1. Arbeidskosten   15 augustus 2018
15 oktober 2018  |  Arbeidskosten
... een werkgever circa 7 euro per maand meer kwijt. Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) stijgt, van 2,64% naar 2,85%. De maximale stijging is 11 euro per maand per werknemer. De ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 juni 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
... loonbegrip Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, wordt de franchise voor de premie WW-Awf afgeschaft. Dat houdt in dat een onderneming over de eerste euro loon van werknemers premie ...

4. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015
... 0,60% (0,60%) Sectorenfondsen (gemiddelde premie) (Sfn) 2,76% (2,67%) Algemene werkloosheidsfonds (Awf) 1,70% (2,30%) Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% (0,78%) Uniforme opslag ...

5. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  Belastingplan, 2017
... met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in. De compensatievergoeding wordt gefinancierd uit het Awf. Bij CAO kunnen afspraken worden gemaakt over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens ...

6. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... goedkeuring. Premies werkgevers In 2018 stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie voor het AWf stijgt (onder voorbehoud ...

7. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  Belastingplan, 2020, WW-premie
... de premies werknemersverzekeringen komen de sectorpremie WW (2019: gemiddeld 0,77%) en de vaste WW-Awf-premie (2019: 3,60%) te vervallen in 2020. Hiervoor in de plaats komt een WW-premie die ...

8. Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers   22 april 2016
25 april 2016  | Volkskrant & AV Accountancy e.a.  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid
... transitievergoeding, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan, te betalen door de ...

9. Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers   16 november 2016
17 november 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Asscher, Compensatieregeling
... transitievergoeding, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan, te betalen door de ...

10. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  Herfstakkoord, 2014, 2018, Kabinet-Rutte
... de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt. Belasting De belastingen op leidingwater gaat omhoog. ...


Bekijk items: 1 tot 10 (30 totaal)