Medicijnen    Onderwijs 


Misbruik coronasteun

Datum laatste wijziging: 6 oktober 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Misbruik

Inhoud

  1. Openbaar ministerie
  2. De eerste fraudeurs in het vizier
  3. Corona gerelateerde klachten en signalen
  4. Koolmees publiceert beleidsregel vaststelling NOW

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt stevig op tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. “Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Het OM zal hier snel tegen optreden en zware straffen eisen.

Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen”, waarschuwt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

De eerste fraudeurs in het vizier

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de eerste gevallen van bedrijven die ten onrechte overheidssteun hebben gekregen via de zogeheten TOGS-regeling achterhaald. Bedrijven kunnen met de TOGS-regeling een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om in crisistijd de vaste lasten te kunnen betalen. (Bron: De Telegraaf, 23 mei 2020)

Corona gerelateerde klachten en signalen

Heeft u in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw werkplek of de omstandigheden waarin u moet werken? Of ziet u fraude met corona gerelateerde subsidies of regelingen? Meld het dan aan de Inspectie SZW. Dat kan met het formulier op deze pagina. 

Koolmees publiceert beleidsregel vaststelling NOW

De beleidsregel legt vast dat de NOW ontvangende werkgever verplicht is een controleerbare administratie te voeren en dat een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring moet worden meegezonden met de aanvraag van de vaststelling. Voor verschillende categorieën zijn verschillende verklaringen nodig. Dat is in een tabel uitgewerkt.

Kan niet worden vastgesteld wat nu precies het percentage van de omzetdaling is geweest, dan heeft dat ‘in beginsel ernstige gevolgen voor de verantwoording van de NOW-subsidie’. ‘Indien een controlerend accountant niet kan vaststellen of de omzetdaling die de werkgever opgeeft juist en volledig uit de administratie blijkt, kan de juistheid van de subsidie niet worden vastgesteld. Dit is van belang voor de rechtmatigheid van onderhavige subsidieregeling, maar ook voor het vertrouwen van het algemene publiek in de uitgaven die deze omvangrijke subsidieregeling met zich meebrengen. (Bron: Staatscourant, 5 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Medicijnen    Onderwijs