Verandermanagement; maatgevend voor het succes van e-HRM

Opinie |  do 22 okt 2020  | Auteur: Jon de Vries  | Trefwoorden: e-HRM, verandermanagement, changemanagementEen modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning om ambitieuze HR-doelen als ‘werkplezier’ en ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te behalen. Maar er komt best veel kijken bij de keuze, inrichting en borging van een e-HRM systeem. Natuurlijk is de systeemkeuze en het inrichten van het systeem/de technologie belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je de verandering die zo’n systeem moet brengen, vorm gaat geven. Met dat zogeheten verandermanagement, ook wel change management genoemd, valt of staat het succes van een e-HRM systeem.

Verwachtingen
E-HRM wordt door leveranciers gepresenteerd als een prachtige oplossing, met enorme voordelen. Het moment en de manier waarop deze voordelen worden verwezenlijkt, is hierbij onderbelicht; het bereiken van de voordelen kost namelijk geduld en dus tijd. Deze bereik je niet van vandaag op morgen. Er kunnen namelijk best wat uitdagingen zijn bij de invoering: Kinderziektes van het pakket

Niet op orde zijn van de data
Gewenning aan de nieuwe mogelijkheden en rolinvulling zowel voor HR, managers en bovenal de medewerkers. In onderstaand figuur zijn de verschillende paden van de klant, de medewerker en het management weergegeven ten opzichte van de tijd. In het begin neemt de klantverwachting vaak toe, en nemen de opbrengsten, de kwaliteit en de klant- en gebruikerstevredenheid af.


Voor de organisatie is het de kunst om de duur en diepte van deze dip te beperken. We dienen ons echter wel te realiseren dat ‘de dip’ erbij hoort.

Lees verder en download het artikel

Download artikel


Lees ook de andere artikelen:

  • ‘De gevolgen van HR-selfservice voor de HR-organisatie’ Lezen
  • ‘Systeemselectie; het fundament van succes’ Lezen
  • ‘De gevolgen van HR-selfservice voor de HR-organisatie’ Lezen


Jon de Vries

Jon de Vries Meer info

Mijn kracht ligt in het realiseren van verbeteringen binnen het HR-domein. Van het inrichten en implementeren van e-HRM, het fuseren van HR-afdelingen, het creëren van een HR Shared Service Center tot het optimaliseren van de kwaliteit van de HR-dienstverlening. Mijn ambitie is om verbeteringen duurzaam te verankeren in de organisatie; het creëren van een excellente HR-dienstverlening.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:
Bonte Bij

Bonte BijKruisbestuiving tussen HR en IT
Aanpak   |   Workshops  |  Opinies