Nieuws

Tool om transitievergoeding te berekenen

vr 19 apr 2019  | Bron: PW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Rekentool, 2019
Bij het berekenen van de transitievergoeding zijn er veel aspecten waarmee u rekening moet houden: wanneer is de ontslagzaak ingezet, wat is de leeftijd van de werknemer, wat is de...

Voor het eerst minder werklozen dan voor de crisis

vr 19 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, CBS, Werklozen, Crisis
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal...

Minder deeltijders die meer uren zouden willen werken

vr 19 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Deeltijd, CBS, Werken
Sinds 2014 neemt het aantal personen dat in deeltijd werkt en meer uren zou willen werken af. Waren er in 2014 nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken, in 2018 was...

Stijging aantal faillissementen in 2019 met enkele procenten

vr 19 apr 2019  | Bron: Euler Hermes  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Faillissement, Brexit
Dat komt doordat de Nederlandse economie minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Brexit-perikelen kunnen voor een nog sterkere stijging zorgen, meldt kredietverzekeraar Euler...

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

vr 19 apr 2019  | Bron: Nibud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inkomen, Rapport, Nibud, Geldzaken, 2018
Met dit lezenswaardige rapport (april 2019) geeft het Nibud aan hoe de Nederlanders anno 2018 hun geldzaken in de praktijk organiseren en hoe dit zich de afgelopen 15 jaar heeft...

Prejudiciële vragen inzake slapend dienstverband

vr 19 apr 2019  | Bron: Rechtbank Limburg  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slapend dienstverband, Prejudiciële vragen, 2019, Hoge Raad, Kantonrechter
In een recente procedure (april 2019) bij de rechtbank Limburg, heeft de advocaat van de werknemer aan de kantonrechter verzocht de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen over het...

Kosten elektrisch rijden onbetrouwbaar

do 18 apr 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Elektrische auto, Auto, Kosten, Onbetrouwbaar
Keer op keer kloppen ze niet, de berekeningen die worden gemaakt voor de subsidies van elektrische auto's. Maar hoe die subsidies precies berekend worden, blijft geheim. De Tweede Kamer...

Wat is werkgeluk?

do 18 apr 2019  | Bron: Redaktie HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkgeluk, Agile werken, Motivatie
Wat werkgeluk betekent is niet eenvoudig. Op het internet treffen we een scala van uiteenlopende definities, omschrijvingen en uitleg aan. Wat het precies is, is voor iedereen anders:...

Minder uitzenduren en omzet in 2019 / week 9 - 12

do 18 apr 2019  | Bron: ABU  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minder, Uitzenduren, 2019, ABU, Omzet
Na perioden met alleeen maar groei was er nu sprake van krimpende omzet in de uitzendbranche. De omzet van de uitzendsector daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode in 2018 en...

Nederlandse voedselconsumptie aanpassen?

do 18 apr 2019  | Bron: Planbureau voor de Leefomgeving  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Nederlandse voedselconsumptie, Aanpassen
Voor de consumptie van een Nederlander is nu gemiddeld 4500 vierkante meter land nodig in binnen- en buitenland, waarvan 40 procent (1800 vierkante meter) voor het produceren van...

Metaalfondsen verzetten zich tegen pensioenkorting

do 18 apr 2019  | Bron: Metaalfondsen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenkorting, Metaalfondsen, 2020
De pensioenfondsen voor de metaalsector PMT en PME verzetten zich tegen de komende pensioenkortingen. Ze vinden het onverantwoord dat ze straks de pensioenen van twee miljoen mensen...

Problemen uitvoering Wet Waardeoverdracht klein pensioen

do 18 apr 2019  | Bron: Pensioenfondsen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klein pensioen, Afkopen, 2019, Koolmees, Waardeoverdracht
De Wet Waardeoverdracht klein pensioen, ingegaan op 1 januari 2019, blijkt niet voor alle kleine pensioen goed te werken. Sterker, de afkoop van kleine pensioenen niet vaak mogelijk....

Risico’s variabele pensioenproducten

do 18 apr 2019  | Bron: AFM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Variabel pensioen, Risico, Begeleiding, 2019, AFM
Volgens de AFM wordt er nog niet veel gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden voor variabele uitkeringen, wel groeit het aantal gebruikers in ras tempo. Meer keuzevrijheid is een...

Aziatische koks naar Nederland

wo 17 apr 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kok, 2019, Koolmees, UWV
Aziatische restaurants mogen binnenkort het aantal gespecialiseerde koks uit het buitenland halen dat nodig is voor hun restaurant. Ook kunnen de koks langer blijven dan gebruikelijk...

Maaltijdbezorgers in de picture

wo 17 apr 2019  | Bron: Couranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, 2018, Ongeluk, Maaltijdbezorger
Zeker twee keer per week is een maaltijdbezorger betrokken bij een verkeersongeluk. In totaal waren er in 2018 meer dan 100 maaltijdbezorgers betrokken bij een ongeluk. De Inspectie SZW...

Einde discretionaire bevoegdheid staatssecretaris

wo 17 apr 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Kabinet, 2019, Discretionaire bevoegdheid, Einde
De mogelijkheid voor staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid om in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen aan een asielzoeker wordt over...

Lost een 'wet op onbereikbaarheid' overmatige werkdruk op?

wo 17 apr 2019  | Bron: Tweede Kamer, VNO-NCW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: PvdA, VNO-NCW, Werkgevers, Werktijden, Wetsvoorstel, Wet op onbereikbaarheid
De PvdA-Kamerlid diende een wetsvoorstel in die werknemers het recht op onbereikbaarheid moet geven. Hoewel de maximale werktijden wettelijk zijn vastgelegd, wordt geen rekening...

FNV eist minimumloon van € 14

wo 17 apr 2019  | Bron: FNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, FNV, Verhoging, 2019
De belangrijkste reden om deze campagne in april 2019 te starten, is dat het huidige minimumloon te weinig is om van te leven.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

wo 17 apr 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Goed werkgeverschap, Goed werknemerschap, 2019
In het arbeidsrecht zijn veel verplichtingen voor de werkgever opgenomen. Daarnaast resteren situaties die buiten de wetten vallen, die niet beschreven zijn en waar de werkgever...

Omscholing wordt onderdeel CAO beveiligers

di 16 apr 2019  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Omscholing, CAO, 2019, Beveiligers
Beveiligers die iets totaal anders willen gaan doen, krijgen daar binnen de eigen CAO nu de kans voor. Vakbond CNV meldt op 11 april 2019 dat een scholingsplan een ,,uniek onderdeel”...

Strijd tegen overgewicht met 1.000 watertappunten

di 16 apr 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Water, School, Nationaal Preventieakkoord, 2019
Op schoolpleinen door heel Nederland worden de komende twee jaar circa duizend nieuwe watertappunten geplaatst. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee in 2019 uitvoering aan...

Meer bier minder alcohol

di 16 apr 2019  | Bron: Brouwerijen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Alcohol, Nederland, Bier, Minder, Meer, 2018
De verkoop van alcoholvrij bier is met ruim 30 procent in 2018 nog veel harder gestegen dan in voorgaande jaren. Sinds 2010 is de consumptie van dit zogenoemde 0.0 bier ruim...

Voortzetting WBSO

di 16 apr 2019  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Subsidie, WBSO, 2019, VNO-NCW
Het is goed dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de fiscale regeling voor innovatie, de WBSO, voortzet. De nieuwe evaluatie van de regeling laat zien dat...

In 2018 minder klachten over de Belastingdienst

di 16 apr 2019  | Bron: Nationale ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Klachten, 2018, Minder, Ombudsman
Een van de klachten is de bereikbaarheid van de Belastingdienst, dit moet komende jaren sterk verbeteren.

Leven lang ontwikkelen

di 16 apr 2019  | Bron: Opleidingingsinstituten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opleidingen
De Tweede Kamer heeft Panteia gevraagd om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen, en om oplossingen aan te dragen. Het bureau heeft...

Nederlandse bedrijven helpen 3500 vluchtelingen aan werk

ma 15 apr 2019  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vluchtelingen, Werk
Vijftien grote Nederlandse bedrijven willen de komende twee tot drie jaar samen 3.500 vluchtelingen aan werk helpen. Het gaat om een gezamenlijk initiatief dat maandag werd...

Shell spreekt met de Tweede Kamer

ma 15 apr 2019  | Bron: Nieuwsbladen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Shell, Tweede Kamer, Belastingaangifte, 2019, Rondetafelgesprek
Shell is na enig geharrewar bereid naar de Tweede Kamer te gaan. Naast Shell zullen ook andere vertegenwoordigers van bedrijven deelnemen aan het rondetafelgesprek. Het gesprek vindt op...

Nieuwsbrief 4 (verbeterde versie) / 11 april 2019

ma 15 apr 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nieuwsbrief loonheffingen, 2019
De uitleg over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers bij punt 13 in de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' riep vragen op. De Belastingdienst heeft...

Schema arbeidstijden overtreden?

ma 15 apr 2019  | Bron: Werktijden kinderen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidstijden, Kinderen, Functioneel Parket
Het Schema arbeidstijden kinderen maakt duidelijk dat een 15-jarige scholier een dagelijkse rust van 12 uur moet hebben, werken tussen 19.00 en 07.00 uur is verboden. Een 15-jarige...

Jaarverslag Raad van State 2018

ma 15 apr 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaarverslag, Raad van State, 2018
De Raad van State draagt bij aan behoud en ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door advisering over de kwaliteit van voorgenomen wet- en regelgeving en door...

Matig Nationaal Preventieakkoord

ma 15 apr 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Alcohol, Roken, Overgewicht, Nationaal Preventieakkoord, Blokhuis
Staatsecretaris Blokhuis sloot het Nationaal Preventieakkoord met maatregelen om het roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te bestrijden. Aan dezelfde onderhandelingstafel...

Praktische HR vragen en antwoorden in AD.nl

ma 15 apr 2019  | Bron: AD.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ziekmelding, Salarisonderhandelingen, Thuiswerken, Pensioenregeling, Rookgedrag, Werkplek, Calamiteitenverlof, Teamwork, Mondelinge afspraak
Verschenen in AD.nl - Alle artikelen uit het dossier "Mag dat?", "Wat vertel je wel of niet aan je baas . . .  " waarin o.a. Andries Bongers, hoofdredacteur van HR-kiosk ook zijn...

Krachtige impuls banen mensen met arbeidsbeperking bij de overheid

vr 12 apr 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Overheid, 2019, Ollongren, Van Ark, Banen, Arbeidsbeperking
Minister Ollongren en staatssecretaris Van Ark hebben een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra...

Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen

vr 12 apr 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WIA, Formulier, UWV, 2019
Op het nieuwe formulier (Eerstejaars)evaluatie kan de werkgever samen met de zieke werknemer nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vastleggen.

Nieuwe Regelhulp financieel CV

vr 12 apr 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ministerie SZW, UWV, Financieel, Regelhulp
Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer? Met de nieuwe Regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u snel zien wat de financiële...

Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

vr 12 apr 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Grensoverschrijdend, Gedrag, VOG
Om te voorkomen dat op de medewerkers in zwembaden iets valt aan te merken, vragen steeds meer organisaties uit de zwembranche van hun medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Steeds meer teveel aan informatie

vr 12 apr 2019  | Bron: CBS & TNO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Informatie, Overdaad, Verwerken
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.

1 november valt een besluit over de Brexit

vr 12 apr 2019  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit
De Britse premier May krijgt tot 1 november 2019 de tijd haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale...

Steeds meer mensen met obesitas

do 11 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Obesitas, CBS, 2018
Van de 2- tot 25-jarigen had 12,8 procent matig overgewicht en 3,0 procent ernstig overgewicht (obesitas), gebaseerd op de body mass index (BMI). Het totaal van 15,8 procent te zware...

Toch terugvordering partnerpensioenen ABP

do 11 apr 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Partnerpensioen, Terugvorderen, Koolmees, ABP, Belastingdienst, 2019
Een lange excuusbrief van minister Koolmees dat Pensioenfonds ABP in de jaarlijkse en maandelijkse overzichten niet de mogelijkheid noemde dat pensioenen of uitkeringen kunnen worden...

Ouderschapsverlof niet alleen laten betalen door werkgevers

do 11 apr 2019  | Bron: VNO-NCW & MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Europa, VNO-NCW, MKB, 2019
Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland (8 april 2019) in reactie op de stemming in het Europees Parlement over de work-life balance richtlijn, waarin het betaald ouderschapsverlof is...

Nog amper boetes onder AVG, maar blijft dat ook zo?

do 11 apr 2019  | Bron: Rendement  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wbp
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft maar 1 boete uitgedeeld. Dat staat in haar jaarverslag over 2018.

Ouderschapsverlof niet alleen laten betalen door werkgevers

wo 10 apr 2019  | Bron: VNO-NCW & MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Betalen, 2019, Werkgevers, Europees parlement
Laat werkgevers niet exclusief opdraaien voor de kosten van twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stemming in het Europees...

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

wo 10 apr 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leeftijd, Discriminatie, Arbeidsmarkt, 2019
Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid (4 april 2019) gaat...

Werkgevers investeren minder in mensen met flexwerk

wo 10 apr 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Parttime, Scholing, Omscholing, Flexwerk
Scholing, bij- en omscholing zullen hard nodig zijn om voldoende vakkrachten op te leiden voor werk dat voortkomt uit de energietransitie, zoals nieuwe vormen van installatietechniek,...

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

wo 10 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Mannen, Vrouwen, Deeltijd, Arbeidsparticipatie
Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben...

59% arbeidsmigranten binnen zes jaar vertrokken

wo 10 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmigranten, Nederland
In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59% weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3.000 (10%) van de arbeidsmigranten...

In Nederland werkt 50 procent van de werkenden parttime

wo 10 apr 2019  | Bron: EuroStat  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Parttime, Nederland, Europa, Hoog
In 2016 werkte 55,1% van alle werkenden in Nederland parttime. Binnen de Europese Unie scoort Nederland het hoogst wat betreft percentage parttimers. Deze en meer getallen treft men aan...

Verhoging BTW-tarief van 6 naar 9% en soms meer

di 9 apr 2019  | Bron: Supermarkten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Consumentenprijzen, Verhoging, Supermarkten
Door de BTW-verhoging in januari 2019 met 3% eindigden veel prijzen niet meer op de welbekende 9. De meeste supermarkten willen daarom hun prijzen weer verhogen of hebben dit al...

Handboek 2018 is uit

di 9 apr 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handboek, 2018, Belastingdienst
Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. De 150 pagina's kunnen ook voor niet-ondernemers nuttig zijn.

Doel 14 procent duurzame energie in 2020 haalt Nederland niet

di 9 apr 2019  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, Europa, Duurzaam, Energie, Nederland
Omdat Nederland in 2020 bijna zeker onvoldoende duurzame energie produceert, moet het die energie in het buitenland gaan produceren of inkopen. Zo wordt toch aan de Europese wet voldaan...

Jurisprudentie slapend dienstverband 28 maart 2019

di 9 apr 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Slapend dienstverband, Kantonrechter, Goed werkgeverschap, 2019
Een werkgever bleef een verzoek, een slapend dienstverband te beeindigen, weigeren om zo de wettelijke transitievergoeding te kunnen ontlopen. De rechter besliste in het nadeel van de...

Reeks wijzigingen voor Europese truckers

di 9 apr 2019  | Bron: Europees Parlement  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Vrachtwagen, Rusttijd, Tachograaf, Betaling
Het Europees Parlement wil dat vrachtwagenchauffeurs eerlijker worden beloond en betere werkomstandigheden krijgen. Het parlement heeft daarover op 4 april 2019 een reeks voorstellen...

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

di 9 apr 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Belastingontduiking, KvK, Europa
Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO...

Adviesrecht voor OR over beloning bestuurders

di 9 apr 2019  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belonen, Bestuurder, Advies, Ondernemingsraad, 2019
Vooraf aan de besluitvorming van de aandeelhouders over de beloning van bestuurders, krijgt de OR de gelegenheid zich over het beloningsvoorstel uit te spreken. Ook krijgt de OR de...

Massa tegen snorfiets op de rijbaan

ma 8 apr 2019  | Bron: Amsterdam  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Snorfiets, Auto, Gevaar, 2019
In Amsterdam mogen snorfietsers vanaf 13 april 2019 binnen de ringweg A10 niet langer op het fietspad rijden. En als ze op rijbaan rijden, moeten ze een helm dragen.

Europese richtlijn: uitbreiding kraamverlof naar minimaal tien dagen betaald verlof

ma 8 apr 2019  | Bron: Europese Commissie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kraamverlof, Europese Commissie, 2019, Nederland
Tegelijk met de verruiming van het ouderschapsverlof door de Europese commissie wordt het kraamverlof uitgebreid naar tien dagen doorbetaald verlof. De Europese landen krijgen drie...

Techniek gaat ons niet redden

ma 8 apr 2019  | Bron: Ukrant.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CO2-uitstoot, Proefschrift, Broeikasgas
Elektrische auto’s en bijstoken met biomassa moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Maar dat gaat niet gebeuren, concludeert Jan Hessels Miedema in zijn...

Webmodule als onderdeel van de nieuwe ZZP-maatregelen

ma 8 apr 2019  | Bron: Min SZW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Kabinet, 2019, Webmodule, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe ZZP-maatregelen. Vanaf 5 april 2019 ontvangen...

Ouderschapsverlof gaat naar vier maanden waarvan twee betaald

ma 8 apr 2019  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Europees parlement, 2019
Nadat de Europese ministers eerder een principebesluit hadden genomen, nam het Europees Parlement nam op 4 april 2019 een richtlijn over aan 'Ouders krijgen in de toekomst recht op vier...

Jaarverslag 2018 Autoriteit Persoonsgegevens

ma 8 apr 2019  | Bron: Autortiteit Personeelsgegevens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Persoonsgegevens, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Privacy, 2018, Jaarverslag
Onder meer: Sinds de AVG neemt de AP elke privacyklacht in behandeling. In 2018 heeft de AP ruim 11.000 klachten ontvangen. De klachten gingen vooral over een schending van...

Eindtoets onderdeel van schooladvies

ma 8 apr 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisonderwijs, Eindtoets, Kabinet, 2019
Het CPB concludeert in een rapport dat de plaatsing van leerlingen op de middelbare school beter wordt als de informatie uit de eindtoets wordt benut. Dat kan door de toets vóór het...

Maatregelen witwassen in Amsterdam 2019

ma 8 apr 2019  | Bron: Bestuur Amsterdam  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Amsterdam, Witwassen, Politie, Controle, Opleiding, 2019
Burgemeester Femke Halsema heeft maatregelen aangekondigd om witwassen aan te pakken. Zo moeten winkeliers cash betalingen boven € 1.000 doorgeven aan het meldpunt ongebruikelijke...

Arbeidsmigranten periode 2011 - 2016

vr 5 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmigranten, Kennismigrant, 2016, CBS
Arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven bij een gemeente in Nederland zijn gevolgd tot eind 2016. Van de arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven was ongeveer 4 op de 10...

Ontwikkeling CAO-lonen 1e kwartaal 2019”.

vr 5 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: CAO-lonen, Consumentenprijzen, CBS, Loonontwikkeling
In het eerste kwartaal van 2019 zijn de CAO-lonen met 2,2 procent gestegen en de consumentenprijzen met 2,5 procent. Als de CAO-lonen minder hard stijgen dan de consumentenprijzen,...

Panama Papers wereldwijd ruim 1 miljard euro boetes (tot nu toe)

vr 5 apr 2019  | Bron: Nederlandse bagbladen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Panama Papers, Nederland
Dit alles met dank aan Mossack Fonseca, van welke firma 11,5 miljoen documenten werden/worden bekeken wie er nog meer in de fout ging. Wie/wat is tot nu toe ontmaskerd?

1 April-grap

vr 5 apr 2019  | Bron: Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Accountant, NBA
De NBA dient op 1 april 2019 een voorstel in bij minister Hoekstra (Financiën) voor het voeren van één nieuwe beschermde titel voor alle Nederlandse accountants. De bestaande AA- en...

KvK beëindigt Adressenbestand Online

vr 5 apr 2019  | Bron: KvK  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kamer van Koophandel, Overtreding, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Autoriteit Persoonsgegevens, Adressenbestand Online
In 2018 had de Autoriteit Persoonsgegevens opgemerkt dat de KvK in overtreding is. De KvK heeft nu besloten per 1 juli 2019 met het product Adressenbestand Online te stoppen.

Einde experiment met flexibele schooltijden op basisscholen

do 4 apr 2019  | Bron: Overheid & NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Experiment, Basisonderwijs, Einde, 2020
Minister Slob heeft in april 2019 besloten is de experimenten stoppen en heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Vanaf 2020 wordt het basisscholen verboden te experimenteren met de...

Geen werk, dan automatisch ontslag

do 4 apr 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag, Werkgever, Werknemer, Kantonrechter, Looptijd, Arbeidsovereenkomst
Een werknemer treedt in dienst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de looptijd van de overeenkomst en eindigt derhalve zodra de overeenkomst...

Wiebes 'Er komt geen generieke CO2 heffing'

do 4 apr 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wiebes, Klimaat, CO2, 2019
'Een generieke* heffing zal er niet komen.' Deze ferme uitspraak deed minister Wiebes op 14 maart 2019 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de zwarte uitstoters.

Organisaties met onbeperkt aantal vakatiedagen

do 4 apr 2019  | Bron: Vakantie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vakantie, Onbeperkt, Nederland, Duitsland
Banen van organisaties waarbij werknemers een ongelimiteerd aantal verlofdagen krijgen, nemen toe in Nederland mede wegens grote aantallen vacatures in 2018/2019. Nederland staat in...

Opmars technologie in winkels

do 4 apr 2019  | Bron: REPL Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Artificial Intelligence, USA, Werkdruk, Enquête, Onderbezetting
Van de consumenten die deel namen aan een enquête is een meerderheid van mening dat t.z.t. winkels minder personeel nodig zullen hebben door de intrede van een groot aantal...

Boerkaverbod een maand uitgesteld

do 4 apr 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boerka, Uitstel, 2019, Verbod, Ollongren
Het landelijke verbod op het dragen van een boerka is uitgesteld en wordt verschoven naar 1 augustus 2019.

Dekkingsgraad pensioenen in maart van 108 naar 106%

wo 3 apr 2019  | Bron: Pensioen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2019, Dekkingsgraad
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart 2019 teruggelopen van 108 naar 106%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Kinderarmoede onacceptabel in welvarend Nederland

wo 3 apr 2019  | Bron: Min. SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderen, Armoede, Van Ark, 2019, Beleid
Staatssecretaris Van Ark zal elke twee jaar een breed beeld geven van kinderarmoede aan de hand van de gepresenteerde ambities. Zij zal hierover het gesprek aangaan met de betrokken...

Aantal wegvoertuigen blijft stijgen

wo 3 apr 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Stijging, Wegvoertuigen, Vrachtauto
Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark is in één jaar tijd met ruim 3 procent gegroeid naar 1,1 miljoen voertuigen op 1 januari 2019. Hiervan vormen bestelauto’s met ruim 900...

Fulltime werknemer wordt ontslagen, opvolger werkt direct 4 uur per week

wo 3 apr 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wederindiensttredingsvoorwaarde, Jurisprudentie, Kantonrechter, 2019, Billijke vergoeding
De wederindiensttredingsvoorwaarde bij een ontslag met toestemming van UWV is van toepassing als een werkgever iemand nodig heeft voor hetzelfde werk als dat wat de ontslagen...

Alleen voor Molukkers

wo 3 apr 2019  | Bron: Limburg  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke behandeling, Woning
Een leegstaande woning in Maastricht is begin 2019 beklad met de tekst ‘Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers’. In de buurt van de wijk is men bang dat niet-Molukkers in het...

Onderzoek naar schijnzelfstandigheid staat niet stil

wo 3 apr 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schijnzelfstandigen, Belastingdienst, MKB, 2019
De Belastingdienst gaat bij 12 bedrijven verder onderzoek doen omdat het vermoeden bestaat van kwaadwillendheid bij de arbeidsrelaties met ZZP’ers. Deze 12 bedrijven kwamen uit...

Studie naar beveiligde parkeerplaatsen

wo 3 apr 2019  | Bron: Europese Commissie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrachtwagen, Parkeergelegenheid, Europese Commissie, Panteia
In de Europese Unie is een groot tekort aan parkeerplaatsen waar trucks beveiligd kunnen parkeren en die daarnaast ook een minimum voorzieningenniveau hebben voor de chauffeurs. Reden...

Meer rechten voor treinreizigers in Europa

di 2 apr 2019  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Treinen, Terugbetalen, Vertraging, Europa, 2019
Als de plannen worden goedgekeurd geldt straks voor alle vertragingen langer dan twee uur, internationaal en nationaal, 100 procent terugbetaling van het treinkaartje. Vanaf anderhalf...

AWVN neemt deel aan Alliantie kinderarmoede

di 2 apr 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AWVN, 2019, Kinderen, Aliantie kinderarmoede, 2030
De Alliantie kinderarmoede wil dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen bijkomen, die in armoede vervallen. AWVN meldde op 28 maart 2019 nu...

Grondslag om personeelsgegevens te verwerken

di 2 apr 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cookies, AVG, 2019, Grondslag
Volgens de regels van de AVG moeten organisaties een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Cookiewalls op websites voldoen niet hieraan.

Banenverlies FNV komt steeds dichter bij

di 2 apr 2019  | Bron: Diverse kranten en organisaties  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: FNV, Banenkrimp, Sociaal plan, Koolmees, 2019
De FNV bevestigt dat bezuinigd moet worden. De FNV is in de problemen geraakt doordat het aantal leden hard terugloopt. Tegelijkertijd vergrijst de bond en ook dat heeft gevolgen, want...

Komt er nu wel of niet een maatschappelijke diensttijd?

di 2 apr 2019  | Bron: CDA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Maatschappelijk diensttijd, cda, 2020, Verplicht
Het schiet niet op met de introductie van de maatschappelijke diensttijd, het paradepaardje van het CDA. Op dit moment wordt alleen geëxperimenteerd met een maatschappelijke stage op...

Regeling slachtoffers schilderziekte

di 2 apr 2019  | Bron: Kabinet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tweede Kamer, Tegemoetkoming, Slachtoffer, Schilderziekte, Ministerraad
Slachtoffers van het OPS-syndroom - beter bekend als ‘Schilderziekte’ - krijgen een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 20.730. De Tweede Kamer heeft via een motie om deze...

Arbeidsongeschikten gebruiken als proefkonijn

ma 1 apr 2019  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CNV, UWV, Proefkonijn, Arbeidsongeschikten, 2019
Vakbond CNV maakt zich grote zorgen om een onderzoek naar de dienstverlening van uitkeringsinstantie UWV. Het kabinet is van plan om een groep van zesduizend mensen die...

Uitstel WW-export

ma 1 apr 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitstel, WW-export, Polen, Europa, Europees parlement, 2019
Onverwacht is in week 13 de stemming over nieuwe EU-regels m.b.t. de arbeidsmigratie uitgesteld. Nederland - tezamen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, België en Luxemburg - is...

Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

ma 1 apr 2019  | Bron: SBMC/Cedris  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Participatiewet, Sociale werkvoorziening, Werkgelegenheid, Werkzoekenden, No-riskpolis
Met een druk op de knop heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) het nieuwe online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid www.inclusiefwerkt.nl gelanceerd:  ‘Met dit...

Honderden Nederlandse CFO’s op lijst hackers

ma 1 apr 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hackers, CFO, Nederland
Volgens cybersecuritybedrijf Agari staan zeker 1300 Nederlandse CFO’s en financieel-directeuren op een lijst van hackersgroep London Blue, een internationale bende die opereert vanuit...

Meer behoefte aan een aangepaste kantoortuin

ma 1 apr 2019  | Bron: Mindspace  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoortuin, Privé, Contacten, Stilteruimte
In tegenstelling wat velen altijd dachten - een kantoortuin vergemakkelijkt contacten - blijkt dat werknemers vaak meer behoefte hebben aan stilteruimtes waar ze ongestoord kunnen...

Nederland en Duitsland werken samen voor om belastingontwijking tegen te gaan

ma 1 apr 2019  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duitsland, Nederland, 2019, Belastingontduiking
Als alle landen een minimumtarief invoeren, kan worden voorkomen dat bedrijven alleen belasting betalen in het land met het laagste tarief. Een minimumbelasting helpt in de strijd tegen...

Eerste Kamer accepteert noodwet

ma 1 apr 2019  | Bron: Eerste Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Eerste Kamer, 2019, Noodwet
Na de Tweede Kamer is op 26 maart 2019 ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de noodwet i.c. het treffen van onvoorziene maatregelen a.g.v. de brexit door het kabinet zonder het...

Manifest onbedoelde effecten Wet Arbeidsmarkt in Balans

vr 29 mrt 2019  | Bron: VNO-NCW & MKB e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tijdelijk werk, Tijdelijke contracten, Arbeidsmarkt, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Namens 185.000 ondernemers overhandigden op 12 maart 2019 verschillende ondernemers, branches en de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag een manifest aan de vaste...

Handelsconflicten ook in het Engels voor de rechter

vr 29 mrt 2019  | Bron: NCC  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Engels, Rechter, 2019
Nederlandse bedrijven hebben de mogelijkheid om bij een Nederlandse rechtbank, Netherlands Commercial Court (NCC), in het Engels te procederen. De wet Netherlands Commercial Court is...

Werkloosheid in februari 2019 uitgekomen op laagste punt sinds 2003

vr 29 mrt 2019  | Bron: CBS en UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: werkloosheid, 2019, Laag
Er zijn in februari 2019 ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen nu.

Ziekteverzuim in jaren 2016, 2017, 2018 steeds hoger

vr 29 mrt 2019  | Bron: Diverse rapportages over metingen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziekteverzuim, TNO, Groei, 2016, 2017, 2018
In 2018 was het ziekteverzuim gemiddeld 4,2% van de gewerkte uren. In 2017 was het ziekteverzuim nog 3,8% en in 2016 'slechts' 3,5%. Volgens het TNO is er een verband.

Flexibel werken bindt mensen

vr 29 mrt 2019  | Bron: IWG  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Flexibel werken, Onderzoek, 2018, Thuiswerken, Flexibele werktijden
Flexibel kunnen werken is een belangrijke zo niet de belangrijkste factor bij het aantrekken en behouden van nieuwe werknemers. Aldus het onderzoek van International Workplace...

Omvang phishing steeds groter

vr 29 mrt 2019  | Bron: Betaalvereniging Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Phishing, Toename, 2017
De schade door phishing - het onder valse voorwendselen proberen binnen te hengelen van vertrouwelijke informatie - is toegenomen van 1,05 miljoen euro in 2017 naar 3,81 miljoen euro in...
Bekijk items: 1 tot 100 (8 907 totaal)