Misbruik coronasteun    Sociale leven 


Onderwijs

Datum laatste wijziging: 18 januari 2021  |  Trefwoorden: Coronavirus, Onderwijs, Eindtoets

Inhoud

 1. Hoger onderwijs
 2. Kabinet sluit alle scholen
 3. Centrale examens gaan vooralsnog door
 4. Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door
 5. Geen eindtoets in groep 8 dit jaar
 6. Thuis onderwijs
 7. Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door
 8. Maatwerk voor afronden examens
 9. Bindend studieadvies studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus
 10. Universiteiten blijven voor langere tijd dicht
 11. Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen
 12. Geen centrale examens dit jaar
 13. Les op afstand, laptop afwezig
 14. ‘We missen de kinderen nu al’
 15. Vrees voor leerachterstand
 16. 16.000 laptops en tablets voor onderwijs op afstand
 17. Het woord 'coronadiploma' niet meer gebruiken
 18. Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen
 19. Onderwijs Universiteit Twente online aangeboden
 20. Benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen
 21. Minister Slob schrijft brief aan kinderen groep 8
 22. Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten
 23. Ventilatie scholen op orde?
 24. 360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen
 25. Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs
 26. Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege corona
 27. Anderhalf procent van de scholen tijdelijk gesloten
 28. 60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand
 29. Basisscholen niet eerder open dan 18 januari
 30. Nog twee weken voor de basisschoolkinderen

Hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten sluiten op 12 maart 2020 de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Het besluit is genomen na overleg met de ministers van Onderwijs Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.

In een brief die minister Bruno Bruins (Medische Zorg) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat: "Het kabinet constateert dat op universiteiten en hogescholen sprake is van vele nationaliteiten en daarmee vele in- en uitreisbewegingen. We roepen universiteiten en hogescholen daarom op om in ieder geval tot en met 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven."

Kabinet sluit alle scholen

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan op 16 maart 2020 niet open om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Deze maatregel is tot en met 6 april van kracht; ook de al eerder aangekondigde maatregelen zijn tot die datum verlengd.

Centrale examens gaan vooralsnog door

De middelbare scholen gaan open voor leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten. Zij kunnen hun school- en praktijkexamens afleggen. De centrale examens, die 7 mei 20202 beginnen, gaan vooralsnog door.

Dat maakte het ministerie van Onderwijs op 17 maart 2020 bekend. Alleen leraren en leerlingen die geen klachten hebben, mogen naar school. Scholen mogen met meer flexibiliteit dan normaal de schoolexamens afnemen, mits de uitslag bekend is voordat het centrale examen in het betreffende vak wordt afgenomen. Normaal moeten ze de cijfers van schoolexamens tien dagen voor het centrale examen doorgeven. (Bron: De Volkskrant, 17 mrt. 2020)

Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel mogelijk door. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. In verband met de aanpak van het coronavirus COVID-19 is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen van 16 maart tot en met maandag 6 april. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op andere manieren vorm gegeven.

Vanaf donderdag 19 maart is examinering in het mbo weer mogelijk. Het belangrijkste zijn de examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding, daar gaan de mbo instellingen als eerste mee aan de slag. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen.

Studenten hebben het recht om tijdelijk te stoppen met hun stage als de student het zelf te risicovol acht om er mee door te gaan. Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. (Bron: Min. OCW, 17 mrt. 2020)

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. (Bron: Min. OCW, 18 mrt. 2020)

Thuisonderwijs

Talloos zijn de verhalen en tips om op afstand les aan lagere-school kinderen te geven. Op de site van Mama Scrapelle troffen we een gedegen uitgewerkte dagplanning:

"Maak een dagplanning voor thuisonderwijs, samen met de kinderen. Laat ze kiezen uit bijvoorbeeld 2 dingen die ze zelf graag willen doen en 2 dingen die jij wil dat er gaat gebeuren. Hou bijvoorbeeld daarbij een beetje de structuur aan van een normale schooldag. Gebruik bijvoorbeeld onderstaand schema":
 • 8.30 Bespreek met elkaar wat jullie vandaag gaan doen. Een soort kringgesprek
 • 8.45 – 9.15 activiteit 1 iets dat moet
 • 9.15 – 9.45 activiteit 2 iets dat mag
 • 9.50 – 10.10 tijd voor eten en drinken. Denk aan de vitamine C goed fruit eten!
 • 10.15 – 11.00 bewegingsonderwijs
 • 11.00 – 11.30 tijd voor de tablet of tv
 • 11.30 – 11.45 Lezen / voorlezen
 • 11.45 – 12.00 opruimen en de tafel helpen dekken
 • 12.00 – 12.30 tijd voor eten en drinken.
 • 12.30 – 13.00 bewegingsonderwijs
 • 13.00 – 13.45 activiteit 3 iets dat moet
 • 13.45 – 14.30 activiteit 4 iets dat mag
 • 14.30 – 15.00 knutselen of tekenen
 • 15.00 – 15.15 lezen/ voorlezen
 • 15.15 – 15.45 tijd voor de tablet of tv
 • 15.45 – 16.30 tijd voor een gezelschapsspel
 • 16.30 – 17.15 bewegingsonderwijs
 • 17.15 – 18.00 zelf zoet spelen zodat mama en papa kunnen koken!

Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel mogelijk door. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. In verband met de aanpak van het coronavirus COVID-19 is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen van 16 maart tot en met maandag 6 april. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op andere manieren vorm gegeven.

Vanaf donderdag 19 maart is examinering in het mbo weer mogelijk. Het belangrijkste zijn de examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding, daar gaan de mbo instellingen als eerste mee aan de slag. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen.

Studenten hebben het recht om tijdelijk te stoppen met hun stage als de student het zelf te risicovol acht om er mee door te gaan. Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. (Bron: Min. OCW, 17 mrt. 2020)

Maatwerk voor afronden examens

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken. (Bron: Min. OCW, 17 mrt. 2020)

Bindend studieadvies studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft minister van Engelshoven (OCW) afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb. Daarnaast wijst de minister op de financiële regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk. (Bron: Min OCW, 19 mrt. 2020)

Universiteiten blijven voor langere tijd dicht

De universiteiten van Leiden, Maastricht, Groningen (en wellicht nog meer) blijven tot het einde van het academisch jaar (tot september) gesloten voor alle onderwijs. Alle lessen zullen online worden gegeven vanwege het coronavirus.

En verder, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United maken zich grote zorgen over de financiële positie van studenten als gevolg van de coronacrisis. Door het huidige leenstelsel zijn studenten, meer dan voorheen, financieel afhankelijk van hun bijbaan. Vaak is dat een flexcontract zonder garantie op werk en inkomen. De LSVb roept werkgevers op te regelen dat studenten ook gebruik kunnen maken van de getroffen noodmaatregelen. (Diverse bronnen, 20 mrt. 2020)

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Minister Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, krijgen tijdelijk de benodigde faciliteiten. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, krijgt 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Bovenop de kinderen die hierbij door scholen en gemeenten worden ondersteund, kunnen zo duizenden kinderen extra worden geholpen. (Bron: Min OCW, 20 mrt. 2020)

Geen centrale examens in 2020

De centrale examens gaan in schooljaar 2020 niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. (Bron: Min. OCW, 24 mrt. 2020)

Les op afstand, laptop afwezig

In verband met het coronavirus zijn de scholen gesloten en krijgen leerlingen onderwijs op afstand. Voor sommige leerlingen is les op afstand niet mogelijk, omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben. Om deze leerlingen te helpen is SIVON door het ministerie van OCW gevraagd om laptops aan te schaffen voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kan het onderwijs voor alle leerlingen in Nederland doorgaan. Dit meldt Sivon (24 mrt. 2020).

‘We missen de kinderen nu al’

Het coronavirus heeft een enorme impact op alle Nederlanders, maar zeker ook op onze ABP-deelnemers die cruciale beroepen uitoefenen om de maatschappij draaiende te houden. Hoe passen onze leerkrachten, politieagenten en brandweerlieden zich aan om in deze crisistijd zo goed mogelijk hun werk te blijven doen? We geven hen de komende weken het woord. Aflevering 1: basisschoolleerkracht Sandra Haasbeek.

Lege gangen en leslokalen, maar vooral die oorverdovende stilte. ‘Onwerkelijk’, zo omschrijft groep 4-leerkracht Sandra Haasbeek de huidige sfeer op de Haarlemse basisschool De Zonnewijzer. Het besluit om alle (basis)scholen de komende drie weken te sluiten voor onderwijs, vraagt veel van het aanpassingsvermogen van Sandra en haar team. (Bron: ABP, 20 mrt. 2020)

Vrees voor leerachterstand

Schoolleiders en ouders zijn tevreden over de wijze waarop het lesgeven op afstand verloopt, maar toch vrezen ze dat er door de coronacrisis leerachterstanden ontstaan. Dat melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Ouders en Onderwijs op basis van peilingen die ze hebben uitgevoerd. (Bron: Metro, 31 mrt. 2020)

16.000 laptops en tablets voor onderwijs op afstand

In Nederland zijn er meer dan 16.000 laptops en tablets ingezet voor thuis lerende kinderen die geen computer hebben. Maar dat is nog niet genoeg, schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer (Bron: Rijksoverheid, 3 apr, 2020) .

Hij meldt ook dat naar schatting zo'n 3,5 procent van de basisschoolleerlingen opvang op school krijgt. Het gaat om zo'n 50.000 kinderen, van wie tachtig procent ouders heeft met een vitaal beroep. Twintig procent krijgt opvang vanwege een onveilige thuissituatie.

Het woord 'coronadiploma' niet meer gebruiken

Als het aan onderwijsminister Slob ligt, gebruikt vanaf nu niemand meer het woord 'coronadiploma' voor het middelbare schooldiploma van dit jaar. "Dat is een vals frame en moeten we echt niet doen", zegt Slob. "Middelbare scholieren krijgen ook dit jaar een volwaardig diploma, waarmee je toegang hebt tot het mbo, hbo of de universiteit. (Bron: NOS / politiek 10 apr. 2020)

Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen

Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt. (Bron: Min. VWS, 30 apr. 2020)

Eerder was al besloten dat ook jeugdtrainers, mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen en buiten ziekenhuizen zich (bij klachten) mogen laten testen.

Onderwijs Universiteit Twente online aangeboden

Vanwege de coronacrisis blijven de deuren van de Universiteit Twente (UT) de rest van dit collegejaar gesloten. Het onderwijs wordt ook in het vierde kwartiel online aangeboden. Studenten die bezig zijn met onderzoek moeten individuele afspraken maken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is, zo laat de UT weten. Dat hangt mede af van de beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken. Een beperkt aantal labfaciliteiten is of wordt weer in gebruik genomen voor bepaalde onderzoeken.

TU Delft had al eerder besloten om tot en met de zomer geen fysiek onderwijs aan te bieden. (Bron: RTV Oost, 30 apr. 2020)

Benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen

Minister Arie Slob (Onderwijs) roept scholen en ouders op om te bekijken hoe afstandsonderwijs het beste kan worden ingezet voor kinderen die langdurig thuiszitten. Hij wil zo verkennen of deze leerlingen zo sneller terugkeren in de klas en wat scholen nodig hebben om dit te kunnen organiseren. Ervaringen die scholen de afgelopen coronamaanden met afstandsonderwijs hebben opgedaan, kunnen daarbij goed worden gebruikt.

Jaarlijks gaan zo’n 4600 leerlingen om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school. Ze kampen bijvoorbeeld met een langdurige ziekte of hebben thuis ernstige problemen. Door tijdelijk onderwijs op afstand in te zetten, blijven zij beter betrokken bij hun klas en hoeven zij minder lesstof te missen. Zo worden ze minder in hun ontwikkeling onderbroken en wordt de overgang om weer echt naar school te gaan, kleiner.

Daarnaast wordt gekeken of afstandsonderwijs op den duur ook kan worden ingezet om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Voor sommige kinderen is vijf dagen fysiek naar school gaan te veel en werkt het mogelijk beter wanneer zij enkele dagen in de week vanuit huis online lessen kunnen volgen. (Bron: Min OCW, 16 jun. 2020)

Minister Slob schrijft brief aan kinderen groep 8

Nu het schooljaar bijna voorbij is, heeft minister Arie Slob van Onderwijs een brief geschreven aan alle kinderen van groep 8. "Je hebt de laatste maanden iets geleerd wat je in een normaal schooljaar niet zou leren. Iedereen die net als jij ooit in groep 8 heeft gezeten, weet dat het een bijzonder jaar is. Maar dit jaar was wel heel apart, vind je niet?"

En verder "Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard. Het is natuurlijk niet zo'n gezellige herinnering als een musical of kampweek, maar het zijn wel hele belangrijke lessen." (Bron: RTL Nieuws, 27 jun. 2020)

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’ van het Centraal Planbureau (CPB) (6 juli 2020).

Ventilatie scholen op orde?

Deskundigen adviseren scholen vanwege het coronavirus de ventilatiesystemen te controleren. Mechanische installaties hebben met het oog op de winter een extra check nodig om zeker te weten dat ze op volle kracht en volledig op frisse buitenlucht draaien. Als de ventilatie niet op orde is, moeten scholen zelfs minder leerlingen toelaten.

Zeker als leerlingen en docent veel praten, bijvoorbeeld als ze woordjes hardop oefenen, of zingen, komen er veel aerosolen in de lucht, zegt Daniel Bonn, hoogleraar natuurkunde aan de UvA. "Fluisteren zou beter zijn." Hij deed onderzoek naar de mate waarin de kleine druppeltjes in de lucht blijven hangen en maakt zich zorgen over de volledige opening van middelbare scholen. "Als er ergens veel mensen bij elkaar komen, is dat wel op een middelbare school. Jongeren worden misschien minder ziek, maar ze kunnen wel ouderen besmetten", verklaart Bonn. (Bron: Nationaleonderwijsgids, 6 aug. 2020)

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. (Bron: Rijksoverheid, 1 okt. 2020)

Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben vandaag overlegd met de onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties (VO-Raad, PO-Raad, LAKS, Lecso, FvoV, SPV, Sectorraad Praktijkonderwijs, MBO-raad, VH, VSNU, JOB, ISO, LSVb, Aob) hebben zij het volgende afgesproken.

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen). (Bron: Roermond.Nieuws.nl, 1 okt. 2020)

Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege corona

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer. (Bron: Min. OCW, 8 okt. 2020)

Scholen tijdelijk gesloten

Cijfers november 2020:
 • In november zijn vanwege corona-besmetting in totaal 84 scholen tijdelijk gesloten (geweest).
 • In het primair onderwijs zijn in de maand november 44 scholen tijdelijk gesloten. Dat is 0,6 procent van de in totaal 7358 scholen.
 • In het voortgezet onderwijs zijn in de maand november 40 vestigingen tijdelijk dichtgegaan. Dat is 2,4 procent van de in totaal 1653 vestigingen.

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. (Bron: Rijksoverheid, 18 dec. 2020)

Basisscholen niet eerder open dan 18 januari

De basisscholen en kinderopvangcentra gaan niet eerder open. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval tot maandag 18 januari dicht blijven. Rond 12 januari 2021 wordt de situatie opnieuw bekeken en besloten of ze nog langer dicht moeten blijven. (Bron: NOS, 5 jan. 2021)

Nog twee weken voor de basisschoolkinderen

De heropening van de basisscholen en kinderopvangcentra wordt uitgesteld tot 8 februari 2021. Dat heeft het kabinet besloten. De kernleden van het kabinet waren zondag – voor het eerst in demissionaire toestand – bijeen in het Catshuis in Den Haag. (Bron: De Volkskrant, 18 jan. 2021)

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Misbruik coronasteun    Sociale leven