Nieuws

Lager gebruikelijk loon in 2021

ma 1 feb 2021  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: DGA, Gebruikelijk loon, 2021, Corona
Vanwege de aanhoudende coronacrisis mogen aanmerkelijkbelanghouders, zoals dga's, ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan, evenredig aan de omzetdaling van hun bedrijf.

Schadevergoeding rellen is goede stap voor ondernemers

ma 1 feb 2021  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Schadevergoeding, Overheid, Avondklok, 2021
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een ‘goede stap en belangrijk’ voor ondernemers dat zij bij de overheid kunnen aankloppen voor een schadevergoeding na de rellen van de afgelopen...

Relatief veel terugvordering Tozo, compensatie gemeenten voor oninbare vorderingen

vr 29 jan 2021  | Bron: AV Accountancy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2021, Koolmees
Minister Koolmees is in een Kamerbrief uitgebreid ingegaan op de uitvoering van de Tozo door gemeenten. Het niet voldoen aan de voorwaarden door aanvragers leidt inmiddels tot...

Europese bedrijven lopen achter in AI-implementatie

vr 29 jan 2021  | Bron: Brisk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kunstmatige intelligentie, Europa, 2020, Achterstand
De corona-crisis onthult dat er grenzen zitten aan het traditionele gebruik van AI. In tijden van crises, moeten AI-modellen opnieuw ingericht worden zodat ze blijven werken tijdens...

Nederlandse testrobot analyseert 20.000 coronatests per dag

vr 29 jan 2021  | Bron: FOK e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Corona, 2021, Snel
De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en zal ook ingezet kunnen worden bij eventuele volgende pandemieën. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor een robuuste, publieke...

Subsidieregeling voor scholing bij MKB

vr 29 jan 2021  | Bron: De Jong & Laan  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Scholing, MKB, 2021, Overheid, Subsidie
Mkb-bedrijven kunnen in 2021 subsidie krijgen om hun organisatie zo in te richten dat structureel leren mogelijk gemaakt wordt, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen...

Uitvoeringslasten Klimaatakkoord vooral op bordje gemeenten

do 28 jan 2021  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaatakkoord, Gemeente
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben voor de uitvoering van het Klimaatakkoord de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig. Hiervan komt het leeuwendeel voor rekening van...

Harder optreden tegen werkgevers die thuiswerken verbieden?

do 28 jan 2021  | Bron: Personeelslog.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Verbod, Arbeidsinspectie, 2021
Werknemers die ondanks de coronacrisis niet thuis mogen werken, terwijl het werk op de arbeidsplaats niet veilig kan gebeuren, kunnen dit melden bij de Inspectie SZW. Als op de...

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gepubliceerd

do 28 jan 2021  | Bron: OVAL  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2021, Vervroegd uittreden
Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend...

Financiële veerkracht zzp'ers in praktijk groter dan vooraf verwacht

do 28 jan 2021  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Veerkracht, ZZP, Paniek, 2021
Uit door Instituut Gak gesubsidieerd onderzoek van Panteia blijkt dat zzp’ers na het wegvallen van hun ondernemersinkomen financieel veerkrachtiger zijn dan vooraf vaak wordt gedacht....

Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2

wo 27 jan 2021  | Bron: ArboWetweter  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbo, Corona, Arbeidsinspectie
Met ingang van 1 december 2020 is op grond van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 aan artikel 28 van de Arbeidsomstandigheden een zevende lid toegevoegd. Hierdoor kan de Inspectie...

Illegale handel in personeelsgegevens

wo 27 jan 2021  | Bron: De Volkskrant & RTL  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geheimhouding, Illegaal, Personeelsgegevens, 2021
Miljoenen privégegevens van Nederlanders uit twee registratiesystemen van de GGD worden op internet illegaal verhandeld. Het gaat om adressen, telefoonnummers en burgerservicenummers.

Reiskostenregeling verlengd tot 1 april 2021

wo 27 jan 2021  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Reiskosten, Corona, 2021, Verlenging, Thuiswerken
Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitkeren. De fiscaal onbelaste vrije ruimte wordt ook in 2021 vergroot naar 4 ton. Dat blijkt uit het...

Pensioenen fors duurder in 2021

di 26 jan 2021  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2021, Duurder
Bijna alle pensioenen worden aanzienlijk duurder dit jaar. Van de 44 bedrijfstakpensioenfondsen verhogen 39 de premies, ze verlagen de pensioenopbouw of ze passen beide kortingen toe.

Discrimineren via online vacatureplatforms mogelijk

di 26 jan 2021  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Gelijke behandeling, 2021, Discriminatie
Discrimineren via online vacatureplatforms blijkt mogelijk. Er vinden nauwelijks tot geen controles plaats op de inhoud van nieuw geplaatste vacatures. Hierdoor heeft 85% van de...

Burn-outklachten veroorzaakt door opeenstapeling van factoren

di 26 jan 2021  | Bron: Arboportaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burn-out, 2021
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout heeft de Kamer hier middels een brief over geïnformeerd. Werkgebonden factoren, persoonskenmerken en...

Nieuwe Europese guidelines over datalekmeldingen

di 26 jan 2021  | Bron: Autoriteit Persoonsgegevens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Datalek, 2020, Guidelines
In de guidelines staat een lijst met veel voorkomende soorten datalekken. Zoals ransomware-aanvallen en zoekgeraakte of gestolen apparatuur. Per categorie staat aangegeven welke...

2,3 miljoen mensen natuurlijke immuun

ma 25 jan 2021  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Immuun, Corona, 2021, Vaccinatie
Uit onderzoek van bloedbank Sanquin onder duizenden bloeddonoren blijkt dat vorige week bij 13 procent van hen sporen van een doorgemaakte corona-infectie zijn aangetroffen.

EU doet niet-essentiële reizen in de ban

ma 25 jan 2021  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Corona, Reizen
De lidstaten gaan niet-essentiële reizen zoveel mogelijk ontmoedigen om een razendsnelle verspreiding van nieuwe en besmettelijker coronavarianten te voorkomen.

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

ma 25 jan 2021  | Bron: Zeker Fiscaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrije ruimte, 2021, 3%
De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever wordt ook in 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket in 2021

ma 25 jan 2021  | Bron: Microsoft Bing  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kabinet, 2021, Steunpakket
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend...

Invoering van een avondklok en meer

vr 22 jan 2021  | Bron: Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Kabinet, Tweede Kamer, Avondklok
De avondklok gaat definitief in en wel op zaterdag 24 januari. 20.30 uur is 21.00 uur geworden.

Nederland krijgt eerste uitbetaling Brexit compensatiefonds

vr 22 jan 2021  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2021, Fonds, Europa
Nederland krijgt een eerste uitbetaling van 713,7 miljoen euro uit de Brexit Adjustment Reserve. Dit is een speciaal fonds van bijna 5,4 miljard euro uit de meerjarenbegroting om de...

Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen

vr 22 jan 2021  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bedrijfsopvolging, 2021, Boeren
Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Vooral bij kleine en zeer kleine bedrijven...

Financiële tegemoetkoming studenten in 2021 verlengd

vr 22 jan 2021  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Studenten, Steun
De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de...

Eerste Kamer wil minder complexe uitvoering bedrag ineens

do 21 jan 2021  | Bron: Wolters Kluwer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Eerste Kamer, Pensioenakkoord, 2021, 2023, Bedrag ineens
De in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen opgenomen keuzerecht op een eenmalige uitkering, kan in de uitvoering tot verschillende complexe situaties leiden. Daarom...

Pakketbezorgers moeten wel een verklaring van de werkgever hebben

do 21 jan 2021  | Bron: NPO  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP, Avondklok, Ontheffing, Werkgever
In een moeizame toelichting vertelde onze Min. President dat ook de pakketbezorgers een ontheffing krijgen voor de avondklok, mits zij een verklaring van de werkgever hebben. Laat...

Zo helpen wij werkende ouders de lockdown door

wo 20 jan 2021  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Lockdown, AWVN, Werkende, Ouders
AWVN maakte een ronde langs haar leden en vroeg wat werkgevers doen om medewerkers met kinderen te ondersteunen. De voorbeelden zijn talrijk. Toch blijven er schrijnende situaties over...

Schulden gedupeerde ouders toeslagenaffaire bij overheidsinstanties kwijtgescholden

wo 20 jan 2021  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Huffelen, Schulden, Finale kwijting, 2021, Tweede Kamer
Ouders die schulden hebben opgelopen bij de overheid vanwege de toeslagenaffaire, hoeven die niet meer terug te betalen. Dit heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën...

Fors minder faillissementen in 2020

di 19 jan 2021  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, Faillissement, CBS
In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16 procent minder dan in 2019.

Zestig procent minder passagiers voor burgerluchtvaart in 2020

di 19 jan 2021  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vliegtuig, 2020
Als gevolg van de coronapandemie zagen de luchtvaartmaatschappijen in 2020 wereldwijd het aantal passagiers met 60 procent dalen. En er lijkt op korte termijn niet veel beterschap in...

Sneltesten in onderwijs van start

di 19 jan 2021  | Bron: Erasmus Magazine  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Testen
Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool worden studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker...

Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’

ma 18 jan 2021  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kabinet, Tweede Kamer, Subsidie, Onrecht, Rapport
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door...

CNV wil coronafonds voor werkenden: 'Vooral ouders zitten klem'

ma 18 jan 2021  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Werkenden, 2021, Ouders
Vakbond CNV wil dat er zo snel mogelijk een speciaal calamiteitenfonds komt om werkenden de coronacrisis door te helpen. Volgens de vakbond hebben vooral (alleenstaande) ouders...

Nog twee weken

ma 18 jan 2021  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Basisonderwijs, Thuiswerken, 2021, Kinderopvang
De heropening van de basisscholen en kinderopvangcentra wordt uitgesteld tot 8 februari 2021. Dat heeft het kabinet besloten.

Zonnepanelen op bedrijfspanden mogelijk lokaal verplicht

za 16 jan 2021  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zonnepanelen, 2021, Wetsontwerp
Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving...

Mondkapje verplicht anders loon inhouden uitspraak Rechtbank

vr 15 jan 2021  | Bron: Rechtspraak.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Mondkapjes, Verplicht, Instructierecht, Rechtbank, Jurisprudentie
Recent (13-1-2021) heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat een werknemer de toegang tot het werk kan worden ontzegd en de loondoorbetaling mag worden opgeschort indien de...

Niet-afgesloten CAO’s kenmerken 2020

vr 15 jan 2021  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, 2020, Kenmerken
2020 eindigde met 167 CAO’s die waren afgelopen zonder te zijn vernieuwd. Dat is veel meer dan de ongeveer 100 van gewone CAO-jaren. Onder de niet-vernieuwde CAO’s van eind 2020 vallen...

Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

vr 15 jan 2021  | Bron: Min. EZK  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Misbruik, Aangifte, 2021, RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten....

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

do 14 jan 2021  | Bron: Min. SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Eerste Kamer, 2021, Instemming
De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat...

Sollicitatiegesprek steeds meer online

do 14 jan 2021  | Bron: Emily Jack  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Sollicitatiegesprek, Sollicitatie, Online, Advies
Niet alleen vanwege Corona maar ook omdat het effectief is, worden sollicitatiegespreken online gevoerd. Heb je ervaring met Online vergaderen, dan valt het misschien wel mee, maar...

In de knel door schoolsluiting: CNV wil meer vrije dagen voor werkenden met kinderen

wo 13 jan 2021  | Bron: HR Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Inenten, 2021, Vrije dag
(Bron: AD, 12 jan 2020 )

Niet-gevaccineerde collega weigeren op kantoor

wo 13 jan 2021  | Bron: HR-Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoor, Inenten, Collega, Niet-gevaccineerd, Weigeren
36 Procent van de Nederlanders die momenteel gedeeltelijk of volledig thuis werkt, vindt dat de werkgever de bevoegdheid moet hebben om niet-gevaccineerde collega’s te verbieden naar...

Loopbaanplattegrond voor loopbaankansen

wo 13 jan 2021  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loopbaan, 2021, Spoorwegen
Medewerkers kunnen de tool gebruiken om te bekijken waar ze zich op dit moment bevinden binnen de NS-arbeidsmarkt. Op basis van de huidige functie, afdeling en businessunit van de...

Lockdown met drie weken verlengd en meer

wo 13 jan 2021  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, 2021, Scholen
De lockdown wordt met drie weken verlengd tot 8 februari 2021. Over het instellen van een avondklok wordt nog nagedacht. Er komt een aanvullend economisch steunpakket. Mogelijk gaan...

Proefplaatsing geeft uitkomst

di 12 jan 2021  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AWVN, Proefplaatsing, 2021
Als je twijfelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, kun je in een aantal gevallen via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing aanvragen. Kandidaten met een...

Webmodule WBA van start

di 12 jan 2021  | Bron: Nieuwsszw.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Webmodule, Startup, 2021
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vandaag online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen...

IN 2022 bedrijven volledig rookvrij

ma 11 jan 2021  | Bron: Arbo Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, 2022, Rookvrij
21,7% van de Nederlandse bevolking rookt (RIVM, 2019). Roken heeft een grote invloed op de werkproductiviteit en tal van andere factoren in uw bedrijf. Zo zijn er hoge kosten verbonden...

Lockdown met drie weken verlengd

ma 11 jan 2021  | Bron: De Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Verlenging, Maatregelen, Kabinet
De lockdown die sinds december 2020n geldt, wordt met drie weken verlengd tot in elk geval 8 februari. Alleen voor de basisscholen staat dat nog niet vast. Het kabinet neemt daarvoor...

Minder en lagere onregelmatigheidstoeslagen

vr 8 jan 2021  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO
De afname in aantal en hoogte van onregelmatigheidstoeslagen illustreert de verdere ontwikkeling naar een 24-uurseconomie. Dat concludeert AWVN op basis van een vergelijkend onderzoek...

15.000 UWV-medewerkers kunnen bij miljoenen gegevens van oud-klanten

vr 8 jan 2021  | Bron: Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Privacy, 2021
Ongeveer vijftienduizend medewerkers van het UWV kunnen bij de gegevens van miljoenen (oud-)klanten, ook als zij die toegang niet nodig hebben, blijkt uit een rapport (pdf) van...

In 2020 grootste CA)-loonstijging in twaalf jaar

do 7 jan 2021  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Loonsverhoging, 2020
Ondanks de coronacrisis is de CAO-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Daarbij speelt vooral mee dat voor bijna drie kwart van de CAO’s in maart van dit jaar (toen de...

Kwart medewerkers sjoemelt met klokken van tijd

wo 6 jan 2021  | Bron: BG Magazine  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Prikklok, 2020
23 procent van de werknemers heeft tijdens de coronapandemie opzettelijk de gewerkte tijd die hij indiende op zijn rooster verhoogd of verlaagd. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd...

Vaccinatieplan 2021

wo 6 jan 2021  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, 2021, Inenten, Vrijwillig
Vanaf 6 januari 2021 worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit gebeurt met een veilig en goed werkend coronavaccin van BioNTech/Pfizer. Het vaccin is op 21 december...

Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd

di 5 jan 2021  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CBS, 2020, Bevolkingsgroei
De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019.

Basisscholen niet eerder open dan 18 januari

di 5 jan 2021  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2021, Scholen, Gesloten, Van Engelshoven
De basisscholen en kinderopvangcentra gaan niet eerder open. Dat betekent dat ze in ieder geval tot maandag 18 januari dicht blijven. Rond 12 januari wordt de situatie opnieuw bekeken...

Grote pensioenfondsen hoeven pensioenen niet te verlagen

di 5 jan 2021  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenfondsen, Verlaging, 2021
De grote pensioenfondsen ABP en PFZW hoeven hun pensioenen dit jaar niet te verlagen. Beide fondsen hebben volgens de eerste berekeningen een dekkingsgraad die hoger is dan de vereiste...

Kabinet maakt draai: ziekenhuispersoneel eerder gevaccineerd

ma 4 jan 2021  | Bron: De Telegraaf  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Vaccinatie, 2021
Het gaat om ongeveer 30.000 medewerkers. „Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met...

Vaccineren vervroegd, personeel acute zorg eerst

ma 4 jan 2021  | Bron: 4Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, 2021, Inenten, Ziekenhuis
Het kabinet heeft besloten om als eerste de 30.000 medewerkers van de acute zorg te vaccineren. Ziekenhuizen beginnen, als het kan al maandag.

Minder faillissementen in 2020

ma 4 jan 2021  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement
In 2020 zijn in Nederland 3.179 bedrijven en instellingen failliet verklaard, 606 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de coronacrisis is het aantal faillissementen dit...

Ja,  gezondheid en geluk wensen we elkaar toe, maar ook vertrouwen is hard nodig

za 2 jan 2021  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Autonomie, Nieuwjaarsbericht, Thuiswerken, Doelstellingen, Beoordelingsgesprek
HR-kiosk.nl, de digitale vraagbaak over arbeid en wetgeving, gaat haar 10e jaar in. We mogen ons verheugen op een steeds grotere bekendheid en autoriteit op het gebied van wet- en...

Veranderingen 2021

wo 30 dec 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2021, Veranderingen, HR-kiosk
In 2021 zal een groot aantal veranderingen op HR-gebied plaats vinden. Niet alle veranderingen worden genoemd, dat is onbegonnen werk. Maar wel de o.i. meest belangrijke. Aan bod komen...

Inspectieonderzoek bij regionale omroepen naar onderbetaling en schijnzelfstandigheid

wo 30 dec 2020  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Inspectie SZW, 2020, FNV
Concreet gaat het erom dat Omroep Brabant en RTV Oost journalisten en technici inhuren die geen werknemer zijn én geen zelfstandige. ‘Ze maken gebruik van een schimmige fiscale...

Fiscale maatregelen op de valreep van 2020

di 29 dec 2020  | Bron: Tax Life  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Sportscholen, Detailhandel, 2020, Kabinet
De voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel wordt vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting en het BTW-tarief voor sportscholen wordt tijdelijk verlaag.

EU en Verenigd Koninkrijk sluiten handelsdeal

ma 28 dec 2020  | Bron: Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Verenigd Koninkrijk, Europa, 2021
Op de valreep is het meest besproken handelsakkoord van 2020 toch gesloten: de deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De twee partijen bereikten na een laatste doorwaakte...

Nog meer dan 1 miljard aan levenslooptegoeden bij banken.

ma 28 dec 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Levensloopregeling, Levenslooptegoed, Levensloop
Het blijkt dat er nog naar schatting meer dan 1 miljard euro aan levenslooptegoeden uitstaat. Dit betreft meer dan 25.000 personen, met een gemiddeld tegoed van circa €...

Controle distributiecentra en maaltijdbezorging

do 24 dec 2020  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Distributiecentra, Maaltijdbezorger, 2021
De Inspectie SZW blijft de komende weken controleren of distributiecentra en maaltijdbezorging zich aan de regels houden van gezond, veilig en eerlijk werk. Gezien de lockdown zal...

Fiets als troef voor werkgever op weg naar duurzame inzetbaarheid

do 24 dec 2020  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Fiets
De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en mede door de coronacrisis veranderende behoefte aan reizen, maken dat veel werkgevers het moment aangrijpen om in te...

Zelfstandig zijn klinkt ideaal

do 24 dec 2020  | Bron: Inhuren.com  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Zelfstandig, Schijnzelfstandigen, 2020
Zelfstandig zijn klinkt ideaal. Zo hoef je geen verantwoording af te leggen aan een baas en hoef je je eigen verdiensten en opbrengsten met niemand te delen. Maar denken alle ZZP’ers...

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

do 24 dec 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Laptop, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Afstand, 2021
Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen...

Nieuw stappenplan oprichten ondernemingsraad voor medewerkers

do 24 dec 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, SER, Hulp, Gratis, Stappenplan
De nieuwe uitgave 'Stappenplan oprichten ondernemingsraad voor medewerkers' zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Het gaat onder andere in op de kwaliteiten en vaardigheden...

Vaste reiskostenvergoeding mag toch doorlopen

do 24 dec 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Reiskosten, Vaste kostenvergoeding, Corona
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding ook per 1 januari 2021 niet...

Uitlooptermijnen WIA worden niet uniform

wo 23 dec 2020  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WIA, Koolmees, 2021, Uniform
Op basis van de reacties van sociale partners ziet Koolmees onvoldoende draagvlak voor het uniformeren van de uitlooptermijnen en daarom laat hij de huidige uitlooptermijnen in stand.

Thuiswerken zwakke plek in cyberveiligheid bedrijven

wo 23 dec 2020  | Bron: Finfin  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, Thuiswerken, 2020
Zeven op de tien (69%) werkende Nederlanders geven aan dat bij hun bedrijf/organisatie werkafspraken zijn gemaakt over online veilig gedrag. Die afspraken gaan over het veilig...

Ruim 21.000 coronaboetes uitgedeeld

wo 23 dec 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Afstand, 2020, Boete
Het aantal coronaboetes op basis van overtredingen van de regionale noodverordeningen is op 5 december opgelopen tot 21.409. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die niet...

Covid-19 heeft de toekomst van werk op 3 manieren blijvend veranderd

wo 23 dec 2020  | Bron: HR-Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: COVID-19, 2020, Afstand, Leidinggevende
De veranderingen zijn het managen van teams op afstand, minder kantooroppervlakte nodig en de talentenmarkt wordt verbreed.

10% van pensioen in één keer opnemen

wo 23 dec 2020  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Opnemen, Pensioendatum, Wetsvoorstel
Mensen die met pensioen gaan mogen op hun pensioendatum een bedrag ineens opnemen van maximaal 10% van hun opgebouwde pensioen. Werknemers die vanwege hun gezondheid niet kunnen blijven...

In 2030 volledig circulair opereren

wo 23 dec 2020  | Bron: PwC  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Circulair, Ambitie, 2020, Klimaat, Uitstoot, CO2
Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Dat betekent voor ons: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Dit is in lijn met sustainable...

Formele waarschuwing AP aan supermarkt om gezichtsherkenning

di 22 dec 2020  | Bron: Autoriteit Persoonsgegevens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Supermarkt, Gezichtsherkenning, 2020
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een formele waarschuwing gegeven aan een supermarkt vanwege de inzet van gezichtsherkenning. Hoewel het systeem voor gezichtsherkenning sinds...

In 2021 nog meer geld naar gemeenten

di 22 dec 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gemeente, Ollongren, 2021, Geld
Het kabinet trekt nog eens honderden miljoenen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen om ze langer financieel te ondersteunen in de coronacrisis. Ter compensatie van de...

Aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

di 22 dec 2020  | Bron: VVP Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2021, Aflossing
Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Aanvankelijk was dit januari 2021.

Vanwege privacywet weet werkgever straks niet welke werknemer coronaprik heeft gehad

di 22 dec 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoriteit Persoonsgegevens, Corona, 2021, Privacy, Vaccinatie
Voor de veiligheid van hun meest kwetsbare cliënten willen werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg het straks graag weten: wie van hun werknemers heeft zich laten vaccineren en...

Internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

di 22 dec 2020  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenwet, Internetconsultatie, 2020
Het overgrote deel van de werkgevers en werknemers moeten hun pensioenovereenkomst aanpassen. Werknemers die nu pensioen opbouwen in een uitkeringsovereenkomst krijgen te maken met een...

Vaccineren start op 8 januari 2021

ma 21 dec 2020  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: De Jonge, 2021, Vaccinatie, Coronavaccin
Eerder dan op 8 januari beginnen met vaccineren is niet zinnig en verantwoord en daarom zal het in Nederland niet gebeuren.

Dekkingsgraad bij overgang naar nieuw pensioenstelsel

ma 21 dec 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, Koolmees, Tweede Kamer
Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale...

Handreiking Tozo 3 geactualiseerd

ma 21 dec 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2021, Van 't Wout, Brexit
Op 15 december 2020 is de handreiking Tozo 3 geactualiseerd. En verder, zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen.

Rapport kindertoeslagenaffaire spaart niemand

ma 21 dec 2020  | Bron: Fiscaalvanmorgen e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kindertoeslag, Rapport, Tweede Kamer, Rutte, Wiebes, Rechter
Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Die snoeiharde constateringen doet de parlementaire ondervragingscommissie in haar...

Nederlanders welkom in onze winkelsteden

ma 21 dec 2020  | Bron: Metronieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: België, 2021, Nederland, Winkels
Nederlanders zijn van harte welkom om in België te komen winkelen, zegt de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos. „Als mensen de coronaregels respecteren, hebben wij daar geen...

Ook in januari 2021 onbelaste reiskostenvergoeding

ma 21 dec 2020  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2021, Reiskosten, Kabinet
Het kabinet heeft besloten dat werknemers, vanwege de coronacrisis, ook in januari 2021 de vaste reiskostenvergoedingen onbelast mogen doorbetalen. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen het...

Checklist: Vragen en antwoorden i.v.m. arbeidsrecht m.b.t. Corona

ma 21 dec 2020  | Bron: HR-kiosk & HR-Expert  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Corona, Checklist, Arbeidsrecht
Corona maatregelen en arbeidsrechtelijke consequenties. Bijna alle ondernemingen hebben vanwege Corona te maken met forse beperkingen in de bedrijfsvoering. De harde lockdown die...

Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS

vr 18 dec 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Herbeoordeling, 2020
Als u door een arts van UWV bent beoordeeld voor een WIA-, Wajong- WAZ- of WAO-uitkering omdat u ME/CVS* heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling. De herbeoordeling...

Sneltests corona vanaf 21 december beschikbaar

vr 18 dec 2020  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Zelftesten, 2020
Werkgevers kunnen vanaf 21 december sneltests op het coronavirus bestellen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het gaat om zogenaamde antigeentests, die laten zien of...

Antisemitismebestrijding begint in 2021

vr 18 dec 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Racisme, 2021, Grapperhaus, Tweede Kamer
Er komt een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding om discriminatie, bedreiging en intimidatie van Joden in Nederland aan te pakken. De Tweede Kamer had afgelopen zomer gevraagd...

Bijstandsgerechtigden doen onbetaald werk

vr 18 dec 2020  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Onbetaald, Werk, Eerste Kamer
Vakbond FNV roept de Eerste Kamer op om akkoord te gaan met een wetsvoorstel dat moet voorkomen dat gemeenten mensen in de bijstand inzetten als onbetaalde arbeidskracht. Volgens de...

Kabinet consulteert betrokken partijen over toekomst zorg

vr 18 dec 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kabinet, Zorg, Toekomst, Consultatie
Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk. De toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen zorgen...

Kabinet presenteert voorstellen voor hervormingen toeslagen

do 17 dec 2020  | Bron: Min Fin  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Toeslagen, Veranderingen, Tweede Kamer, Van Huffelen
Het huidige toeslagenstelsel is onhoudbaar. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Een volgend...

Flexibel examenrooster en extra herkansing

do 17 dec 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leerlingen, Examen, 2020, Slob
Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig...

Aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022

wo 16 dec 2020  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2021, Garantiebanen (Participatiewet), 2022
Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari niet...

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

wo 16 dec 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Corona, Werkloosheid, 2020
Het aantal jongeren dat in de WW terecht kwam is van januari tot eind oktober fors toegenomen. En ook het aantal mbo-vacatures lieten, in de eerste helft van 2020, een daling zien in...

Verzoek om negatieve test voor alle reizigers uit risicogebied

wo 16 dec 2020  | Bron: De Telegraaf  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona
De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) vragen het kabinet te verkennen of het mogelijk is om bij binnenkomst in Nederland een negatieve testuitslag verplicht te stellen...
Bekijk items: 101 tot 200 (8 959 totaal)