Referendum    Sociale media 


Relatie

Datum laatste wijziging: 11 oktober 2019  |  Trefwoorden: Relatie, Gedragscode, Jurisprudentie

Inhoud

  1. Omgaan met relaties op de werkvloer
  2. Jurisprudentie
  3. Geen liefdesbrief maar een ontslagaanzegging
  4. Limburgse omroep ontmoedigt liefde op het werk

Omgaan met relaties op de werkvloer

De wet zegt niets regelt over relaties op de werkvloer, een relatie tussen werknemers verbieden is dus niet toegestaan. Wel hebben bedrijven hierover vaak regels opgesteld die in een handboek, reglement of gedragscode staan vermeld.

Wat wordt van de werknemer(s) verwacht:
  • Meld de relatie aan de chef en/of personeelsfunctionaris.
  • Vermijd intiem gedrag op de werkvloer.
  • Zorg er voor dat er geen belangenverstrengeling optreedt.
  • De relatie mag geen invloed hebben op het functioneren binnen de afdeling of in werkgroepen.
  • Wees er alert op dat in sommige situaties het gewenst kan zijn dat één van de twee geliefden wordt overgeplaatst naar een andere afdeling.
  • In extreme gevallen kan een relatie leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het wordt dringend aanbevolen hierbij de kantonrechter te betrekken.

Jurisprudentie

Inzake relaties zijn er meerdere uitspraken van rechters, zie onder meer: * ECLI: European Case Law Identifier 

Geen liefdesbrief maar een ontslagaanzegging

Zowel thuis als op de zaak elkaars partner zijn eindigt in meer dan de helft van de gevallen met ontslag. Als de samenwerking niet goed verloopt, wint de zaak het.

Bij ruim een kwart (26%) van de ondernemers met een relatie helpt de geliefde mee in het bedrijf. Toch moet de teerbeminde in meer dan de helft van de gevallen (55%) het veld ruimen als hij of zij het werk niet goed doet. Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van verzekeraar Allianz, een jaarlijks onderzoek naar ‘de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers’. Aan het onderzoek namen ruim 1100 ZZP’ers en mkb’ers deel. (Bron: AVaccountancyvanmorgen, 14 feb. 2018)

Limburgse omroep ontmoedigt liefde op het werk

Een meldplicht hebben werknemers van L1, de regionale omroep van Limburg, niet. Maar ze moeten wel naar een andere werkplek of een nieuwe baan zoeken als ze een relatie hebben met een directe collega. HR heeft het initiatief genomen voor deze richtlijnen.

Sinds begin 2010 moet iedere medewerker zich houden aan de richtlijn ‘(Affectieve) relaties - liefderelaties maar bijvoorbeeld ook vader en zoon, broer en zus - op het werk’. Hierin is beknopt uitgelegd dat het niet wenselijk is dat medewerkers op eenzelfde afdeling een hechte relatie met elkaar hebben. Als er toch een relatie ontstaat, moeten de medewerkers zelf actie ondernemen. Dit betekent dat een van hen naar een andere afdeling gaat of op zoek moet naar een andere baan. (Bron: About HRM, 13 feb. 2019)


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Referendum    Sociale media