1. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
25 februari 2020  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
... De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden. De Anw verving de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uit 1959. Ten opzichte van de andere sociale wetten kenmerkt de Anw zich door een relatief ...

2. Algemene nabestaandenwet (tabellen)   30 maart 2009
29 december 2019  |  Tabel, Algemene nabestaandenwet, Anw, 2019, 2020
... 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon. Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 ...

3. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
Inhoud Ondernemingspensioen Doorwerkvereiste Voorwaarden Algemene ouderdomswet (AOW) Cijfers 2000 t/m 2018 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd ...

4. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  Loonstrook, Jaaropgaaf, Salarisspecificatie, Jaaroverzicht, Loon- en inkomstenbelasting
... loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de ...

5. Nieuwe rekenregels bij private aanvulling WW en WGA – 3e WW-jaar   21 oktober 2017
23 oktober 2017  | Salaris Net  | Fred Barkhuis  | Rekenregels, WW-uitkering, WGA, PAWW
De nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), vraagt specifieke handelingen in de salarisadministratie. Het vraagt om toepassing van nieuwe rekenregels en het verzorgen van afdracht van ...

6. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
9 juni 2020  |  Sociale verzekeringen, Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sectorindeling, Eigenrisicodrager, Ondernemingsraad, WW-premie, Tijdelijke contracten, Onbepaalde tijd, Pensioenpremie
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

7. Verkorting uitkeringsduur WW en WGA repareren via CAO   16 december 2019
17 december 2019  | Zeker Fiscaal  | Fred Barkhuis  | Werkloosheidswet, WGA, 2020, Uitkeringsduur, CAO
... via CAO-afspraken. De sociale partners hebben hiertoe de Private Aanvulling WW en WGA (‘PAWW’) ...

8. WAO- of WGA-premie   20 maart 2009
14 december 2018  |  WAO, WGA, Eigenrisicodrager
... bij private aanvulling WW en WGA 3e WW-jaar De nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), vraagt specifieke handelingen in de salarisadministratie. Het vraagt om toepassing van ...

9. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  Werkloosheid, Uitkeringen sociale zekerheid, CBS, Verlofdag, Vakantiedagen, Ontslagvergoeding, Inkomsten uit vroegere arbeid, Korten, Bijverdienen, Bijverdiensten
... WW-aanvulling en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private aanvulling WW: www.spaww.nl. (Bron: Rijksoverheid, 6 sep. 2017) Een nieuwe CAO: de verzamel-CAO Om de private ...


9 items