1. Arbeidskosten   15 augustus 2018
15 oktober 2018  |  Arbeidskosten
... een werkgever circa 7 euro per maand meer kwijt. Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) stijgt, van 2,64% naar 2,85%. De maximale stijging is 11 euro per maand per werknemer. De ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  Belastingplan, 2017
... met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in. De compensatievergoeding wordt gefinancierd uit het Awf. Bij CAO kunnen afspraken worden gemaakt over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens ...

4. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... goedkeuring. Premies werkgevers In 2018 stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie voor het AWf stijgt (onder voorbehoud ...

5. Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers   22 april 2016
25 april 2016  | Volkskrant & AV Accountancy e.a.  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid
... transitievergoeding, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan, te betalen door de ...

6. Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers   16 november 2016
17 november 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Asscher, Compensatieregeling
... transitievergoeding, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan, te betalen door de ...

7. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  Herfstakkoord, 2014, 2018, Kabinet-Rutte
... de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt. Belasting De belastingen op leidingwater gaat omhoog. ...

8. Lagere lasten voor werkgevers in 2015   8 januari 2015
12 januari 2015  | PW De Gids & ADP  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
... Behalve de pensioenpremies voor werkgevers dalen ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2015. Een andere meevaller is het ...

9. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  Loonbegrip, Wet IB, Dienstbetrekking, Loon, WUL, Bijtelling, Levensloopregeling, Jaarinkomen, Uniformering loonbegrip, Bijtelling auto, Inkomensafhankelijke bijdrage, Loon- en inkomstenbelasting
... worden vereenvoudigd, zie de bovengenoemde loonsomheffing; de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de werknemer vervalt (deze is de afgelopen jaren op nihil gesteld); franchise van de ...

10. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
12 december 2018  |  Loonstrook, Jaaropgaaf, Salarisspecificatie, Jaaroverzicht, Loon- en inkomstenbelasting
... kant ontleent deze werknemer daaraan ook uitkeringsrechten; de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de werknemer vervalt (was afgelopen jaren al 0); De ondergrens (franchise) voor de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (24 totaal)