1. Advertenties   15 februari 2018

2. Adverteren   21 maart 2011
... door professionals, werkgevers en werknemers. Inbound- en contentmarketing mogelijkheden (advertentiemogelijkheden) Wij ontzorgen u bij het realiseren van uw ‘digital strategy’. ...

3. Advies Actal loonkostensubsidie verlengen   26 maart 2016
29 maart 2016  | Actal  | Fred Barkhuis  | Loonkostensubsidie, Actal
Actal adviseert in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid te openen om de toepassingsduur te verlengen. Zo kan worden voorkomen dat werkgevers alsnog ...

4. Advies CBP: geen telecomgegevens bewaren   18 februari 2015
20 februari 2015  | CBP  | Fred Barkhuis  | Sociale media
... om alle telefoon- en internetgegevens in Nederland te bewaren, onvoldoende is onderbouwd. Het CBP adviseert daarom geen wetsvoorstel in te dienen. ...

5. Advies over Huis voor Klokkenluiders afstemmen met Tweede Kamer   13 november 2019
15 november 2019  | Ombudsman  | Fred Barkhuis  | Ollongren, Ombudsman, Tweede Kamer, 2019, Advies
... "Het Huis voor Klokkenluiders werkt nog aan onderzoeken uit het (soms verre) verleden. Van Zutphen adviseert dat het Huis nu aan de slag gaat met de aanvragen die dit jaar zijn binnengekomen. ...

6. Advies Raad van State over klokkenluiders uitgebracht   23 december 2012
24 december 2012  | Raad van State  | Fred Barkhuis
Het advies is op 18 december 2012 openbaar gemaakt. Geconstateerd wordt dat de positie van het Huis voor klokkenluiders wat zwaar wordt aangezet, Niettemin adviseert zij het wetsvoorstel te ...

7. Advies SER werkgelegenheid chronisch zieken   4 augustus 2015
6 augustus 2015  | OverSalarisadministratie  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Het kabinet vraagt de SER eind 2015 advies uit te brengen over de vraag hoe het toenemend aantal chronisch zieken aan het werk te kunnen houden en krijgen. Ondanks tal van inspanningen blijkt dat ...

8. Adviesaanvraag SER flexibele inzet mensen   25 november 2015
27 november 2015  | Redactie HR-kiosk & Overheid  | Fred Barkhuis  | Flexibiliteit, Employee Benefits, Flexibele arbeidsvoorwaarden, Flexibele werktijden
Het kabinet heeft het voornemen de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2016 om advies te vragen over onder meer de flexibele inzet van mensen binnen organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld over ...

9. Adviescollege: toeslagenbeleid verergert schuldenproblemen en moet op de schop   26 juni 2017
28 juni 2017  | Volkskrant  | Andries Bongers  | Schulden, Schuldpreventie, Toeslagenwet
... draagt bij aan de schuldenproblematiek in Nederland en moet snel eenvoudiger, stelt adviesraad RVS. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zouden veel meer moeten ...

10. Adviespunt Klokkenluiders   1 juni 2012
12 juni 2012  | Min SZW  | Fred Barkhuis
Op 1 oktober 2012 gaat de Commissie Adviespunt Klokkenluiders van start. Het Adviespunt is een onafhankelijke instantie. Zij zal potentiële klokkenluiders in de private en publieke sector ...


Bekijk items: 1 tot 10 (941 totaal)