Nieuws

Wat is een leerambassadeur?

di 12 nov 2019  | Bron: CNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Leven lang leren, Gemeente, Leerambassadeur, CNV
Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de...

EU-richtlijn gericht op topinkomens

di 12 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bestuurder, Arbeidsinkomen, Richtlijn, Europa
De EU-richtlijn 2017/628 schrijft voor dat 75 procent van de aandeelhouders akkoord moet gaan met de beloning van bestuurders, dat was eerder 50 procent plus één stem. In vervolg op...

Ouders met studerende kinderen onder 18 jaar krijgen kinderbijslag

di 12 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderbijslag, 2020, Kabinet-Rutte
Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf 2020 alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie...

Wijziging besluit oproepovereenkomsten

di 12 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oproepovereenkomst, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Raad van State, Wetswijzigingen, Koolmees, 2020, 2019
In een brief aan de Tweede Kamer meldt Koolmees dat veel CAO’s alleen verloning of compensatie per dienst mogelijk maken en niet per uur. Arbeidsovereenkomsten op basis van deze CAO’s...

Huurtoeslagen en kindgebonden budgetten achteraf corrigeren

di 12 nov 2019  | Bron: Centraal Planbureau (CPB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Subsidies, Kinderopvang, 2019, Centraal Planbureau
Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf...

Hoge Raad verbiedt slapend dienstverband

ma 11 nov 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slapend dienstverband, Hoge Raad, Verbod, 2019, UWV
De uitspraak van de Hoge Raad (datum: 8 november 2019) is richtinggevend voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend

ma 11 nov 2019  | Bron: Diverse couranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Echtscheiding, Koolmees, Wetsvoorstel, 2021, Tweede Kamer
Het belangrijkste voorstel is de conversie van de pensioenrechten. Bij conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op pensioen dat standaard de helft van het tijdens het...

Evaluatie vier jaar Participatiewet

ma 11 nov 2019  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, 2019, 2014, Van Ark, Evaluatie
BDO heeft het rapport "Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven" uitgebracht. Het rapport geeft een beschrijving van een aantal voorbeelden in ons land waarbij er...

Stikstof leidt bouwcrisis

ma 11 nov 2019  | Bron: Economisch Instituut voor de Bouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crisis, Fijnstof, 2020, Krimp, Bouw
Bouwbedrijven dreigen binnen drie maanden om te vallen, als er niet snel een oplossing komt voor de stikstofproblematiek.

Algoritme doorzoekt bankgegevens op arbeidsuitbuiting

ma 11 nov 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algoritme, Inspectie SZW, 2019, Banken, Arbeidsuitbuiting
Verdachte gevallen zijn door de bank aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) doorgegeven, in 7 gevallen werd arbeidsuitbuiting geconstateerd.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong aangenomen

ma 11 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wajong, 2021, Van Ark, Tweede Kamer, Minimumloon, Bijstand
De Tweede Kamer heeft op 7 november 2019 ingestemd met een wetsvoorstel om de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, te versimpelen. Daarmee komt een einde aan de drie...

Wel of geen beloning voor mantelzorg, of anders

vr 8 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mantelzorg, Mantelzorgforfait, 2019, Verschillen
De beloning voor mantelzorger loopt per gemeente sterk uiteen, een jaarlijkse vergoeding van € 200 of € 15 of een attentie (bijv. bos bloemen) of helemaal niets of "we doen het anders".

BHV anno 2019 springlevend

vr 8 nov 2019  | Bron: ArboOnline  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bedrijfshulpverlening, 2019, Prijs
Bedrijfshulpverleners spelen een belangrijke rol bij het verlenen van eerste hulp op de werkvloer. Nederland telt zo’n 500.000 BHV’ers. BHV kent ook een jaarlijkse onderscheiding...

Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien

do 7 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Dekker, Tweede Kamer, Evaluatie, 2019, 2020
Minister Dekker heeft op 31 oktober 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat...

Prognose levensverwachting 65-jarigen in 2019

do 7 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Levensverwachting, CBS, 2025
De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Een verschil van een halve week. 

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

do 7 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, CBS, Hergebruik, Bouw
Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. Hoe circulair een...

Alumni omscholen om personeelskrapte te bestrijden

do 7 nov 2019  | Bron: BNR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Omscholing, HBO, 2019, Alumni
Hogescholen willen een grotere rol gaan spelen in het oplossen van de enorme personeelstekorten. De Nederlandse hogescholen willen alumni gaan aanschrijven om ze te attenderen op banen...

Iedere inwoner schuldenvrij

do 7 nov 2019  | Bron: Arnhem.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, 2019
Arnhem richt zich met de schulddienstverlening op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar heeft speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. De ambities in de...

Cadeaubon het perfecte geschenk

do 7 nov 2019  | Bron: Personeelsnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cadeaubon, Kerstpakket, 2019
Hoe goed ook bedoeld, de kans is aanwezig dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Dat kan wel met een cadeaubon.

CNV: miljardenstrop overheid door zzp-wet

wo 6 nov 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP, ZZP-er, Verzekeringsplicht, CNV, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet, Belastingdienst
CNV, bij monde van haar voorzitter Arend van Wijngaarden bepleitte in juni nog een minimum tarief van € 25,00, maar geeft nu aan, dat de nieuwe wet de overheid een financiële strop...

CPB: Klimaatakkoord kost miljarden

wo 6 nov 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nederland, 2019, CPB, Klimaatakkoord, Miljarden
In een doorrekening van de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III becijfert het CPB dat het beleid met ruim een half procent drukt op het bruto binnenlands product (bbp). Ter...

Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen

wo 6 nov 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Kosten, Baten, 2018
Veel cijfers, met het geruststellende eindoordeel van Europa NU: "het EU-lidmaatschap heeft voor Nederland veel economische voordelen; die zijn veel groter dan de jaarlijks te betalen...

FNV Zorg & Welzijn opent meldpunt stagemisbruik

wo 6 nov 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stage, Verantwoordelijk, Misbruik, FNV, Meldpunt, 2019
FNV Zorg & Welzijn heeft op 3 november 2019 het meldpunt www.fnv.nl/stagemisbruik geopend waar leerlingen/ stagiairs en medewerkers in de Gehandicaptenzorg, Kinderopvang en Verpleeg- &...

Met tegenzin meepraten over verplichte pensioenverzekering

wo 6 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Pensioen, Verplicht verzekerd, 2019, 2020, Stichting van de Arbeid
ZZP-organisaties zijn het eens over het feit dat het ongewenst is dat onverzekerde ZZP-'ers bij langdurige of blijvende arbeidsongeschikt ten laste komen van de maatschappij. De...

Volwassen loon voor elke 18-plusser

wo 6 nov 2019  | Bron: Tentoo e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimum jeugdloon, 2019, 18, Volwassenen, Verhoging
Jongvolwassenen kunnen financieel niet op eigen benen staan omdat ze worden afgescheept met een jeugdloon rond de 5 euro per uur. Van dat jeugdloon moeten ze wel gewoon volwassen dingen...

Te drukke agenda in Tweede Kamer

wo 6 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tweede Kamer, 2019, Druk, Agenda
De agenda van de Tweede Kamer is overvol en daar moet volgens een speciale Kamercommissie verandering in komen. Kamerleden doen veel aanvragen om in de grote zaal te debatteren,...

Transparantie door Inspectie SZW

di 5 nov 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Transparantie, 2019
De Inspectie SZW is transparant (open) over haar werkwijze en de resultaten van inspecties. Met naam en toenaam worden alle bedrijven genoemd waar de Inspectie is geweest en ook of zij...

Nederland loopt achter met klimaatplannen

di 5 nov 2019  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaat, Europa, Wiebes, 2019, Planbureau
Nederland loopt in Europa niet voorop in het behalen van de klimaatdoelen. Geen enkel ander EU-land wekt zo weinig duurzame energie op. Als het om het verminderen van de...

Smartphone slecht voor de productiviteit

di 5 nov 2019  | Bron: De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Smartphone
In plaats van dat een smartphone ons werk sneller en gemakkelijker maakt, denkt maar liefst 65 procent van de leidinggevenden dat het apparaat juist ten koste gaat van de...

Kansen pakken en risico’s beheersen

di 5 nov 2019  | Bron: SER e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: SER, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2019, Advies, Tweede Kamer
Er is veel enthousiasme bij bedrijven om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te werken” zei voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de bespreking van het SER-advies “Kansen pakken en risico’s...

Belastingdruk EU toegenomen, Nederland blijft gelijk

di 5 nov 2019  | Bron: EuroStat  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2018, Belastingdruk, Frankrijk, België, Nederland
Landen die in 2018 hoog scoorden waren Frankrijk (48,4 proc), België (47,2 proc) en Denemarken (46,2 proc). Het laagterecord kwam terecht bij de Ieren (23 proc). Nederland bleef gelijk...

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

di 5 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, 2025, Koolmees, 2019, Tweede Kamer
Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en...

Bezorgdheid over internetveiligheid

di 5 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2019, Internet, Veiligheid
Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakte zich in 2019 zorgen over de veiligheid op internet en zag daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het...

Cijfers dekkingsgraad oktober 2019

ma 4 nov 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen was in oktober 101 procent. Dat is net boven de 'kritieke grens' van 100 procent.

460 miljoen extra voor onderwijs, niet genoeg!

ma 4 nov 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Staking, 2019, Eenmalige uitkering, Slob
Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort, werkdruk etc. Dat is verre van genoeg en teveel eenmalig. Daarom gaat de staking op woensdag 6...

Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

ma 4 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Buitenlandse arbeiders, Nederland, Koolmees, 2019
Het kabinet heeft besloten dat de familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen vanaf begin 2020 zonder extra papieren in loondienst mogen werken. De verwachting is dat...

Werkgevers vragen brede kennis en vaardigheden

ma 4 nov 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennis, Vaardigheden, UWV, Enquête, 2019
Uit een enquête van UWV onder 2.000 bedrijven blijkt dat 3 van de 10 werkgevers verwachten dat er de komende 2 jaar bredere vaardigheden nodig zijn op de arbeidsmarkt. De behoefte aan...

Recessie dreigt door stikstof- en PFAS-crisis

ma 4 nov 2019  | Bron: VNO-NCW & MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, 2019, Bouw, Recessie
De problemen rond stikstof in natuurgebieden en chemische stoffen in de grond hebben hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert. Als we niet snel tot...

Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd in oktober 2019

ma 4 nov 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, 2019, Actualisatie
Op 17 oktober 2019 is de geactualiseerde versie van het Handboek Loonheffingen per 1 oktober 2019 gepubliceerd. De geactualiseerde versie is online en als pdf-versie te raadplegen.

Nationale Werkbezoekdag op 20 november 2019

vr 1 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Werkbezoek, 2019, Open
Op 20 november 2019 is de Nationale Werkbezoekdag. Tijdens deze jaarlijks terugkerende dag zetten organisaties en bedrijven in heel Nederland vrijblijvend hun deuren open voor...

Kabinet schiet bouwbedrijven in nood te hulp

vr 1 nov 2019  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werktijdverkorting, 2019, Kabinet, Hulp
Het kabinet wil bouwbedrijven die in nood verkeren door de stikstof- en pfas-crisis de helpende hand reiken. Bouwbedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor hun personeel,...

Forse krimp uitzendbranche houdt aan

vr 1 nov 2019  | Bron: Flexmarkt e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, Afname, 2019
In week 37 - 40 van het jaar 2019 daalde het aantal uitzenduren met 9% en de omzet van de uitzendbranche daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Aanval banken op problematische schulden

vr 1 nov 2019  | Bron: Banken e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schuldpreventie, Banken, 2019, Test
De vier grote banken van Nederland, ING, ABN Amro, Rabobank en de Volksbank werken samen om schulden tegen te gaan. In samenwerking met andere partijen die zich richten op...

Aanmelding kleineondernemingsregeling

vr 1 nov 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kleineondernemersregeling, BTW, Aanmelding, Belastingdienst, 2019, 2020
Deelnemers aan de regeling in 2020 moeten dit uiterlijk 20 november 2019 aan de Belastingdienst melden.

Windows 7 stopt per 1 januari 2020

do 31 okt 2019  | Bron: Microsoft  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Microsoft, 2020, Stop, Ondersteunende functie
Vanaf 2020 kan dit Windows 7 grote problemen veroorzaken voor bedrijven en particulieren. Reden, vanaf 14 januari 2020 stopt de ondersteuning vanuit Microsoft voor dit...

Faillissementen kondigen zich vier jaar van tevoren aan

do 31 okt 2019  | Bron: Brisk & Euler Hermes Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, Europees, MKB, Drie-fasensysteem
Volgens Euler Hermes verlopen faillissementen van Europese mkb-bedrijven volgens vaste patronen. Drie fasen zijn te onderscheiden: de strategiecrisis, de winstgevendheidcrisis en de...

Gratis cultuur op kosten van de baas?

do 31 okt 2019  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, Keuzebudget, WKR-budget, WKR, Producten eigen bedrijf, Belastbaar loon in geld
"Bij deze bedrijven kun je naar het theater op kosten van de baas: ‘Goed voor de productiviteit’ Bedrijven experimenteren volop met maatregelen die gelukkigere én productievere...

Richtbedragen OR-cursussen 2020

do 31 okt 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Opleidingen, 2020
De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1055 euro per dagdeel per OR (was in 2019: 1025 euro).

Verwarring over gevolgen van fijnstof en stikstof

do 31 okt 2019  | Bron: Tweede Kamer e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Fijnstof, Tweede Kamer, 2019, Raad van State
Het kabinet en provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen.

Jongeren zonder startkwalificatie werken minst vaak

do 31 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werk, Startkwalificatie, 2018
In 2018 had ruim twee derde van de jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie.

Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2019

wo 30 okt 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaaropgaaf, Loonstrook, 2019, Aanpassingen
De aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf zijn vermeld in Handboek Loonheffingen 2019.

Voorwaarden kleine geschenken

wo 30 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geschenk in natura, Handboek Loonheffingen, 2019
Als de werkgever een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Er is dan namelijk geen...

Verscherpt toezicht op wet DBA in 2020

wo 30 okt 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet DBA, 2020, Belastingdienst
Verscherpt toezicht op arbeidsverhoudingen start in 2020, de Belastingdienst kan de opdrachtgever dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Alvorens dit te doen, moet...

SER Arboplatform

wo 30 okt 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbo, SER
Bij dit platform staan alle voor werkgevers en werknemers goedgekeurde arbo-instrumenten overzichtelijk bij elkaar. Het platform wordt ook een punt waar sociale partners kennis kunnen...

Actie om ABP pensioengeld terug te krijgen dat de Staat heeft "geleend"

wo 30 okt 2019  | Bron: Pensioenverlies.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ABP, Pensioen
De Nederlandse Staat (Kabinet Lubbers) heeft in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw het begrotingstekort gefinancierd met geld uit het Ambtenaren Pensioenfonds. De overheid heeft...

Wijzigingen WKR 2020 betreffen niet de concernregeling

wo 30 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Concernregeling, 2020, Nadelig, Werkkostenregeling
De concernregeling werkt in nadeel voor een concern als de totale loonsom meer dan € 400.00 bedraagt.

Langer recht op anoniem loopbaanadvies

di 29 okt 2019  | Bron: A+O fonds Rijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loopbaanbudget, Overheid, 2020, Subsidie, Anoniem
Eenmaal per vijf jaar en minimaal 3 in dienst bij de overheid? Dan komt hij/zij in aanmerking voor een gratis loopbaanadvies. De actie loopt tot en met 2020.

Pilot anoniem solliciteren

di 29 okt 2019  | Bron: A+O fonds Rijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anoniem, Sollicitatie, 2019, Pilot, Overheid
De pilot leverde bij de betrokkenen vooral bewustwording op van de eigen vooroordelen. De pilot heeft niet aantoonbaar geleid tot meer diversiteit onder de geselecteerde...

Minder ambtelijke - meer begrijpelijke taal

di 29 okt 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Taal, Ambtelijk, 2019, Verbetering
De zo geheten Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. "Wij willen ervoor zorgen...

Arbeidsmarktmonitor 2019 Panteia

di 29 okt 2019  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, 2019, Panteia, Afvlakking
In het arbeidsmarktonderzoek van Panteia 2019, geeft zij aan dat de vraag naar personeel algemeen gesproken blijvend is, het tempo van de economische groei vlakt evenwel af. Panteia...

Minder mensen stromen van WW door naar bijstand

di 29 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Werkloosheid, 2018
Minder mensen zijn in 2018 van een WW-uitkering doorgestroomd naar de bijstand, meldt het UWV op 24 oktober 2019. In 2017 vroeg 4,6 procent van de mensen die een WW-uitkering kregen...

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

di 29 okt 2019  | Bron: MinSZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rechtspositie, ZZP, Koolmees, Zelfstandigen, Verklaring, 2021
Minister Koolmees en staatssecretaris Snel willen dat alle ZZP’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. En, onder voorwaarden komt er een zelfstandigenverklaring.

Doelstelling banenafspraak 2019 gehaald

ma 28 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2019, Werkgevers, Overheid, Arbeidsmarkt
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier...

Niet tijdig terug van vakantie, ontslag op staande voet

ma 28 okt 2019  | Bron: Jurisprudenti  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag op staande voet, Vakantie, Werkgever, Werknemer, 2019, Transitievergoeding

Nu ook een Europese arbeidsinspectie

ma 28 okt 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Arbeidsinspectie, 2019
Nieuw is de formele oprichting van de Europese arbeidsinspectie (European Labour Authority, afgekort ELA). De eerste boardmeeting vond plaats op oktober 2019.

Is doorwerken na AOW-leeftijd contract voor onbepaalde tijd?

ma 28 okt 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, Doorwerken, Ontslag, Werknemer, Kantonrechter
Een werknemer heeft zijn werkzaamheden voortgezet na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Nadat de door de werknemer verrichte werkzaamheden enkele jaren later worden...

Flexbemiddelaars concurreren elkaar kapot, ZZP'ers de dupe

ma 28 okt 2019  | Bron: OR-net e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Failliet, 2019, Tussenpartij, Problemen
Grote bedrijven en overheidsinstellingen maken steeds vaker gebruik van tussenpartijen wanneer zij ZZP'ers in dienst nemen en dit leidt volgens de belangenorganisaties tot problemen.

DoelgroepenDashboard

ma 28 okt 2019  | Bron: Gemeente Den Haag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werving, 2017, DoelgroepenDashboard
In 2017 werd er een nieuwe recruitmentafdeling opgezet bij Gemeente Den Haag. Het DoelgroepenDashboard werd in deze opstartfase vooral gebruikt om de vakinhoud en doelgroepen te leren...

Milieuregels vallen branches zwaar

vr 25 okt 2019  | Bron: RIVM, De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vervuilen, 2019, Milieu, Overheid, Branches
Strenge milieuregels hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland, de beide organisaties waarschuwen voor een 'zelf...

Hoofdlijnen factsheet transitievergoeding

vr 25 okt 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, 2019, Factsheet, 2020
In deze factsheet van het Ministerie SZW staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de...

In 2020 behoud van huidige werknemers prioriteit

vr 25 okt 2019  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, Behoud, Werknemers, 2019, Prioriteit
In 2018 stond het verleiden en verrassen nog bovenaan de agenda, maar door de krapte zien steeds meer corporate recruiters in hoe lastig dit is, en richten ze zich vooral op hoe ze hun...

Staat van eerlijk werk 2019 - Risico's aan de onderkant van de arbeidsmarkt

vr 25 okt 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Eerlijk, Werk, 2019, Inspectie SZW, Arbeidsmarkt
In de bloeiende arbeidsmarkt ziet de Inspectie SZW een groeiende schaduwzijde. Het aantal klachten en meldingen over oneerlijk werk is de afgelopen jaren met een derde gegroeid. Er is...

Herziening NEN 1824, norm voor de oppervlakte van werkplekken

vr 25 okt 2019  | Bron: NEN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoorinrichting, 2019, NEN-normen
In NEN 1824 wordt vanuit ergonomisch oogpunt beschreven wat de minimumeisen zijn voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken. Huidige en toekomstige ontwikkelingen...

Belastingdienst belooft meer openheid over AI

vr 25 okt 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Artificial Intelligence, 2019, Belastingdienst, Openbaarheid
De Belastingdienst belooft vaker en duidelijker naar buiten te treden over de inzet van artificiële intelligentie. De dienst gaat naar eigen zeggen transparanter communiceren over de...

Ontslag op staande voet wegens roken?

do 24 okt 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Ontslag op staande voet, Kantonrechter
De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Indertijd heeft de medewerker een formuluer ondertekend waarin staat dat overtreding van de...

Alweer Nederlands pensioenstelsel beste ter wereld

do 24 okt 2019  | Bron: Mercer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2019, Beste, Wereld
Eerder in HR-kiosk genoemd (2018), ook in 2019 is ondanks de dreigende kortingen het Nederlandse pensioenstelsel uitgeroepen tot het beste van de wereld. Wat maakt ons stelsel zo uniek?

Emotionele vaardigheden belangrijk?

do 24 okt 2019  | Bron: Wikipedia e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Emotionele intelligentie, Zelfkennis, Optimisme, 2019
In toenemende mate wordt van leidinggevenden en medewerkers emotionele intelligentie (EI)-vaardigheden geëist, zie het rapport van Capgemini (2019). Emotionele intelligentie, gemeten...

5 mei jaarlijks een vrije dag?

do 24 okt 2019  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bevrijdingsdag, Vrije dag, Werkgevers, Werknemers, 2019
Het kabinet en de Tweede Kamer willen dat zoveel mogelijk Nederlandse werknemers vrij krijgen op Bevrijdingsdag. Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat met werkgevers en werknemers...

Uitzendkracht komt amper rond

wo 23 okt 2019  | Bron: CNV & De Telegraaf  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, 2019
Het aantal uitzendkrachten in Nederland is op dit moment bijna 275.000. Dat betekent dat ruim 130.000 mensen nauwelijks rond kunnen komen en constant in onzekerheid verkeren. Dat is...

BAM belooft ZZP-contracten te verbeteren

wo 23 okt 2019  | Bron: ZZP Forum  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Screening, 2019
Als de ZZP’er niet door de screening komt, heeft deze 4 weken gewerkt zonder betaald te worden. Daarnaast zit er ook een proeftijd van 10 dagen op het contract, waarbij ZZP’ers ook niet...

Werken aan duurzaamheid bij Vattenfall

wo 23 okt 2019  | Bron: Vattenfall  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzaamheid, 2019, Elektrisch
Volgens Vattenfall worden alle medewerkers gedreven door één essentieel doel: klimaatslimmer leven realiseren en binnen één generatie fossielvrij worden. Dit vereist mensen met een...

Toch maatregelen om asbest te verwijderen

wo 23 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asbest, Van Veldhoven, 2020, Fonds
Het kabinet wil toch het aantal asbestdaken terugdringen. Een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken werd eerder dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. Evenwel, in oktober...

CAOP, kennis- en dienstencentrum publieke domein.

wo 23 okt 2019  | Bron: CAOP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAOP, Overheid, 2019
Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is...

Reiskostenvergoeding blijft behouden voor leasefietsers

di 22 okt 2019  | Bron: RAI Vereniging  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Reiskostenvergoeding, 2020
Reizigers die gebruikmaken van een leasefiets van de zaak behouden vanaf 2020 het recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent op het moment dat met een ander vervoersmiddel...

Schuldenwijzer geeft inzicht in schuldenpositie

di 22 okt 2019  | Bron: Schuldenpreventie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schuldpreventie, Schulden, DigiD, 2019, Hulp
Via Schuldenwijzer kunnen mensen met schulden met hun DigiD straks in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook zien zij met wie contact opgenomen kan worden....

Maatregelen tegen misstanden bij zorgaanbieders

di 22 okt 2019  | Bron: Accountant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, 2019, Tweede Kamer, De Jonge, Blokhuis, Misstanden
Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nemen maatregelen om fraude, belangenverstrengeling, zorgverwaarlozing en excessieve...

Boete voor het hebben van een rookruimte

di 22 okt 2019  | Bron: Horeca  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Boete, Blokhuis, 2019, Tweede Kamer, Overheid
Horecagelegenheden worden vanaf 1 april 2020 beboet als ze nog een rookruimte hebben. (Semi)overheids- en openbare gebouwen zullen waarschijnlijk in 2021 rookvrij moeten zijn, bedrijven...

Duurzaam kantoor voor Twynstra Gudde

di 22 okt 2019  | Bron: M&C  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoor, Duurzaam, Werkruimte, 2019
In het nieuwe kantoor huurt Twynstra Gudde geen ruimte, maar betaalt het een vast bedrag voor werkruimte inclusief alle diensten en services. Het gebouw is energieneutraal en er wordt...

Steeds meer ondernemers zijn vrouw

ma 21 okt 2019  | Bron: Kamer van Koophandel  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, Ondernemer, 2019
De meeste vrouwen werken in de sectoren Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en Cultuur en recreatie. In de branche Kappers en schoonheidsverzorging is zelfs bijna...

7 procent bedrijven gebruikt robots

ma 21 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, 2018, CBS, Werkgelegenheid
In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Bij researchinstellingen zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen.

Letselschadevergoeding brandweerman onbelast

ma 21 okt 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Letselschade, Vrijwillige brandweer, Belastingdienst, Uitkering, Loon, Rechter
Een brandweerman heeft deze vergoeding ontvangen als letselschadevergoeding omdat hij tijdens bluswerkzaamheden betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval en dientengevolge blijvend...

Werknemers solliciteren het liefst onder werktijd

ma 21 okt 2019  | Bron: Robert Half  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sollicitatie, Werktijd, 2018
Ruim vijftig procent van de sollicitanten uploadt zijn cv tussen 11.00 en 14.00 uur. Ook de overige uren in de werkdag zijn populair: in totaal wordt 92 procent van de cv’s geüpload...

Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid

ma 21 okt 2019  | Bron: CBP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2019, Gevolgen, CBP
Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt door drie items.

Meerdere definities en bedragen van armoede

ma 21 okt 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, Armoede, Definitie, 2019
De Wereldbank onderscheidt drie categorieën van armoede: minder dan 5,50 dollar per dag, minder dan 3,20 per dag en minder dan 1,90 per dag te besteden. Wat Nederland betreft, valt op...

Uitzendkrachten worden ondergewaardeerd

vr 18 okt 2019  | Bron: Olympia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendkracht, Ondergewaardeerd, Veiligheid, 2019
Uitzendkrachten krijgen vaak niet dezelfde behandeling en waardering als het vaste personeel, onder meer: geen bedrijfskleding en geen volwaardige veiligheidstraining.

Einde slapende dienstverbanden nabij

vr 18 okt 2019  | Bron: Tentoo e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slapend dienstverband, Werkgever, UWV, 2019, Hoge Raad
Omdat werkgevers aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling te betalen door het UWV, hebben zij geen belang meer bij het in stand houden van de slapende dienstverbanden. Sterker,...

Recht op onbereikbaarheid vastgelegd CAO

vr 18 okt 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bereikbaarheid, Onbereikbaar, CAO, 2019
Het onderhandelaarsakkoord van de CAO Gehandicaptenzorg heeft een primeur. Het is de eerste keer dat in een CAO is vastgelegd, dat je op je vrije dag onbereikbaar mag zijn.

Meer fiscale voordelen op schone auto's gewenst

vr 18 okt 2019  | Bron: RAI Vereniging e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, Automarkt, 2019, BOVAG, RAI, ANWB
ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Om consumenten en bedrijfsleven warm te laten lopen voor...

Dove en slechthorende mensen slechter af in zorg

vr 18 okt 2019  | Bron: Skipr.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Doof, Promotie, 2019, Artsen, Slechthorende
Doven en slechthorenden lopen tegen zoveel problemen in de zorg aan dat ze een slechtere gezondheid hebben dan mensen zonder gehoorproblemen. Hun problemen zijn vergelijkbaar met die...

Wat voor dienstverband heeft een predikant?

vr 18 okt 2019  | Bron: Salarisnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dienstverband, 2019, Hoge Raad, Predikant, Burgerlijk Wetboek
De rechtsverhouding tussen de kerk en de predikant wordt beheerst door het eigen statuut van de kerk en niet door het Burgerlijk Wetboek. We hebben in Nederland een scheiding van kerk...
Bekijk items: 201 tot 300 (9 849 totaal)