1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

2. Auto van de zaak   23 juni 2015
13 juli 2019  |  Auto van de zaak, CO2-uitstoot, Lease-auto, Leaseauto, Youngtimer, Meerdere auto's per jaar, Bijtelling
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

3. Beroepsziekte liesbreuk uitgezocht   31 maart 2010
29 juli 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Beroepsziekte, Arbowet, RSI (muisarm)
... blijkt dat 40 procent van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13 procent is zelfs ...

4. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
6 september 2019  |  Wet Werk en Bijstand, Wwb, Sociaal minimum, Sociale voorzieningen, Bijstand, Vakantie, Bijstandsuitkering, 2018
... in aanmerking komen voor een uitkering van de SVB, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De bijstand valt onder de sociale voorzieningen, waartoe bijvoorbeeld ook de IOAW en de ...

5. Fraude   5 oktober 2012
6 september 2019  |  Fraude, Vermogen, Belastingdienst
... (verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen) en de SVB (verantwoordelijk voor de zogeheten AIO-uitkering) hoe vaak er de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar verzwegen vermogen in het ...

6. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  Inkomensafhankelijk, Uitkeringen, Inhoudingen, Loonbelasting, Loon- en inkomstenbelasting
... zich nog het stadium van wetsvoorstel 30%-regeling Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) Algemene nabestaandenwet ...

7. Korting AOW   25 december 2012
22 oktober 2018  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Korting, Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO
Inhoud Korting niet in Nederland woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect Korting ...

8. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  Bezuiniging, Ministeriële regeling, 2017, Ombuigingslijst
... + 80.000 of grens 500.000 AOW: partnertoeslag tot inkomen van 30.000 (afbouw tussen 26 en 34 dzd) AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65- Verruiming aantal ...

9. Pensioen   27 februari 2013
4 juni 2017  |  Buitenlandse werknemers, Pensioen, AOW, Ouderdomspensioen
... onder het sociaal minimum? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank. (Bron: ...

10. Rechterlijke macht   9 februari 2017
27 maart 2019  |  Rechtsbijstand, Kantonrechter, Hoger beroep
... officieren van justitie, die het Openbaar Ministerie vormen rechterlijk ambtenaren in opleiding (raio) (vanaf de parketstage) Ten dienste van de rechterlijke macht staan de griffiers ...


Bekijk items: 1 tot 10 (17 totaal)