Koopkrachtplaatjes zijn voorlopers van de verkiezingsretoriek; leugens dus

Opinie |  wo 18 sep 2019  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Koopkracht, Koopkrachtplaatje, Troonrede

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Over de hele linie wordt voor Nederland een koopkrachtplus van 2,1% verwacht.Onze koning relativeerde tijdens de jaarlijkse troonrede, dat niet alle Nederlanders er op vooruit zullen gaan. “We moeten ons niet blind staren op de koopkrachtcijfers”. Zoals u wellicht weet leest de koning een “mooiweerbericht” van het kabinet voor en het is dus niet per definitie zijn eigen mening. Laat het kabinet nou eens gewoon eerlijk zijn. Niet allemaal? We gaan er allemaal niet op vooruit.

De koopkrachtvoorspellingen en -plaatjes zijn een grote volksverlakkerij.
Niet alleen dat de bevolking er netto niets op vooruit gaat, maar ook de percentages kloppen van geen kanten.

Cijfers

De beroepsbevolking bestaat uit:
  • 9 miljoen mensen, waarvan 400.000 in de bijstand zitten, 300.000 werkloos zijn en 800.000 arbeidsongeschikt.
  • Je houdt dan 7,5 miljoen mensen over, die een inkomen uit arbeid hebben.
  • Daarnaast zijn er 3 miljoen gepensioneerden, waarvan de meesten qua inkomen al 10 jaar stil staan.
  • De rest van de bevolking w.o. kinderen, zijn gewoon afhankelijk van de inkomens van de eerdergenoemde  groepen.
Een misvatting is ook dat, wanneer de cao lonen zouden worden verhoogd (valt nog te bezien), zoiets impliciet betekent dat ook alle individuele lonen gelijk worden bijgesteld.
Hoe kan Rutte nu weer roepen dat de meeste Nederlanders er op vooruit gaan? Afgezien van het feit dat niemand er netto (besteedbaar inkomen) op vooruit gaat, is dit percentage belachelijk. Het Centraal Planbureau (het Presidium van het Kabinet) corrigeert vervolgens het percentage naar 93%. Over welke bevolking hebben we het dan?
Van de ruim 12 miljoen inkomens, gaan er hooguit 5 miljoen, dat is slechts 42%, op vooruit (zelfs als we belastingverhogingen op energie, zorgkosten en BTW niet meerekenen, want dan komen we nog lager uit).
 

Koopverkrachtplaatjes worden misbruikt om de bevolking weer te misleiden.

Neemt niet weg, dat ons land er qua economische resultaten relatief goed voorstaat. Het kabinet beschikt over veel geld, waarmee - het verleden ook leert -  veel nutteloze projecten worden ondersteund. Lees de rapporten van de Algemene Rekenkamer en vooral dat met deze eindeloze reeks van kritieken niets wordt gedaan. 
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: