1. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
7 augustus 2018  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
... De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden. De Anw verving de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uit 1959. Ten opzichte van de andere sociale wetten kenmerkt de Anw zich door een relatief ...

2. Algemene nabestaandenwet (tabellen)   30 maart 2009
26 november 2018  |  Tabel, Algemene nabestaandenwet, Anw, 2018, 2019
... 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon. Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 ...

3. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
Inhoud Ondernemingspensioen Doorwerkvereiste Voorwaarden Algemene ouderdomswet (AOW) Cijfers 2000 t/m 2018 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd ...

4. Nieuwe rekenregels bij private aanvulling WW en WGA Ė 3e WW-jaar   21 oktober 2017
23 oktober 2017  | Salaris Net  | Fred Barkhuis  | Rekenregels, WW-uitkering, WGA, PAWW
De nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), vraagt specifieke handelingen†in†de salarisadministratie. Het vraagt om toepassing van nieuwe rekenregels en het verzorgen van afdracht van ...

5. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
12 september 2019  |  Sociale verzekeringen, Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sectorindeling, Eigenrisicodrager, Ondernemingsraad
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

6. WAO- of WGA-premie   20 maart 2009
14 december 2018  |  WAO, WGA, Eigenrisicodrager
... bij private aanvulling WW en WGA 3e WW-jaar De nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), vraagt specifieke handelingen in de salarisadministratie. Het vraagt om toepassing van ...

7. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
28 juni 2019  |  Werkloosheid, Uitkeringen sociale zekerheid, CBS, Verlofdag, Vakantiedagen, Ontslagvergoeding, Inkomsten uit vroegere arbeid
... WW-aanvulling en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private aanvulling WW: www.spaww.nl. (Bron: Rijksoverheid, 6 sep. 2017) Een nieuwe CAO: de verzamel-CAO Om de private ...


7 items