1. Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?   4 juli 2018
4 juli 2018  | Dirk Jan Plate  | Deeltijdpensioen
Het moet wel realistisch blijven. Weet u hoeveel geld er nodig is om helemaal met werken te stoppen vanaf ongeveer 60e jaar? Als u dat weet, stelde de Universiteit Maastricht, dan is het niet ...

2. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
4 november 2019  |  Duurzaam, Algemeen
... gaan directies en managers van verschillende bedrijven aan de slag op hun eigen werkvloer. Van inpakwerkzaamheden tot administratie en van telefoondienst tot orderverwerking – directielid en ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
26 augustus 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... naar het buitenland is de kinderbijslag een goede tweede, hoewel het slechts om 3 procent van de AKW-uitkeringen gaat. De Anw-uitkering wordt in bijna 8 procent van de gevallen in het buitenland ...

4. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  Anderhalfverdiener, Deeltijd, Beroepsbevolking
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

5. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 augustus 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... ten grondslag dat de werknemer haar re-integratie verplichtingen bij ziekte niet nakwam. De werkgever heeft op correcte wijze de werknemer opgeroepen voor het spreekuur bij de ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

7. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
12 augustus 2020  |  CAO, Vakbond, Ondernemingsraad
... over. Het personeel dat andere activiteiten verricht, zoals het ontwikkelen van software of inpakwerkzaamheden in de fulfilment centers, werkt niet in winkels, verkoopt niets en valt dus niet ...

8. Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf   31 juli 2016
3 augustus 2016  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Belastingdienst, Inspectie SZW
De Inspectie SZW en de Belastingdienst lanceerden een checklist voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. Deze checklist kan bedrijven helpen hun schoonmaakbedrijf te beoordelen. ...

9. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
6 november 2018  |  Pensioen, Gepensioneerd, Leeftijd
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

10. De conclusie: de hele arbeidsmarkt moet op de schop is volkomen achterhaald!   23 januari 2020
23 januari 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Verzekeringsplicht, Belastingdienst, ZZP-er, UWV, Gezagsverhouding, Wet DBA, Schijnzelfstandigen, Privatisering
... te activeren, maar dat is niet gelukt, doordat de Belastingdienst haar verplichtingen niet nakwam, die in het convenant van 2005 waren afgesproken met het UWV. Er kwam nog wel een ...


Bekijk items: 1 tot 10 (39 totaal)