1. Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag   14 september 2020
15 september 2020  | AWVN  | Fred Barkhuis  | Aof, Kleine werkgever, 2020, Premie
... de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote ...

2. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  Rechtspositie, Wob, Ambtenaren
Inhoud Inleiding Integriteit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit ...

3. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  |  Arbeidskosten
... Europa Loonkosten hoog in verhouding totale kosten Kosten voor arbeid stijgen in 2018 Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag Definities Dat zijn er vele, onder meer: loonkosten, ...

4. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt
... arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden met ingang van 1 januari ...

5. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   10 december 2020
25 oktober 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt
... arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden met ingang van 1 januari ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... Elke (kleine ) werkgever krijgt jaarlijks per zogeheten administratieve eenheid een korting op de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) van maximaal € 1.200. Bij de toets op de ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   10 december 2020
25 oktober 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... Elke (kleine ) werkgever krijgt jaarlijks per zogeheten administratieve eenheid een korting op de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) van maximaal € 1.200. Bij de toets op de ...

8. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
30 december 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering, Toeslagen, Overwerk
... per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf 2021 beoordeelt de verzekeringsarts van UWV niet meer ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   10 december 2020
14 augustus 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf 2021 beoordeelt de verzekeringsarts van UWV niet meer ...

10. Arbobeleid   1 oktober 2009
28 oktober 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid, Preventiemedewerker
Inhoud Wettelijk verplicht om Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) ...


Bekijk items: 1 tot 10 (36 totaal)