Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
e-HRM Electronic Human Resource Management
EBS Employee Benefits Statement
EDM Eerstedagsmelding
EDP Electonic Data Processing
EER Europese Economische Ruimte
EHBO Eerste hulp bij ongelukken
EJU Eindejaarsuitkering
EKIW Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers
EOR Europese ondernemingsraad
EPV Evenredige premieverdeling
ERP Enterprise resource planning
ESF Europees Sociaal Fonds
ESH Europees Sociaal Handvest
ESS Employee Self Service
EU Europese Unie
EURES European Employment Services
EVC Erkenning Verworven Competenties
EVP Ervaringsprofiel