Atw


76. Opleidingen OR-leden   26 juli 2009
22 december 2020  |  , ,
... werkgevers de scholingskosten te betalen. Veranderingen GBIO-subsidie 2012 In 2011 geldt voor maatwerkcursussen nog een GBIO-bijdrage van maximaal 50% van het cursusgeld met een maximum van € ...

77. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

78. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

79. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

80. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... keuzes voor hen maakt. Keuzes afstemmen op specifieke karakteristieken van groepen (maatwerk) kan daarbij interessant zijn. Mensen zouden in de kabinetsplannen over verschillende ...

81. Overlijden   2 februari 2020
18 oktober 2023  |  , , , , ,
... een ouder maakten werknemers vaker gebruik van ander betaald verlof, zoals bijzonder verlof of maatwerkafspraken, dan van ADV- of vakantiedagen. 1 op de 7 werknemers die niet of minder werkten ...

82. Participatiebaan   9 maart 2010
6 september 2019  |  , ,
... gemaakte keuzen door de gemeente laten onverlet dat het op individuele personen toegesneden maatwerk uitgangpunt is, ook bij de ondersteuning van de bijstandsgerechtigden op weg naar de ...

83. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... van het 10-puntenplan zijn: Afschaffing van de doorsneesystematiek Premieregeling verbeteren Maatwerk in beleggingsbeleid Omzetting bestaande aanspraken Opname van een bedrag uit het ...

84. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... onderdeel uitwerking pensioenakkoord Eerste Kamer wil minder complexe uitvoering bedrag ineens Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gepubliceerd Aftopping is bedreiging ...

85. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... van de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw. Wij zien daarin 3 hoofdrichtingen: Individuele maatwerk oplossingen, waarbij gepoogd word om, rekening houdend met reeds opgebouwde ...

86. Personenchauffeurs   12 juli 2010
21 februari 2016  |  ,
... weken wordt ten hoogste 36 maal arbeid verricht in een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur. De ATW biedt ruimte via collectieve regeling af te wijken Diverse bepalingen rondom ...

87. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... is en gaat vallen onder de WMO. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen ...

88. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... richting de overheid te voldoen. Deze methodiek is later uitgebreid met bijvoorbeeld de maatwerkaanpak en het verbeteren van de dienstverlening. Zo bleek uit de enquête dat de beleving ...

89. Relatie vakbonden en ondernemingsraad   20 maart 2009
18 maart 2019  |  , ,
... de bank is er geen druk uitgeoefend op de werknemers, maar wil de bank de werknemers meer maatwerk bieden. Uit het onderhandelingsresultaat met de OR bleek dat werknemers € 200 en een ...

90. Repetitive strain injury   5 maart 2019
5 maart 2019  | 
... checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk. Belangrijke tips: Laat je goed voorlichten. ...

91. Richtlijnen voor gedrag sociale media   24 maart 2011
19 augustus 2017  |  , , ,
... toegesneden controlemechanismen. Voer de controles op naleving zo beperkt mogelijk uit (maatwerk). Beperk de logging tot de verkeersgegevens. Bewaar de loggegevens niet langer dan ...

92. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... contact leggen met schuldenaren om afspraken over afbetalingen te maken. Dit type van maatwerk moet voorkomen dat er automatisch dwangincasso’s en deurwaarders met de bijbehorende ...

93. Selectie   8 maart 2018
29 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de sollicitatiebrief en aanvullend curriculum vitae (cv) geschreven moet worden. Solliciteren is maatwerk: sollicitanten doen er goed aan hun brief en cv zodanig aan te passen dat hieruit de ...

94. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... Voor deze groep komt er een regeling die gemeenten in staat stelt door middel van individueel maatwerk voor kwetsbare groepen met een zorgbehoefte de effecten van de kostendelersnorm te ...

95. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
... vorm wordt gegeven, hangt samen met het type organisatie, sociale innovatie is in alles maatwerk. Slimmer werken Werkgeversvereniging AWVN introduceerde het begrip slimmer werken, een ...

96. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  , ,
Inhoud Directe ontslaguitkering belast, uitstel onbelast Wanneer een stamrecht-BV? Hoogte uitkeringen variabel Niet alles valt onder de stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling ook zonder ...

97. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid behoudt voor maatwerk. Veel partijen in de Tweede Kamer kunnen zich daar goed in vinden en stemden daarom ...

98. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... op vooruit, maar worden juist voor honderden euro's gekort. Vaste uitzonderingen maken mag niet, maatwerk leveren wel. Gemeenten doen dat af en toe. Het kost veel tijd, zegt de gemeente Amsterdam. ...

99. Toezicht op pensioenen   11 maart 2010
1 april 2021  |  , , , , , , , ,
... van kleine pensioenfondsen zijn wel toegeschreven aan voordelen zoals meer dienstverlening en maatwerk, maar deze gedachtegang is weerlegd. Het aantal pensioenfondsen is in het afgelopen ...

100. Uitvoering en instructies   20 februari 2018
27 januari 2022  |  , ,
... 50 per keer betalen. Kunt u de schuld niet binnen 1 jaar betalen? Dan moet u zelf direct een 'maatwerkregeling' aanvragen. Hierbij kijkt de Belastingdienst naar uw persoonlijke situatie. U moet ...


Bekijk items: 76 tot 100 (189 totaal)