Bedrijfsfraude    Corporate governance 


Bring Your Own Device (BYOD)

Datum laatste wijziging: 30 oktober 2019  |  Trefwoorden: Bring your own device, BYOD, Veiligheid, Beveiliging, Reglement

Inhoud

  1. BYOD
  2. Voordelen
  3. Nadelen
  4. Reglement
  5. Windows 7 stopt per 1 januari 2020

BYOD

Bring Your Own Device (BYOD) is een trend waarbij werknemers op het bedrijf werken met hun eigen laptops, tablets en/of smartphones tot zelfs eigen desktopcomputers. Ook kan het zijn dat een werknemer thuis op zijn eigen apparatuur werkzaamheden voor het bedrijf verricht.

NB: BYOD is niet hetzelfde als Choose Your Own Device (CYOD). Daarbij maakt het bedrijf een beperkte selectie uit het totaal aantal beschikbare mobiele devices en laat de werknemers zelf kiezen uit deze selectie. Vervolgens schaft de werkgever de gekozen devices aan.

Voordelen

Voor een bedrijf kan het werken met de eigen apparatuur de bedrijfskosten drukken. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van alle Amerikaanse bedrijven die een BYOD-strategie hanteren, de werknemer volledig laat opdraaien voor alle bijkomende kosten.

Voor de werknemer speelt dat hij gemakkelijk met zijn eigen laptop e.d. kan omgaan en tussendoor ook nog privé kan handelen.

Nadelen

Nadeel kan zijn dat de meegenomen apparatuur niet voldoet aan de veiligheidseisen, denk aan antivirussoftware, er wordt nog met een verouderde versie van Windows gewerkt et cetera. Wordt er met verschillende software gewerkt, dan is het zicht op instellingen en potentiële veiligheidslekken niet mogelijk.

Door derden wordt ook gewezen op de werkgeversaansprakelijkheid, die stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt. En dat geldt ook voor het bedrijfsnetwerk. Uit de wet volgt namelijk, dat de werkgever de gereedschappen waarmee het werk wordt gedaan zó moet inrichten dat de werknemer daar redelijkerwijs geen schade door kan lijden (de zogenaamde zorgplicht). Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een virus of andere rommel het device van de werknemer toebrengt. (Bron: ICTRecht)

Reglement

Algemeen wordt aanbevolen te komen tot een bedrijfsreglement waar de mate van vrijheid voor de werknemer, de veiligheid en beveiliging en kostenaspecten zijn vastgelegd.

In de markt zijn er meerdere aanbieders van een dergelijk reglement, we noemen er enkele:

Windows 7 stopt per 14 januari 2020

Volgens uitspraken van Microsoft draait ongeveer de helft van de zakelijke computers nog op Windows 7. Vanaf 2020 kan dit grote problemen veroorzaken voor bedrijven en particulieren. Reden, vanaf 14 januari 2020 stopt de ondersteuning vanuit Microsoft voor dit besturingssysteem.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bedrijfsfraude    Corporate governance