1. Laagopgeleide raakt verder achterop   30 augustus 2016
31 augustus 2016  | CPB & SCP  | Fred Barkhuis  | Opleiding, Hoogopgeleid, Scholing
Het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden wordt steeds groter. Als er niets verandert op de arbeidsmarkt, dan zal er ook meer werkloosheid en armoede onder de laagopgeleiden zijn.

2. Laagopgeleide technici en bouwkundigen vooral werkloos   17 december 2013
19 december 2013  | CBP  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid
Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar en hoogopgeleiden. De stijging was het grootst bij laagopgeleiden met een technische of bouwkundige ...

3. Laagopgeleide werknemers praten mee over gezonde werkplek   13 januari 2018
15 januari 2018  | F-Facts.nl  | Fred Barkhuis  | Werkplek, Laagopgeleid, Arbo, Onderzoek
Dankzij een subsidie starten twee onderzoeksprojecten op het terrein van ’gezond werk voor laagopgeleiden’. Het gaat om onderzoeken en interventies die zijn gebaseerd op dialoog en participatie.

4. Laagopgeleiden zijn dupe van flexibele arbeidsmarkt   8 december 2016
8 december 2016  | CPB  | Fred Barkhuis  | Flexibel werken, Laagopgeleid, Werkloosheid
Vooral laagopgeleiden zijn de dupe van de flexibiliserende arbeidsmarkt, omdat ze een minder sterke arbeidsmarktpositie hebben. Ze zijn eenvoudiger te vervangen dan hoogopgeleide specialisten. Van ...

5. Stuur laagopgeleiden eerder met pensioen   1 augustus 2018
3 augustus 2018  | ND.nl  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Laagopgeleid, Hoogopgeleid, Eerder met pensioen
Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo 1 werken het langst en leven het kortst, maar toch geldt voor hen dezelfde AOW-leeftijd als voor hbo- of universitair geschoolden.

6. Meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk   24 september 2016
26 september 2016  | Overheid.nl  | Fred Barkhuis  | Kinderopvang, Dagopvang
Doel van dit tijdelijk besluit is het mogelijk maken om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden.

7. Leren voor laagopgeleiden: maak het kleinschalig   11 juli 2016
13 juli 2016  | Maastricht University  | Fred Barkhuis  | Opleidingsniveau, Laaggeletterdheid
Veel laagopgeleiden doen niet veel aan hun duurzame inzetbaarheid, omdat leren hen niet ligt. HR kan helpen.

8. Rapport UWV over laagopgeleiden verschenen   13 juli 2017
14 juli 2017  | UWV  | Fred Barkhuis  | Laagopgeleid, Arbeidsmarkt, Kansberoepenlijst
Het UWV heeft een rapport gepubliceerd over de arbeidsmarktpositie van werkende en werkloze laagopgeleiden, een van de bevindingen: Bijna twee derde van de werkende laagopgeleiden heeft een vast ...

9. Banken kampen met imagoprobleem   15 januari 2019
16 januari 2019  | Banken.nl  | Fred Barkhuis  | Imago, Banken, IT-ers, Vacatures
Banken lopen een reëel risico om technologisch achterop te raken in de komende vijf tot vijftien jaar. De hoofdreden: het onvermogen om voldoende gekwalificeerde IT’ers aan te trekken. Met name ...

10. Loonstrook kampt met imagoprobleem   14 september 2013
19 september 2013  | AFAS Software  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
Uit een onderzoek van AFAS Software en HR-kiosk.nl blijkt dat 60% van de werknemers zijn loonstrook niet regelmatig bekijkt. Tevens geeft een derde van de werkgevers aan dat een meerderheid van de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (194 totaal)