1. Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen   13 augustus 2017
15 augustus 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Gevaarlijke stoffen, Kankerverwekkend, Ministerie SZW, Asscher
In de Staatscourant is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats. Verder heeft minister ...

2. Inspectie SZW   28 april 2009
20 juli 2020  |  Inspectie SZW, Jaarplan, Arbo, Preventiemedewerker
Inhoud Organisatie Hoofdtaken van de Inspectie SZW Tewerkstelling vreemdelingen Ander taken Meldpunt Maatregelen Boetes In beslagname administratie Inspectievakantie Check eigen bedrijf door bril ...

3. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Inspectie SZW
Inhoud Bevoegdheden Inspectie SZW Jurisprudentie verrekening minimumloon Bedragen afronden Schoonmaakbedrijf krijgt € 230.000 boete voor overtreden minimumloon Te laat betalen geen overtreding ...

4. Inspectie SZW beboet leidinggevenden   1 april 2015
7 april 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Beloningscomponenten
De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet.Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt € 68.000. In totaal is ruim € 433.000 aan boetes ...

5. Inspectie SZW controleert in distributiecentra   11 maart 2020
12 maart 2020  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, 2020, Distributiecentra, Heftruck, Ongevallen
Het aantal ongevallen in distributiecentra laat de laatste jaren een stijging zien. Het gaat hier om ernstige ongevallen waarbij werknemers, veelal uitzendkrachten, aangereden worden door ...

6. Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO-bedrijven controleren   27 december 2019
31 december 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, 2020, Zware ongevallen
In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor ...

7. Inspectie SZW krijgt nieuw werkterrein: naleving CAO   1 oktober 2015
6 oktober 2015  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Jaarplan
De Inspectie SZW krijgt vanaf 2016 er een nieuwe taak bij: toezicht houden op de naleving van de CAO’s, dit uit haar Jaarplan 2015. Zowel werknemers als werkgevers kunnen tevens een onderzoek ...

8. Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen   15 september 2018
18 september 2018  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Gevaarlijke stoffen, Inspectie SZW, Controle
Chroom VI is een stof die grote gezondheidsschade kan toebrengen. Het motto hierbij luidt ‘road to zero’: zorgen dat de blootstelling aan deze stof zo laag is dat er geen gezondheidseffecten ...

9. Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting   18 december 2018
19 december 2018  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | Fysieke belasting, Zorg, Inspectie SZW, Zwaar werk
De Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting. Daarom voert zij inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Naast inspecties start de Inspectie ook ...

10. Inspectie SZW zit zelf óók fout   24 januari 2017
25 januari 2017  | FNV  | Fred Barkhuis  | FNV, Inspectie SZW, Werkdruk, Asscher
De Inspectie heeft haar zaken zelf niet op orde. Volgens FNV hebben de inspecteurs te vaak te maken met werkdruk, agressie en geweld. Bovendien zouden de inspecteurs onvoldoende worden getraind en ...


Bekijk items: 1 tot 10 (770 totaal)