1. AVG geeft niet per se recht op inzage in document zelf   10 september 2018
12 september 2018  | VVP  | Fred Barkhuis  | Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Europa, Snel, Belastingdienst
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen recht op inzage in het document als zodanig. Dat stelt staatssecretaris Snel in antwoord op Kamervragen. Specifiek was de vraag of de ...

2. AVG-koorts voorbij, maar problemen houden aan   29 mei 2019
30 mei 2019  | VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | Privacy, VNO-NCW, Kritiek, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Ondanks de complexe privacywet AVG en de vage normen daarin, hebben ondernemers zich het afgelopen jaar sterk ingespannen om de handschoen op te pakken. We kunnen echter niet anders concluderen dan ...

3. AVG: niet meteen boetes voor sportclubs en kleine ondernemingen   28 maart 2018
29 maart 2018  | VraagHugo  | Fred Barkhuis  | AVG, Boete, Sport, Kleine ondernemingen
... ademhalen. En daarmee bedoelt hij elke sportclub en kleine onderneming. Bij de handhaving van de AVG/GDPR krijgen zij niet meteen een boete aan hun broek, ‘zolang de welwillendheid er is om ...

4. De AVG en gegevens personeel van derden   11 mei 2018
14 mei 2018  | Lieshout Westerhout Advocaten  | Andries Bongers  | AVG, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Ketenaansprakelijkheid
... de persoonsgegevens van de werknemers van de derde. In het kader van de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 rijst (ook hier) de vraag of het vastleggen van persoonsgegevens van ...

5. Regels AVG hinderen aanpak fraudeurs   10 oktober 2018
12 oktober 2018  | Rendement  | Fred Barkhuis  | MKB, Fraude, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Een van de knelpunten: bestrijding van fraude. Bij het aanpakken van fraudeurs ‘over sectoren heen’ werken de privacyregels ondernemers tegen, aldus MKB-Nederland. Tussen verschillende sectoren ...

6. Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien   4 november 2019
7 november 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Dekker, Tweede Kamer, Evaluatie, 2019, 2020
... over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat hij in op de evaluatie van de Algemene verordening gegevensbescherming ...

7. Ervaringen AVG van non-profit organisaties   1 mei 2019
3 mei 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | AVG, Tweede Kamer, Non-profit, Organisaties
Op 1 april 2019 heeft minister Dekker van Rechtsbescherming een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de eerste ervaringen van onder andere kleinere maatschappelijke organisaties, ...

8. Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer   14 maart 2018
15 maart 2018  | Europa Decentraal  | Fred Barkhuis  | Tweede Kamer, Wetsvoorstel, Amendement, Uitvoeringswet AVG
Bij de stemming op 13 maart 2018 werd naast het wetsvoorstel ook gestemd over zeven amendementen en zeven moties. Daarbij zijn twee amendementen aangenomen. Nu het wetsvoorstel voor de ...

9. Voorlopig geen AVG-certificering, toezicht ontbreekt   15 augustus 2019
19 augustus 2019  | Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  | Fred Barkhuis  | Privacy, Controle, 2019
Omdat een organisatie het noodzakelijke toezichthoudend orgaan nog niet opgericht, verbindt de AP daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring.

10. Wat betekent de AVG voor de Belastingdienst?   21 maart 2018
22 maart 2018  | Belastingadviseurs  | Fred Barkhuis  | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Belastingdienst, 2018
De AVG stelt geen wezenlijk andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens dan de Wbp. De AVG is wel veeleisender op het punt van transparantie en verantwoording over het gebruik van ...


Bekijk items: 1 tot 10 (125 totaal)