1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

2. Kantoorinrichting   30 september 2016
4 september 2020  |  Kantoorruimte, Motivatie, Activity-based
... aantal gesloten overlegruimten zijn de primaire succesfactoren voor activiteit gerelateerd werken (ABW). Uit onderzoek bleek echter dat gebrek aan concentratie, onvoldoende privacy en het ...

3. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
... Gezondheidszorg (GGZ) om een forse besparing te realiseren. • De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen. • De maximumtarieven ...

4. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   13 september 2020
... Gezondheidszorg (GGZ) om een forse besparing te realiseren. • De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen. • De maximumtarieven ...

5. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
3 juni 2020  |  Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
... Voorheen werd deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) genoemd en daarvoor de Algemene bijstandswet (Abw). Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen Meer dan de helft van de mensen met ...

6. Vakbonden   28 december 2011
31 mei 2020  |  Vakbond, FNV, CNV, CAO, Contributie
... defensiepersoneel, alsmede hun nabestaanden RMU - Reformatorisch Maatschappelijke Unie Vakbond ABW - Algemene Bond van Werknemers (6.000 leden) VAWO - Vakbond voor de wetenschap, ...

7. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
5 augustus 2020  |  Bijstand, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wwb, Wmo
... de lezer over, we slaan honderd jaar over. Nederland kent sinds 1963 een Algemene Bijstandswet (ABW). Op 1 januari 1996 is deze vervangen door de Algemene bijstandswet (Abw). In de acht jaar ...


7 items