Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
IAB ZVW Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorg Verzekerings Wet
IACK Inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting
IAK Inkomensafhankelijke arbeidskorting of Integraal afwegingskader voor beleid en regel­geving
IAO Individuele arbeidsovereenkomst of Internationale arbeidsorganisatie (zie ook ILO)
IB Inkomstenbelasting
IBG Informatie Beheer Groep
IFRS International Financial Reporting Standards
IiP Investors in People
IKAP Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaarden Pakket
IKB Individueel Keuzebudget
ILO International Labour Organisation
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOAW Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IOW Inkomensvoorziening Oudere Werknemers
IRO Individuele Reintegratie Overeenkomst
IVA Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten
IWI Inspectie Werk en Inkomen