Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
PAGO Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PAO Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht
PBS Personal Benefits Statement
PDP Personal Development Plan
PEMBA Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Pga privégebruik van een auto
PGB Persoonsgebonden budget
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
PIVO Persoonlijk Inkomens- en Voorzieningenoverzicht
POB Persoonlijk Opleidingsbudget
POF Persoonlijk Ontwikkelingsfonds
POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PPI Premiepensioeninstelling
PSA Psychosociale arbeidsbelasting
PSB Programma starters op de buitenlandse markten
PSW Pensioen- en Spaarfondsenwet
PVT Personeelsvertegenwoordiging
PVV Premies Volks Verzekeringen