1. ONL en AVV sluiten Sociaal Akkoord   23 juli 2017
24 juli 2017  | ONL & AVV  | Fred Barkhuis  | Kabinet, Onderneming, 2017, Akkoord
... moet en kan anders, dat zeggen Ondernemersorganisatie ONL en Alternatief Voor Vakbond (AVV), die samen een Sociaal Akkoord sloten. Hiermee doen de organisaties aanbevelingen aan het te ...

2. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
31 juli 2018  |  CAO, Algemeen verbindend verklaren, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, AVV, 2020
... verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel verbindend verklaren Duur looptijd AVV AVV-procedure Dispensatieregeling ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
7 mei 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

4. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  CAO, Algemeen verbindend verklaren, AVV
... vast, maar er is ook rechtsbescherming en beroep mogelijk. 1937 – Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Er komt een Wet op de AVV, die de minister machtigt om CAO-bepalingen verbindend te ...

5. CAO (inleiding)   20 maart 2009
29 september 2018  |  Collectieve arbeidsovereenkomst, CAO, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
... SZW treft u de - meer dan 1600 - aangemelde ondernemings- en bedrijfstak CAO's alsmede alle AVV-besluiten vanaf 1 januari 2009 aan. Werkingsduur CAO CAO’s worden meestal voor 1 of 2 jaar ...

6. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
6 november 2018  |  Pensioen, Gepensioneerd, Leeftijd
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

7. Overzicht ondernemings- en bedrijfstak-CAO's   6 september 2013
6 september 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | CAO
... site van het ministerie SZW treft u alle aangemelde ondernemings- en bedrijfstakCAO's alsmede alle AVV-besluiten vanaf 1 januari 2009 aan. Pak een CAO eruit en lees die eens, kan interessant ...

8. Salarisadministrateur   29 april 2014
27 april 2019  |  Salarisadministratie, Belastingdienst, Loonheffingen, Salarisadministrateur, Uitbesteden, Arbeidsvoorwaarden, Trendonderzoek
Inhoud Samenvatting takenpakket Opleiding Uitbesteden Steeds meer standaardisatie van HR-processen Inkomen Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Jaarcongres Witte en groene tabellen 2015 ...

9. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  Beëindiging dienstverband, Stamrecht, Banksparen
Inhoud Directe ontslaguitkering belast, uitstel onbelast Wanneer een stamrecht-BV? Hoogte uitkeringen variabel Niet alles valt onder de stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling ook zonder ...

10. Vakbonden   28 december 2011
23 mei 2019  |  Vakbond, FNV, CNV, CAO, Contributie
... met een contract voor bepaalde tijd. ASB - Anarcho Syndicalistische Bond (anarchistische vakbond) AVV - Alternatief voor Vakbond BTP Bond van Telecompersoneel BVPP Bond voor Post CNV - ...


Bekijk items: 1 tot 10 (13 totaal)