1. Dienstbetrekking   27 januari 2012
22 mei 2018  |  Dienstbetrekking, Arbeidsovereenkomst
... directeuren-grootaandeelhouders van een nv of bv; leden van Gedeputeerde Staten; wethouders en raadsleden; werknemers die wonen of werken in het buitenland en daar verzekerd zijn; bepaalde ...

2. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
... in strijd zijn met het Verdrag van Lissabon. Dat schrijft voor dat documenten over het beraadslagen en stemmen van de ministers over Europese wet- en regelgeving in principe openbaar zijn, ...

3. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
14 november 2019  |  Werkkostenregeling, WKR, Gebruikelijkheidstoets, Hoge Raad, Doelmatigheidstoets, Aandelen
... hebben. Aandelenplan Een werkgever kent sinds 2007 een aandelenplan dat aan ieder van haar groepsraadsleden het recht geeft maximaal 75 procent van zijn bruto bonus aan te wenden voor de ...

4. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
27 maart 2019  |  Human Resources Management, HRM
... procent gewoon goed gaat" aldus een ambtenaar op de site van Binnenlands Bestuur. Ook de meeste raadsleden denken nog steeds dat Hollands Kroon de juiste weg is ingeslagen. Wel vinden zij dat het ...

5. Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden beperkt daadkracht OR-leden   12 december 2016
12 december 2016  | Theo Brassé  | OR, OR-overlegvergadering, Ondernemingsraad, WOR
... duurde niet lang voordat ik zelf onderdeel uitmaakte van het verschijnsel medezeggenschap. De beraadslagingen van de raad - die inmiddels was ‘verzelfstandigd’ - hadden veel weg van een ...

6. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  Medezeggenschap, Adviesrecht, Instemmingsrecht, Ondernemingsraad
... zodat geen toestemming meer nodig is van het bestuur voor scholing en vorming van de raadsleden. (Bron en meer: BestuurRendement, 13 feb. 2014) ...

7. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
16 oktober 2019  |  Ondernemingsraad, Wet op de ondernemingsraden, WOR, Medezeggenschap
... echter worden begrensd. Bij reglement kan de Ondernemingsraad de zittingsduur van Ondernemingsraadsleden in plaats van de wettelijke drie jaar vaststellen op twee of op vier jaar. Centrale ...

8. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
26 juni 2019  |  Ondernemingsraad, Fusie, Adviesrecht, Medezeggenschap, Arbeidsvoorwaarden
... deze ontwikkelingen, met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) als gereedschap? Veel ondernemingsraadsleden realiseren zich niet dat de WOR veel onderwerpen noemt die direct raken aan ...

9. Opheffen ongelijkheid in lokaal bestuur kost miljoenen   12 juni 2018
14 juni 2018  | Binnenlandsbestuur  | Fred Barkhuis  | Gemeente, Onkostenvergoeding, Kosten, Duurder, Verhuizen, Lokaal bestuurder
... kabinetsplan voor het creëren van eenheid in de rechtspositie voor burgemeesters, wethouders en raadsleden kost gemeenten structureel miljoenen euro’s meer. De Vereniging van Nederlandse ...

10. Politiek verlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  Verlof, Politiek verlof, Loondoorbetaling
... Schriftelijke afspraak Loondoorbetaling Stembureau Inleiding Werknemers die ook gemeenteraadslid zijn, kunnen politiek verlof nodig hebben om vergaderingen van de gemeenteraad tijdens ...


Bekijk items: 1 tot 10 (15 totaal)