1. ABWZ kost meer dan € 1.400 per hoofd van de bevolking (2009)   4 mei 2012
8 mei 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
13 september 2019  |  Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
... Voorheen werd deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) genoemd en daarvoor de Algemene bijstandswet (Abw). Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen Meer dan de helft van de mensen met ...

4. Vakbonden   28 december 2011
15 september 2019  |  Vakbond, FNV, CNV, CAO, Contributie
... defensiepersoneel, alsmede hun nabestaanden RMU - Reformatorisch Maatschappelijke Unie Vakbond ABW - Algemene Bond van Werknemers (6.000 leden) VAWO - Vakbond voor de wetenschap, ...

5. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
6 september 2019  |  Bijstand, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wwb, Wmo
... de lezer over, we slaan honderd jaar over. Nederland kent sinds 1963 een Algemene Bijstandswet (ABW). Op 1 januari 1996 is deze vervangen door de Algemene bijstandswet (Abw). In de acht jaar ...


5 items