1. Uitgaven AWBZ gestegen tot 25 miljard euro   11 september 2012
12 september 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan langdurige zorg in het kader van de AWBZ met 38 procent gestegen van 18 miljard euro in 2002 tot 25 miljard euro in 2011. Gaat de stijging onder een ...

2. Doorbraak in ZZP-dossier AWBZ-thuiszorg   20 februari 2015
25 februari 2015  | PWC  | Fred Barkhuis  | ZZP-er
... (VWS) Mevrouw Schippers heeft goedkeuring verleend aan een aantal modelovereenkomsten tussen de AWBZ-zorginstelling en de ZZP-zorgverlener voor zorg aan ...

3. Verzwaring eigen bijdrage AWBZ en Wmo voor vermogende   9 november 2011
9 november 2011
Verzwaring eigen bijdrage AWBZ en Wmo voor vermogende Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo betalen, aldus een wetsvoorstel.

4. Ouderen willen eigen bijdrage AWBZ ontlopen   30 september 2013
2 oktober 2013  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
... veel ouderen over de vloer die hun testament willen aanpassen om aan de eigen bijdrage in de AWBZ te ontkomen. Door een wijziging te maken, willen ze voorkomen dat ze extra geld kwijt zijn ...

5. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
23 mei 2020  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar ...

6. ABWZ kost meer dan € 1.400 per hoofd van de bevolking (2009)   4 mei 2012
8 mei 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
16 maart 2020  |  Werkgevers, Afdrachtvermindering
... het opleggen van deze boetes een lichtere procedure dan de volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure. (Bronnen: Ministerie van Financiën, dec. 2016 en Nieuwsbrief ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
11 juli 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... (Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en een eigen bijdrage AWBZ als de gepensioneerde in een AWBZ-instelling verblijft. Op de loonheffing heeft de ...

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
14 juni 2020  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... gegevens is toegestaan voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden. Besluit in de zin van de AWB. Een besluit op een verzoek van een burger om inzage, correctie, verwijdering, etc. is een ...

10. Arbeidskosten   15 augustus 2018
15 oktober 2018  |  Arbeidskosten
... verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage ...


Bekijk items: 1 tot 10 (58 totaal)