1. Aon-medewerkers eens met loonoffer van 20%   28 mei 2020
29 mei 2020  | AON, VVP e.a.  | Fred Barkhuis  | Coronavirus, Loonoffer, Werknemers, 2020
... heeft Aon het grootste gedeelte van zijn 50.000 werknemers gevraagd om tot het einde van het jaar 20% van hun salaris in te ...

2. 'Saaie' verpakkingen van sigaretten vanaf 1 oktober verplicht   16 mei 2020
18 mei 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Roken, Verpakkingen, 2020, Saai, Blokhuis
Op de pakjes mag naast waarschuwende teksten en foto's alleen de naam van de fabrikant staan en informatie over de soort sigaret.

3. 'Scherp op Ouderenzorg' vraagt 70.000 extra zorgmedewerkers   15 januari 2017
17 januari 2017  | Actiz  | Fred Barkhuis  | Zorg, Werknemers, 2017, Kwaliteitskader
Het Zorginstituut Nederland stelt in haar concept Kwaliteitskader voor om twee zorgprofessionals tijdens piekmomenten in te zetten op een groep verpleeghuisbewoners. Ook Hugo Borst en Carin ...

4. (Tijdelijke) comeback oude kantonrechtersformule   14 augustus 2013
15 augustus 2013  | CNV Dienstenbond  | Fred Barkhuis  | Ontslag via de kantonrechter
Werkgevers en vakbonden hebben in 2013 vaker de 'oude' kantonrechtersformule gebruikt voor het vaststellen van de ontslagvergoeding. Die is royaler dan de huidige formule. Bonden zetten meer in op ...

5. Absurde tarieven vakmensen een fabeltje   6 augustus 2019
7 augustus 2019  | Zelfstandigen Bouw  | Fred Barkhuis  | ZZP, Inkomen, 2019, Inhaalslag
Uit de enquête onder 1000 ZZP’ers blijkt dat 43% een tarief hanteert van nog geen 40 euro per uur. Eveneens 43% vraagt tussen de 40 en 45 euro per uur.

6. #metoo in het arbeidsrecht   18 oktober 2018
19 oktober 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Ontslag op staande voet, Kantonrechter, #metoo
De kantonrechter deed op 1 mei 2018 uitspraak: geen ontslag op staande voet onder meer omdat de bestaande sanctioneringsregeling niet is gevolgd en met leeftijd en dienstverband geen rekening is ...

7. € 300 eindheffingsregeling voor bestelauto’s   3 februari 2020
5 februari 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Bestelauto, 2019, Bijtelling, Gerechtshof, Eindheffing
Onder voorwaarden kan de bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto worden afgekocht. Is dit het geval, dan bedraagt de eindheffing € 300 euro eindheffing.

8. € 50 miljoen extra voor bestrijding jeugdwerkloosheid   7 maart 2013
7 maart 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis
Het kabinet trekt € 50 miljoen extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ook het tegengaan van voortijdige schooluitval en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de ...

9. € 500 miljoen extra voor studenten en zomerscholen   16 mei 2020
18 mei 2020  | NRC e.a.  | Fred Barkhuis  | Coronavirus, Studenten, 2020, Zomerscholen
Studenten die vertraging oplopen in de laatste fase van hun studie als gevolg van corona, worden gecompenseerd. Ze krijgen een deel van hun collegegeld terug. Ook basisscholen en mbo’s krijgen ...

10. 1 April-grap   30 maart 2019
5 april 2019  | Accountant  | Fred Barkhuis  | Accountant, NBA
De NBA dient op 1 april 2019 een voorstel in bij minister Hoekstra (Financiën) voor het voeren van één nieuwe beschermde titel voor alle Nederlandse accountants. De bestaande AA- en RA-titels ...


Bekijk items: 1 tot 10 (7 123 totaal)