1. ABP belegt in ‘corona-obligatie’   3 april 2020
6 april 2020  | ADP  | Fred Barkhuis  | Beleggen, Coronavirus, 2020
Beleggingen in (semi-)overheidsobligaties vormen voor pensioenfondsen als ABP de hoeksteen van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille en zijn goed te ...

2. ABP ook in 2016 geen indexatie pensioenen   27 november 2015
1 december 2015  | Redactie HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Dekkingsgraad, Rente
Bij ABP stijgen ook in 2016 de pensioenen niet mee met de lonen. Weliswaar wordt er in 2016 niet gekort op de pensioenen, het uitblijven van indexatie betekent wel koopkrachtverlies. In totaal ...

3. ABP op zoek naar deelnemers met ‘vergeten pensioenen’   14 januari 2020
16 januari 2020  | ABP  | Fred Barkhuis  | Vergeten pensioenen, 2020, ABP, Reservering
Bij het ABP hebben circa 19.000 deelnemers nog geen pensioen aangevraagd op de AOW-leeftijd, terwijl zij hier wel recht op hebben. ABP heeft daarvoor 400 miljoen euro voor gereserveerd.

4. ABP verhoogt pensioenen niet; premie stijgt verder in 2018   27 november 2017
28 november 2017  | CBP en Findinet  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Indexatie, Premie, 2018, ABP
De beleidsdekkingsgraad van het ABP bedroeg op 31 oktober 100,2%. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. De kans dat de pensioenen in 2018 verlaagd moeten worden is ...

5. ABP wil de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille verder verminderen   6 mei 2020
7 mei 2020  | ABP  | Fred Barkhuis  | Aandelen, CO2, 2020, ABP, Voetafdruk
De komende vijf jaar gaan we de bedrijven die we nog over hebben aanspreken op hun CO2-uitstoot. Die transitie breng je minder snel tot stand. Wel komen we in 2022 met nieuwe doelstellingen, in ...

6. ABP-baas vindt kortingen onnodig. Fondsen zijn steenrijk   27 september 2019
30 september 2019  | ABP  | Fred Barkhuis  | ABP, Korting, Pensioenkorting, Rekenrente, Marktwaarde, Rendement
Ze treedt naar buiten omdat de baas van de Nederlandse Bank - Klaas Knot - eerder deze week de indruk wekte dat de pensioenen er treurig bijstaan. Volgens Wortmann staan niet de pensioenen er ...

7. ABP-pensioen 2016   28 november 2015
2 december 2015  | ABP  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Pensioenpremie, Pensioenfonds
ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. de huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen ...

8. ABP-pensioengerechtigden stappen naar de rechter om pensioenverlies   26 september 2019
30 september 2019  | Ambtenarensalaris.nl  | Andries Bongers  | Pensioenverlies, ABP, Lubbers, Rekenrente, Marktwaarde, Art. 126
... tot onder de 10 procent. Dat betekende een betalingsachterstand van bijna 33 miljard gulden. Omdat ABP toen nog een rijksdienst was, hadden ambtenaren en leraren er niets over te zeggen. Redactie: ...

9. Ook ABP vreest verlaging pensioenen   7 mei 2019
9 mei 2019  | ABP  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Overheid, 2019, 2020, ABP, Jaarverslag
De kans dat oud-ambtenaren in 2021 pensioen moeten inleveren is “reëel”. Dat schrijft pensioenfonds ABP in het jaarverslag 2018.

10. Actie om ABP pensioengeld terug te krijgen dat de Staat heeft "geleend"   25 oktober 2019
30 oktober 2019  | Pensioenverlies.nl  | Andries Bongers  | ABP, Pensioen
... van Ambtenaren op een aparte rekening van het Ministerie van Financiën stonden en het ABP als zelfstandig Pensioenfonds nog niet bestond. Meer weten ...


Bekijk items: 1 tot 10 (96 totaal)