Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
NAD Normale arbeidsduur
NAW Naam, adres, woonplaats
NBBU Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen
NBO Nationaal Beloningsonderzoek
NCSI Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
www.ncsi.nl
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NEFEB Nederlandse Federatie voor Eb-Adviseurs
NFP Nationale Fiets Projecten
www.nationalefietsprojecten.nl
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NIRPA Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (Professionals)
NOV Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
NP Nabestaandenpensioen
NRP National Reference Point Nederland
Nuggers Niet-uitkeringsgerechtigden
NVP Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling
www.nvp-plaza.nl
NVVK Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
NZa Nederlandse Zorgautoriteit