1. Doorbraak in ZZP-dossier AWBZ-thuiszorg   20 februari 2015
25 februari 2015  | PWC  | Fred Barkhuis  | ZZP-er
... (VWS) Mevrouw Schippers heeft goedkeuring verleend aan een aantal modelovereenkomsten tussen de AWBZ-zorginstelling en de ZZP-zorgverlener voor zorg aan ...

2. Ouderen willen eigen bijdrage AWBZ ontlopen   30 september 2013
2 oktober 2013  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
... veel ouderen over de vloer die hun testament willen aanpassen om aan de eigen bijdrage in de AWBZ te ontkomen. Door een wijziging te maken, willen ze voorkomen dat ze extra geld kwijt zijn ...

3. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
23 mei 2020  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
16 maart 2020  |  Werkgevers, Afdrachtvermindering
... het opleggen van deze boetes een lichtere procedure dan de volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure. (Bronnen: Ministerie van Financiën, dec. 2016 en Nieuwsbrief ...

5. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
26 augustus 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... (Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en een eigen bijdrage AWBZ als de gepensioneerde in een AWBZ-instelling verblijft. Op de loonheffing heeft de ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... gegevens is toegestaan voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden. Besluit in de zin van de AWB. Een besluit op een verzoek van een burger om inzage, correctie, verwijdering, etc. is een ...

7. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  |  Arbeidskosten
... verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

9. Auto van de zaak   23 juni 2015
4 december 2019  |  Auto van de zaak, CO2-uitstoot, Lease-auto, Leaseauto, Youngtimer, Meerdere auto's per jaar, Bijtelling, 2020, Elektrische auto
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

10. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
... 2013 een lagere vergoeding voor vervoerskosten en wordt de vermogens-inkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo verhoogd. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt voortaan ...


Bekijk items: 1 tot 10 (63 totaal)