Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MHP Middelbaar en Hoger Personeel
MIA Milieu-investeringsaftrek
MINFIN Ministerie van Financien
MKB Midden- en kleinbedrijf
MKOB Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming
MKSA Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden
MMS Manager Self Service
MNO Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg
MoMi Wet Modern Migratiebeleid
MRB Motorrijtuigenbelasting
MTO Medewerker Tevredenheids Onderzoek
MUP Overeenkomst met Uitgestelde Prestatieplicht
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVV Machtiging Voorlopig Verblijf