Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHT Huishoudelijke Hulp Toelage
HIV Human Immunodeficiency Virus (menselijk immuundeficiŽntievirus)
HNW Het Nieuwe Werken
HRD Human Resource Development
HRM Human Relations Management