Ollongren ontkracht op Nieuwsuur de werking van de Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Opinie |  wo 14 mrt 2018  | Auteur: Peter Rooze  | Trefwoorden: Privacy


Foto: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/kajsa-ollongren

Minister Kajsa Ollongren over de Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

bron: Nieuwsuur 13 maart, 22.00 uur

Minister en viceminister-president Kajsa Ollongren meent: “Het is belangrijk om te zeggen dat inlichtingendiensten totaal niet geïnteresseerd zijn in informatie van onschuldige burgers in Nederland”.

Het fragment is hoorbaar vanaf 19:25
Kijk en luister:
https://nos.nl/uitzending/31815-nieuwsuur.html

Volgens het strafrecht is iedereen onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie (Latijn: praesumptio innocentiae) is vastgelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Dit betekent dat niet veroordeelde 'criminelen' en 'terroristen' onschuldig zijn.
Volgens Ollongren's redenatie zijn dus de gegevens van 'onschuldige' criminelen en terroristen niet interessant voor inlichtingendiensten! Deze mensen zijn immers onschuldig.

Verschillende aanslagen zijn gepleegd door terroristen die bekend waren bij de inlichtingendiensten. Deze informatie werd niet gebruikt om preventief op te treden.
Meer informatie

Ook binnen het bestaande wettelijke kader is het mogelijk om gegevens te verzamelen van bijvoorbeeld potentiële aanslagplegers. Preventief optreden zal volgens de redenatie van Ollongren met de Wiv dus ook niet gebeuren.

Is de Wiv hiermee totaal overbodig verklaard?

 

Peter Rooze

Peter Rooze Meer info

Business developer bij HR-kiosk.nl, Associate bij Dentalcens.
Interesse: Arbeidsmarktcommunicatie en innovatie.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: