1. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  Anderhalfverdiener, Deeltijd, Beroepsbevolking
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Boete   6 april 2018
28 augustus 2020  |  Auto, Boete
... de belasting opzettelijk of grofschuldig te laat zou hebben betaald, dan had op grond van art. 67f AWR slechts een maximale (vergrijp)boete van € 11 opgelegd kunnen worden. De eerste boete wordt ...

4. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
Inhoud Ondernemingspensioen Doorwerkvereiste Voorwaarden Algemene ouderdomswet (AOW) Cijfers 2000 t/m 2018 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd ...

5. Loon- en inkomstenbelasting (inleiding)   20 maart 2009
1 september 2020  |  Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Wet IB, Belastingdruk, Loon- en inkomstenbelasting, Uitstel, Afbetalingsregeling
... heffing van de loon- en inkomstenbelasting vallen onder de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Deze wet bevat een aantal definities en bepalingen die van toepassing zijn op de heffing ...

6. Uitvoering en instructies   20 februari 2018
24 juli 2020  |  Belastingdienst, Uitvoering, Instructies
... wel? Op basis van de actieve informatieplicht is een belastingplichtige krachtens artikel 47 AWR gehouden de Belastingdienst ‘desgevraagd’ informatie te verstrekken. Desgevraagd wil naar ...


6 items