1. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  AOW, Aanvullende uitkering, Bijstand
... het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen. Zo krijgt u ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Auto van de zaak   23 juni 2015
4 december 2019  |  Auto van de zaak, CO2-uitstoot, Lease-auto, Leaseauto, Youngtimer, Meerdere auto's per jaar, Bijtelling, 2020, Elektrische auto
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

4. Beroepsziekte   31 maart 2010
29 juli 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Beroepsziekte, Arbowet, RSI (muisarm)
... blijkt dat 40 procent van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13 procent is zelfs ...

5. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
2 mei 2020  |  Wet Werk en Bijstand, Wwb, Sociaal minimum, Sociale voorzieningen, Bijstand, Vakantie, Bijstandsuitkering, 2018
... in aanmerking komen voor een uitkering van de SVB, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De bijstand valt onder de sociale voorzieningen, waartoe bijvoorbeeld ook de IOAW en de ...

6. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  Fraude, Vermogen, Belastingdienst
... (verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen) en de SVB (verantwoordelijk voor de zogeheten AIO-uitkering) hoe vaak er de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar verzwegen vermogen in het ...

7. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  Inkomensafhankelijk, Uitkeringen, Inhoudingen, Loonbelasting, Loon- en inkomstenbelasting
... zich nog het stadium van wetsvoorstel 30%-regeling Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) Algemene nabestaandenwet ...

8. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Korting, Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO, Rekenkamer, Bestaansminimum, Bijstandsniveau, Berekening, Verblijf buitenland, Samenwonen, Partner
Inhoud Korting niet in Nederland woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect ...

9. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   13 september 2020
11 september 2018  |  Bezuiniging, Ministeriële regeling, 2017, Ombuigingslijst
... + 80.000 of grens 500.000 AOW: partnertoeslag tot inkomen van 30.000 (afbouw tussen 26 en 34 dzd) AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65- Verruiming aantal ...

10. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  Bezuiniging, Ministeriële regeling, 2017, Ombuigingslijst
... + 80.000 of grens 500.000 AOW: partnertoeslag tot inkomen van 30.000 (afbouw tussen 26 en 34 dzd) AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65- Verruiming aantal ...


Bekijk items: 1 tot 10 (22 totaal)