1. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  Rechtspositie, Wob, Ambtenaren
Inhoud Inleiding Integriteit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit ...

2. Arbeidskosten   15 augustus 2018
15 oktober 2018  |  Arbeidskosten
... (AWF) stijgt, van 2,64% naar 2,85%. De maximale stijging is 11 euro per maand per werknemer. De AOF-premie stijgt eveneens; van 6,66% naar 6,77%. De maximale stijging bij deze premie is 10 euro ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
8 februari 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt
... arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden met ingang van 1 januari ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... Elke (kleine ) werkgever krijgt jaarlijks per zogeheten administratieve eenheid een korting op de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) van maximaal € 1.200. Bij de toets op de ...

5. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
30 juli 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf 2021 beoordeelt de verzekeringsarts van UWV niet meer ...

6. Arbobeleid   1 oktober 2009
4 juni 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid, Preventiemedewerker
Inhoud Wettelijk verplicht om Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) ...

7. Arbocatalogi   29 juni 2010
4 april 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arbocatalogus
Inhoud Arbocatalogi, de opvolger van de Arboconvenanten Overleg Vertrouwen Door succes catalogi verdwijnen regels Staatssecretaris wil meer Arbocatalogi Ondersteuning Arbocatalogus weer actueel ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 juni 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

9. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015
... Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% (0,78%) Uniforme opslag kinderopvang (Sfn/Ufo/Aof) 0,50% (0,50%) Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3,99% (4,95%) Werkhervattingskas ...

10. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  Belastingplan, 2017
... als in 2016. Premieopslag kinderopvang: gelijk (0,50%) als 2016. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): voorlopig hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen ...


Bekijk items: 1 tot 10 (29 totaal)