoordelen