1. ABWZ kost meer dan € 1.400 per hoofd van de bevolking (2009)   4 mei 2012
8 mei 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
7 mei 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Overheid   20 maart 2009
16 mei 2019  |  Overheid, Regeldruk, Terugtredende overheid, Wetten, Open overheid
... individuele begeleiding, AWBZ pgb voor groepsbegeleiding, AWBZ pgb voor persoonlijke verzorging, ABWZ pgb voor verpleging, AWBZ pgb voor kort verblijf, indicatie AWBZ persoonlijke verzorging, ...

4. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 november 2018  |  Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
... Voorheen werd deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) genoemd en daarvoor de Algemene bijstandswet (Abw). Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen Meer dan de helft van de mensen met ...

5. Vakbonden   28 december 2011
30 maart 2019  |  Vakbond, FNV, CNV, CAO, Contributie
... defensiepersoneel, alsmede hun nabestaanden RMU - Reformatorisch Maatschappelijke Unie Vakbond ABW - Algemene Bond van Werknemers (6.000 leden) VAWO - Vakbond voor de wetenschap, ...

6. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
7 maart 2019  |  Bijstand, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wwb, Wmo
... de lezer over, we slaan honderd jaar over. Nederland kent sinds 1963 een Algemene Bijstandswet (ABW). Op 1 januari 1996 is deze vervangen door de Algemene bijstandswet (Abw). In de acht jaar ...


6 items