Aanpassing bonussen expliciet in toelichting op jaarrekening

di 12 mrt 2013  | Bron: Accountancy Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel ingediend over de bevoegdheid om bonussen van bestuurders te kunnen aanpassen en terugvorderen. Bonussen aan bestuurders en beleidsbepalers van bepaalde instellingen kunnen hierdoor worden herzien en/of met terugwerkende kracht worden teruggevorderd.
Lees meer...