1. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
15 juli 2020  |  Arbeidsrecht, Burgerlijk Wetboek, Dwingend recht, Kapstokartikel, Ontslagrecht, Rechtbank, Vonnis, Kunstmatige intelligentie, Redelijkheid, Billijkheid, Goed werkgeverschap
... Utrecht en Middelburg gaat het Juridisch Loket meer samenwerken met sociaal advocaten en sociaal raadslieden. De bedoeling is dat klanten sneller een goede oplossing krijgen. Naast het Juridisch ...

2. Dienstbetrekking   27 januari 2012
22 mei 2018  |  Dienstbetrekking, Arbeidsovereenkomst
... directeuren-grootaandeelhouders van een nv of bv; leden van Gedeputeerde Staten; wethouders en raadsleden; werknemers die wonen of werken in het buitenland en daar verzekerd zijn; bepaalde ...

3. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
... in strijd zijn met het Verdrag van Lissabon. Dat schrijft voor dat documenten over het beraadslagen en stemmen van de ministers over Europese wet- en regelgeving in principe openbaar zijn, ...

4. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  Werkkostenregeling, WKR, Gebruikelijkheidstoets, Hoge Raad, Doelmatigheidstoets, Aandelen
... hebben. Aandelenplan Een werkgever kent sinds 2007 een aandelenplan dat aan ieder van haar groepsraadsleden het recht geeft maximaal 75 procent van zijn bruto bonus aan te wenden voor de ...

5. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
11 februari 2020  |  Human Resources Management, HRM
... procent gewoon goed gaat" aldus een ambtenaar op de site van Binnenlands Bestuur. Ook de meeste raadsleden denken nog steeds dat Hollands Kroon de juiste weg is ingeslagen. Wel vinden zij dat het ...

6. Juridisch Loket gaat samenwerken   11 maart 2020
13 maart 2020  | Het Juridisch Loket  | Fred Barkhuis  | Juridisch loket, samenwerking, advocaten, 2020
... Utrecht en Middelburg gaat het Juridisch Loket meer samenwerken met sociaal advocaten en sociaal raadslieden. De bedoeling is dat klanten sneller een goede oplossing ...

7. Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden beperkt daadkracht OR-leden   12 december 2016
12 december 2016  | Theo Brassé  | OR, OR-overlegvergadering, Ondernemingsraad, WOR
... duurde niet lang voordat ik zelf onderdeel uitmaakte van het verschijnsel medezeggenschap. De beraadslagingen van de raad - die inmiddels was ‘verzelfstandigd’ - hadden veel weg van een ...

8. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  Medezeggenschap, Adviesrecht, Instemmingsrecht, Ondernemingsraad
... zodat geen toestemming meer nodig is van het bestuur voor scholing en vorming van de raadsleden. (Bron en meer: BestuurRendement, 13 feb. 2014) ...

9. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
28 maart 2020  |  Ondernemingsraad, Wet op de ondernemingsraden, WOR, Medezeggenschap
... echter worden begrensd. Bij reglement kan de Ondernemingsraad de zittingsduur van Ondernemingsraadsleden in plaats van de wettelijke drie jaar vaststellen op twee of op vier jaar. Centrale ...

10. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
6 april 2020  |  Ondernemingsraad, Fusie, Adviesrecht, Medezeggenschap, Arbeidsvoorwaarden
... deze ontwikkelingen, met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) als gereedschap? Veel ondernemingsraadsleden realiseren zich niet dat de WOR veel onderwerpen noemt die direct raken aan ...


Bekijk items: 1 tot 10 (19 totaal)