1. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  Anderhalfverdiener, Deeltijd, Beroepsbevolking
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

2. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
8 februari 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt
... van arbeidsgehandicapten¹ en vervangt onder meer de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW); 2002: Wet verbetering poortwachter (WVP) stelt nieuwe regels betreffende het melden, ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
23 augustus 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

4. Auto van de zaak   23 juni 2015
4 december 2019  |  Auto van de zaak, CO2-uitstoot, Lease-auto, Leaseauto, Youngtimer, Meerdere auto's per jaar, Bijtelling, 2020, Elektrische auto
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

5. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
3 juni 2020  |  Beroepsopleiding, Leerweg, BOL, BBL, Kansberoepenlijst
Inhoud Onderscheid Beroepsopleidende en Beroepsbegeleidende leerweg CHRP Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten ...

6. Rechtsbijstand   31 augustus 2011
3 februari 2020  |  Rechtsbijstand, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten, Advocaatkosten
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Advocaatkosten ontslag Gesubsidieerde rechtsbijstand Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering Vrije advocaatkeuze bij UWV-procedure? Eerste ...

7. Wet Wajong   16 april 2009
1 september 2020  |  Wet Wajong, Wajong, Volksverzekeringen, Maatman, Arbeidsmarkt, Programma
... is de afkorting van Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Deze is opvolger van oude AAW trad op 1 januari 1997 in werking. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. ...


7 items