Economische en financiele gevolgen    Individuele maatregelen 


Europese besluiten

Datum laatste wijziging: 29 oktober 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Europa

Inhoud

 1. Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus
 2. EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen
 3. Europese en internationale initiatieven
 4. Doorgang vrachtverkeer in de Europese Unie
 5. Staat mag tot 800.000 euro coronasteun geven aan ondernemingen in nood
 6. Europese maatregelen reisbeperking
 7. Europese tegemoetkomingen voor banken
 8. Europese Raad 26 maart 2020
 9. Voor eigen corona-lening geen plannen
 10. Meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis
 11. Europese maatregelen coronavirus april 2020
 12. Meer coördinatie EU grensoverschrijdend werken
 13. Verdeeldheid over nationale opsporings-app
 14. Europese Commissie verwacht eind 2020 vaccin tegen coronavirus
 15. Videoconferentie op 23 april 2020
 16. Groen herstelplan geen luxe, maar plicht
 17. Europese Commissie geeft groen licht aan Nederland
 18. Europese Commissie akkoord met staatssteun aan Air France
 19. Eurogroep snel eens over details coronasteun via ESM
 20. Europa maand langer dicht voor niet-EU-burgers
 21. Brussel wil maandelijkse coronarapporten van onlineplatforms
 22. Europa opent grenzen voor inwoners ‘veilige’ landen
 23. Sluit geen grenzen bij nieuwe uitbraken coronavirus
 24. Europese maatregelen coronacrisis 

Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen van EU-landen tegen het Coronavirus moeten proportioneel en gecoördineerd zijn en gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, stelt de Europese Commissie in reactie op de uitbraak in Italië. Het beperken van het vrije verkeer van personen is weliswaar een bevoegdheid van de lidstaten, maar dergelijke besluiten moeten in samenspraak worden genomen. "We moeten handelen als een unie". (Bron: Europa Nu, 24 feb. 2020)

EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel maakten het reisverbod maandagmiddag bekend. Het gaat aanzienlijk verder dan de richtlijn die de Commissie eerder op de dag aan de lidstaten presenteerde over terughoudendheid bij grenscontroles.

Het inreisverbod zal op 17 maart 2020 door de Europese regeringsleiders worden goedgekeurd als die elkaar spreken in een videoconferentie. (Bron: De Morgen)

Europese en internationale initiatieven

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een mededeling gepubliceerd waarin het een pakket Europese maatregelen aankondigt dat zich met name richt op de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus. Het macro-economische gedeelte van het pakket heeft onder meer betrekking op het Corona Response Investment Initiative (CRII) en andere initiatieven binnen de EU-begroting

Doorgang vrachtverkeer in de Europese Unie

Het vrachtverkeer in de Europese Unie mag niet langer gehinderd worden door eenzijdig ingevoerde grenscontroles tussen lidstaten. Trucks moeten voorrang krijgen om te voorkomen dat de economie nog meer wordt geschaad door de coronapandemie. (Bron: Journa, 18 mrt. 2020)

Staat mag tot 800.000 euro coronasteun geven aan ondernemingen in nood

EU-lidstaten mogen bedrijven in nood door de coronacrisis tot 800.000 euro aan directe subsidies of belastingvoordelen toekennen zonder dat Brussel dit als staatssteun beschouwt. De tijdelijke kaderregeling van de EU-regels gelden tot eind december 2020, heeft de Europese Commissie besloten. Er zijn vijf soorten steun:
 1. Rechtstreekse subsidies
 2. Overheidsgaranties voor leningen
 3. Gesubsidieerde overheidsleningen
 4. Waarborgen voor banken
 5. Kortlopende exportkredietverzekering
Bron: CM, 20 mrt. 2020)

Europese maatregelen reisbeperking

De Europese Commissie heeft informatie verstrekt over de reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus en hoe de Schengenstaten daar mee moeten omgaan.
 • Alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar de EU moeten worden beperkt. Het is enkel toegestaan te reizen voor speciale doelen. Deze beperking geldt niet voor:
 • onderdanen (en hun gezinsleden) van de EU-lidstaten en lidstaten van het Schengengebied die terug willen keren naar hun woonland;
 • langdurig EU-ingezetenen en derdelanders met vergunningen voor langdurig verblijf;
 • beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en ouderenzorg;
 • grensarbeiders*;
 • transportarbeiders betrokken bij het transport van goederen;
 • diplomaten;
 • werknemers van internationale organisaties;
 • militair en humanitair personeel;
 • transitverkeer;
 • verkeer in verband met dringende familieomstandigheden;
 • personen die internationale bescherming nodig hebben;
 • personen die moeten reizen om humanitaire redenen.
* De Europese landen hebben uiteenlopende regels t.a.v. de grensarbeid, zie het artikel van de AWVN d.d. 19 mrt. 2020)

Europese tegemoetkomingen voor banken

Banken die nog gebukt gaan onder een last van slechte leningen uit het verleden, worden vanwege de coronacrisis wellicht tegemoet gekomen door Europese autoriteiten. Die extra maatregelen komen bovenop andere gunstigere regelingen voor banken zoals die voor het aanhouden van kapitaalreserves en die over limietbepalingen.

Een optie die wordt onderzocht, is het tijdelijk opschorten van een deel van de boekhoudregels (IFRS 9) die banken in 2018 dwong om verliezen op dubieuze leningen eerder in de boeken te zetten dan voorheen. De Europese Centrale Bank (ECB) beloofde eerder bij de handhaving van bestaande regels flexibel te zijn. (Bron: CM, 26 mrt. 2020)

Europese Raad 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 vond een videoconferentie plaats tussen de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger. Er waren vier prioriteiten:
 1. Inperken van de verspreiding van het virus.
 2. Het verzekeren van de voorziening van medische middelen
 3. Het promoten van onderzoek, waaronder naar een vaccin.
 4. Het aanpakken van socio-economische gevolgen.
Over een van de belangrijkste onderwerpen (het snel inzetten van extra Europese miljarden om de crisis te bestrijden) konden de EU-leiders het niet eens geworden. (Bron: Europa Nu, 26 mrt. 2020)

Geen plannen Europese Commissie voor eigen corona-lening

De Europese Commissie heeft geen plannen om zelf een lening uit te geven om de maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen bekostigen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula Von der Leyen gezegd. "Er zijn duidelijke wettelijke grenzen, dat is niet het plan. Daaraan werken we niet." (Bron: Europa Nu, 28 mrt. 2020)

Meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis

Commissievoorzitter Von der Leyen wil het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 een grotere rol laten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Zij stelt dat het MFK eraan kan bijdragen de verschillen tussen rijkere en armere landen in de EU te verkleinen. (Bron: Europa Nu, 30 mrt. 2020)

Europese maatregelen coronavirus april 2020

De uitbraak en de verspreiding van het coronavirus dwingen de Europese landen tot het nemen van maatregelen. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op een aantal manieren:

Volksgezondheid

Volksgezondheid is in eerste instantie een zaak van de lidstaten. De Europese Unie geeft waar mogelijk ondersteuning. Daarbij wordt geld uitgetrokken voor onderzoek naar de bestrijding van het coronavirus en houdt de Commissie bij welke voorraden medicijnen en medische hulpmiddelen voor handen zijn in de EU.

Schengen

Reizigers van buiten de EU worden niet meer toegelaten in de Schengenzone. De landen hebben zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe ze deze richtlijn zullen invoeren. De maatregelen gelden in eerste instantie voor 30 dagen.

Ook werd besloten om samen te werken om in het buitenland gestrande EU-burgers terug te halen.

Ondersteunen economie

Er wordt 37 miljard euro in het regionaal beleid gestopt om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dit investeringsfonds moet worden gevuld met eerder niet uitgegeven geld uit de EU begroting.

Elke lidstaat moet wel voor iedere euro die de Commissie in dat kader specifiek uitkeert, zelf voor een minstens zo groot bedrag bijdragen.

Wie doet wat?

De Commissie heeft voor de aanpak van het coronavirus een responsteam samengesteld. Deze bestaat uit de commissarissen voor de beleidsterreinen die het meest bij de crisis betrokken zijn.

Als eerste wordt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen genoemd. Andere beleidsterreinen zijn: de vice-commissaris van de Europese Commissie, commissaris van de economie, commissaris voor macro-economische aspecten, de commissaris voor de interne markt, commissaris voor alle gezondheidsaspecten, commissaris voor crisisbeheer, commissaris voor grenskwesties en tenslotte de commissaris voor mobiliteit.

De meest betrokken instituties zijn: het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Europees Grenswachtschap (Frontex).

Meer coördinatie EU grensoverschrijdend werken

De Europese Unie (EU) heeft richtsnoeren gegeven ter coördinatie van het vrij verkeer binnen de EU tijdens coronacrisis. Meer coördinatie vanuit EU met betrekking tot grensoverschrijdend werken, vitale beroepen en sociale zekerheid was nodig, omdat een aantal lidstaten vergaande maatregelen hadden genomen om hun grondgebied af te sluiten, ook voor het intracommunautaire verkeer. (Bron en voorbeelden: AWVN, 30 mrt. 2020)

Verdeeldheid over nationale opsporings-app

Het kan nog wel even duren voordat de corona-opsporings-app in Nederland is ingevoerd. De verdeeldheid over de traceer-app is groot. Bovendien zijn van alle kanten initiatieven in de maak.

In Europa lijkt PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) het meeste draagvlak te krijgen. Vooral de decentrale variant, DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing), is kansrijk omdat deze de steun van de Europese Commissie geniet. Niet duidelijk is welke app uiteindelijk door Nederland wordt omhelsd. (Bron: Computable, 14 apr. 2020)

Europese Commissie verwacht eind 2020 vaccin tegen coronavirus

We zullen vele maanden, waarschijnlijk tot volgend jaar, moeten leren leven met het virus." Die boodschap gaf Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie vandaag in een uitgebreid interview. Zij verwacht tegen het einde van het jaar een vaccin.

Eerder was Von der Leyen nog optimistischer, toen ging ze uit van een vaccin in de herfst. In de Duitse zondagkrant Bild Am Sonntag is ze daarop teruggekomen en gaat ze inmiddels uit van het einde van dit jaar. Tot die tijd zullen we allemaal met beperkende maatregelen moeten leven. (Bron: MSN.com, 12 apr. 2020)

En verder: Ursula von der Leyen, raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken. In de Duitse krant Bild am Sonntag adviseert ze iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. "Niemand kan op dit moment betrouwbare voorspellingen doen voor juli en augustus", zegt Von der Leyen.

Videoconferentie op 23 april

De regeringsleiders van de EU-landen houden op 23 april een videoconferentie over de coronacrisis. De virtuele top zal vooral in het teken staan van het opzetten van een tijdelijk herstelfonds om de economie in alle lidstaten weer op de been te krijgen. EU-president Charles Michel heeft dat bekendgemaakt.

Michel ziet het akkoord dat de EU-ministers van Financiën donderdag sloten ter waarde van 540 miljard euro als een belangrijke doorbraak om samen de coronacrisis aan te pakken. "Het compromis doelt op een snelle gerichte verlichting", aldus Michel.

De ministers zijn daarnaast overeengekomen voor de periode daarna een tijdelijk herstelfonds in te stellen, met "innovatieve financiële instrumenten". Volgens minister Wopke Hoekstra kan van gezamenlijk schuldpapier (eurobonds) geen sprake zijn, maar hoe het fonds gevuld gaat worden wordt overgelaten aan de regeringsleiders. (Bron: Europa Nu, 10 apr. 2020) 

Groen herstelplan geen luxe, maar plicht

Als Europa slim uit de coronacrisis wil komen, moet het geen geld gooien naar de oude, vervuilende sectoren, maar substantieel investeren in een duurzame economie. "Anders zouden we twee keer verliezen, dat moeten we tegen elke prijs voorkomen", zei vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie op 21 apr. 2020 in een video-overleg met de milieucommissie van het Europees Parlement.

De commissie gelooft sterk dat een groen herstel mogelijk is, aldus Timmermans, die dan ook vasthoudt aan de Green Deal die Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken. Hij wees op de brede alliantie - van bedrijven, vakbonden en zeventien lidstaten waaronder Nederland - die de klimaatwet centraal wil stellen in het economisch herstel. "De route daarnaartoe moet onomkeerbaar zijn", zei de Nederlander. "Dat is geen luxe maar een noodzakelijke plicht."

Europese Commissie geeft groen licht aan Nederland

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor een Nederlandse garantieregeling van 10 miljard EUR om de Nederlandse economie te stutten tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “De Nederlandse regeling heeft een budget van 10 miljard EUR. Zij zal ondernemingen helpen om in deze barre tijden hun directe werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken. Zo kunnen zij hun activiteiten voortzetten tijdens deze uitbraak van het coronavirus én in de periode daarna. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten zodat nationale steunmaatregelen de economische impact van de uitbraak van het coronavirus kunnen helpen te verzachten.” (Bron: Europa Nu, 24 apr. 2020)

Europese Commissie akkoord met staatssteun aan Air France

De Europese Commissie heeft ingestemd met de miljardensteun van de Franse regering aan luchtvaartmaatschappij Air France, die in nood verkeert vanwege de coronacrisis. Air France, onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, krijgt 7 miljard euro via een lening en staatsgaranties op leningen. (Bron: Accountant, 4 mei 2020)

Eurogroep snel eens over details coronasteun via ESM

De Eurogroep is het tijdens een videovergadering snel eens geworden over de details van speciale coronasteun door het Europese permanente noodfonds ESM. Er is tot maximaal in totaal 240 miljard euro aan kredieten beschikbaar tot eind 2022 voor alle lidstaten om directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg, behandelingen en preventieve maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen financieren. De leningen zullen een looptijd van tien jaar hebben.

Het ESM-geld maakt deel uit van een groter steunpakket dat de Eurogroep is overeengekomen van totaal 540 miljard euro. Later deze maand wordt een voorstel voor een herstelfonds van de Europese Commissie verwacht van volgens ingewijden tussen de 1000 en 1500 miljard euro.(Bron: Euro Nu, 8 mei 2020)

Europa maand langer dicht voor niet-EU-burgers

Reizigers van buiten de EU zijn tot 15 juni niet welkom in Europa tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt voor het inreisverbod voor niet-EU-burgers voor de tweede keer met een maand te verlengen omdat de situatie rond het coronavirus "zowel in Europa als wereldwijd fragiel blijft".

Nederland sloot zijn grenzen voor burgers van buiten EU op 19 maart. Ook de andere lidstaten, met uitzondering van Ierland, namen de maatregel over. De reisbeperking geldt niet voor mensen uit Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Die landen maken deel uit van de Schengenzone. (Bron: Europa Nu, 8 mei 2020)

Brussel wil maandelijkse coronarapporten van onlineplatforms

De Europese Commissie voert haar strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus op. Zo wil ze dat onlineplatforms als Facebook, Google en Twitter elke maand rapporteren over hoe ze de "massieve golf van valse of misleidende informatie over het virus" aanpakken. Meer uitwisseling van informatie is volgens het dagelijks EU-bestuur essentieel om EU-burgers te beschermen tegen de onzin die vooral op sociale media wordt geplaatst, inclusief uit China en Rusland. (Bron: Europa Nu, 10 jun. 2020)

Europa opent grenzen voor inwoners ‘veilige’ landen

Mensen uit ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU kunnen vanaf 1 juli 2020 in principe weer naar Europa reizen.

Er is een lijst vastgesteld van veertien landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten. Burgers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar Europa pakken. Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen zijn zoals verwacht nog niet welkom, evenals bijvoorbeeld inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen. (Bron: Europa Nu, 29 jun. 2020)

Sluit geen grenzen bij nieuwe uitbraken coronavirus

De Europese Commissie heeft alle lidstaten en het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om terughoudend te zijn met het sluiten van binnengrenzen. Volgens de Commissie levert het sluiten van de grenzen zonder overleg veel schade op. Dit betreft zowel de economische schade, als het gevaar voor het vrije verkeer van personen in de Schengenzone.

De Commissie komt met deze oproep op het moment dat besmettingscijfers op veel plekken in Europa weer toenemen. Verschillende lidstaten hebben dan ook al reisbeperkingen ingesteld.
Veel landen eisen dat reizigers die een bepaald gebied hebben bezocht, bij terugkomst in quarantaine gaan. De Commissie wil nu voorkomen dat lidstaten de grenzen volledig sluiten, zoals in maart dit jaar. (Bron: Europa Nu, 11 aug. 2020)

Europese maatregelen coronacrisis 

De uitbraak en de verspreiding van het coronavirus hebben de lidstaten van de Europese Unie gedwongen maatregelen te nemen. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op een aantal manieren. Allereerst gaat het om het onderling coördineren van de aanpak van het virus, en maatregelen op het gebied van de volksgezondheid. De Commissie maakte verder namens de lidstaten al afspraken met de farmaceutische industrie voor het inkopen van toekomstige vaccins.

Daarnaast speelt de EU een rol bij het opvangen van de economische gevolgen die het indammen van de verspreiding van het virus met zich mee brengt. De Europese begrotingsnormen zijn tijdelijk los gelaten, en lidstaten mogen hun ondernemingen steunen. Op Europees niveau is het Herstelfonds in het leven geroepen.  Er is 750 miljard euro aan leningen en giften beschikbaar voor lidstaten om hun economie draaiende te houden. (Bron: Europa Nu, okt. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Economische en financiele gevolgen    Individuele maatregelen