Onderwijs    Sociale leven 


Overige onderwerpen

Datum laatste wijziging: 10 oktober 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Maatregelen, 2020, HR-processen, Steekproef, Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Reserveren

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
 3. Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers
 4. Ondernemersplein
 5. Rechterlijke macht goeddeels dicht
 6. Spoedaanvraag VOG voor cruciale beroepsgroepen
 7. Terugkeer toeristen kan weken duren
 8. Daklozen goed in de gate houden
 9. CAO-overleg valt stil
 10. Coulance inning pensioenpremies
 11. Uitbetaling vakantiegeld mag van FNV eventueel later
 12. Ramadan in 2010 geheel anders
 13. Belastinghulp FNV uitgesteld door coronavirus
 14. Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
 15. Hotels worden ziekenhuisafdeling
 16. Bedrijven zeer wendbaar in crisistijd
 17. Massawerkloosheid voorkomen
 18. Negeren noodverordening leidt tot boete
 19. Opvang dak- en thuislozen vastgesteld
 20. Corona virus bij hond en kat
 21. Gekochte toegangskaartjes worden mogelijk vouchers
 22. Met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk
 23. Sociale en economische gevolgen van Corona
 24. Besmet zonder het zelf te beseffen
 25. Coronavirus eenvoudig uitgelegd
 26. Testcapaciteit coronatests verviervoudigd
 27. Afgekeurde mondkapjes waren niet voor medisch gebruik
 28. Pakkans criminelen groter
 29. Gevangenisstraffen voor bedreiging met besmetting coronavirus
 30. Verlaag rente op rood staan
 31. Nederlandse Wet publieke gezondheid (Wpg)
 32. Standpunten VNO-NCW op Corona
 33. Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt
 34. Ramp voltrekt zich in culturele wereld
 35. Misbruik steunmaatregelen corona
 36. Apple en Google vormen één front tegen corona
 37. Tientallen vaccins tegen coronavirus in de maak
 38. Robots ingezet om te strijden tegen het coronavirus
 39. In totaal legt 72 procent de HR-processen stil of stelt deze uit
 40. CBS geeft antwoord op o.m. sociale, medische en economische gevolgen
 41. Het coronavirus uitgelegd in 10 heldere vragen en antwoorden
 42. Werkgever ontspringt de dans bij overtreding Corona-regels
 43. Hoe gaan de Belgen om met de Corona?
 44. Kabinet werkt aan spoedwet coronamaatregelen
 45. Heeft u vragen?
 46. Banken geven voor 7 miljard steun
 47. Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven
 48. Mondkapjes voorlopig niet beschikbaar buiten de zorg
 49. Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen
 50. 1 miljoen testen op corona-antistoffen in bloed
 51. Ontwikkelingslanden meer helpen in strijd tegen coronacrisis
 52. Zelf mondkapjes maken: check de octrooien
 53. Tips digitaal vergaderen
 54. Meer nieuws over mondkapjes
 55. Oppositie groeit tegen coronaboetes
 56. Geen vakantiegeld voor half miljoen Nederlanders
 57. Nederland koopt miljoenen ondeugdelijke mondkapjes
 58. Mondkapje onbelast vergoeden voor treinreizigers
 59. Nieuwe onderzoeksresultaten naar COVID-19 bij dieren
 60. Coronahandreiking helpt bedrijven met veilig en gezond werken
 61. Versnelde beoordelingen vergoeding zorg bij COVID-19
 62. Minister van Rijn bedankt Duitsland voor hulp bij coronacrisis
 63. Nachtclubs en discotheken vrezen voor voortbestaan
 64. CBS-cijfers coronacrisis
 65. Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte
 66. Ventilatie in het bedrijfspand: wel of niet een risico?
 67. Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede
 68. Coronawet ingediend bij Tweede Kamer
 69. Houd je aan de coronaregels
 70. Protocol corona Kinderopvang gewijzigd
 71. Bezwaarmakers coronaboetes per geval behandel
 72. Ventilatiesysteem verspreidde virus in verpleeghuis
 73. Coronadashboard uitgebreid met rioolwaterdata van 10 miljoen mensen
 74. Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)
 75. Maximale rente voor geld lenen
 76. Voorrang coronatest voor leraren, agenten en zorgpersoneel
 77. Worden coronaboetes geschrapt?
 78. Waar kan ik meer informatie vinden over het coronavirus (COVID-19)?
 79. Nieuwe coronatest geeft binnen een uur uitslag
 80. Aon start coalitie voor sociaaleconomisch herstel na coronapandemie
 81. Eerste corona-supersneltests goedgekeurd
 82. Nieuw Caronamelder, maar .........
 83. Nederland krijgt megalab voor coronatests

Inleiding

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen, dat al snel in verband werd gebracht met een vis- en dierenmarkt waar levende dieren werden verhandeld.
Het verspreidde zich in de eerste helft van januari 2020 vanuit de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, naar andere delen van China. Vanaf half januari 2020 dook het virus in naburige landen en gebieden op, als eerste landen waarmee China veel internationaal verkeer had. Het ging in sneltreinvaart naar andere landen, begin maart 2020 zijn er geen of zeer weinig landen die 'schoon' zijn gebleven. Eind maart 2020 zijn er nog geen geneesmiddelen.

Symptomen van een coronavirusinfectie zijn: koorts, ademhalingsmoeilijkheden zoals kortademigheid, spierpijn, hoesten, heesheid en misselijkheid.

Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken. Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn er voor om verdere verspreiding te voorkomen.

Een minderheid sterft. Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Maar pas op, niet overdrijven, er zijn meer ouderen die de virus wel overleven.

Zie ook de site Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een overzicht van alle genomen maatregelen treft u aan op de sites Ondernemersplein en Personeelsnet.

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus woedt nu in China en het aantal besmettingsgevallen in andere delen van de wereld neemt toe. Dit heeft uiteenlopende en deels onbekende gevolgen voor Nederlandse ondernemers op zowel korte als lange termijn. Om ondernemers een helpende hand te bieden, heeft VNO-NCW een doorverwijspagina (februari 2020) gemaakt zodat zij voor de juiste informatie bij de juiste kennispartner terecht kunnen.

Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers

Op de site van VNO-NCW worden liefst 15 instanties genoemd waar werkgevers informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen:
 1. Crisisnummer (Overheid)
 2. Handreiking (VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN)
 3. Voorbeeldbrief aan medewerkers
 4. Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 5. Federatie Voor de Metaal-nl Electrotechnische Industrie (FME)
 6. Kamer van Koophandel (KvK)
 7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 8. Rijksoverheid
 9. Reisadvies Buitenlandse Zaken
 10. International Air Transport Association (IATA)
 11. Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW)
 12. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties
 13. Werktijdverkorting (WTV)
 14. Algemene Vereniging van werkgevers (AWVN) VNO-NCW
 15. Handel en logistiek

Ondernemersplein

Wat iemand tot nu toe over coronavirus niet heeft kunnen vinden, treft hij/zij aan in de site van Ondernemersplein: Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Rechterlijke macht goeddeels dicht

Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de deuren als gevolg van de coronacrisis. Hiertoe heeft de Rechtspraak zondagavond besloten. Alleen urgente zaken gaan nog door. Urgente zaken zijn bijvoorbeeld rechterlijke beslissingen die absoluut nodig zijn in verband met de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

Ook de Raad van State schrapt zittingen. (Bron: De Rechtspraak, 15 mrt. 2020)

Spoedaanvraag VOG voor cruciale beroepsgroepen

Het Kabinet kondigde 15 maart 2020 aanvullende maatregelen aan om verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben effect op alle Nederlanders en daarmee ook op de medewerkers en diensten van Justis.

Met inachtneming van de rijksbrede richtlijnen, heeft Justis maatregelen genomen die het mogelijk maken de dienstverlening te blijven verstrekken. Wij nemen alle aanvragen voor screeningsdiensten in behandeling. Het is wel mogelijk dat het behandelen van uw aanvraag vertraging oploopt. (Bron en meer: 16 mrt. 2020)

Terugkeer toeristen kan weken duren

De repatriëring van Nederlandse toeristen op vakantiebestemmingen gaat erg veel tijd kosten. Veel landsgrenzen zijn totaal gesloten voor vlieg- en wegverkeer en wanneer dat verandert is koffiedik kijken. De vele duizenden reizigers die geen kant uitkunnen, voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse regering. (Diverse bronnen, 19 mrt. 2020)

Daklozen goed in de gate houden

Het Leger des Heils let extra scherp op dak- en thuislozen in opvangcentra in het hele land. Als sociaal werkers vermoeden dat iemand is besmet met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de GGD en gaan zij op zoek naar een oplossing zodat de zieke afgezonderd kan worden opgevangen. (Bron: ANP, 17 mrt. 2020)

CAO-overleg valt stil

Het CAO-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de corona-crisis. Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar CAO-maandbericht. De werkgeversvereniging beveelt werkgevers aan om wél met de vakbonden in gesprek te blijven ook al wordt er niet echt onderhandeld.

De gevolgen voor de financiële positie van bedrijven zijn zo onzeker en onvoorspelbaar dat steeds meer werkgevers besluiten het overleg te onderbreken, aldus AWVN. (Bronnen: AWVN en Brisk Magazine, 20 mrt. 2020)

Coulance inning pensioenpremies

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. (Bron: Stvda, 21 mrt. 2020)

Uitbetaling vakantiegeld mag van FNV eventueel later

Vakbond FNV is bereid om in het uiterste geval uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Onder meer horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd.

"We krijgen signalen vanuit verschillende sectoren en op centraal niveau van de werkgevers of we niet kunnen kijken naar uitstel van vakantiegeld", zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV. Hij is bereid ’constructief’ mee te denken. "Wat ons betreft zou dit een ultieme stap zijn voor sectoren in nood." (Bron: De Telegraaf, 23 mrt. 2020) Lees ook

Ramadan in 2010 geheel anders

Niet samen bidden, niet samen eten, een piekklein Suikerfeest. Ook de ramadan wordt in 2020 geheel anders door de maatregelen van de Nederlandse overheid tegen het coronavirus. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020. De ramadan begint rond 23 april en duurt tot ongeveer 23 mei en valt dus in volle lengte binnen de data van het verbod.

Wat wij niet weten, hoe gaan islamitische landen in 2020 hiermee om?

Belastinghulp FNV uitgesteld door coronavirus

Wij vinden het met het oog op het coronavirus niet langer verantwoord om door te gaan met de dienstverlening van Belastingservice FNV. De gezondheid van leden en vrijwilligers gaat nu voor. Belastingservice FNV volgt hiermee de aangescherpte adviezen van het RIVM op. Alle gemaakte afspraken door leden voor belastinghulp zijn daarmee geannuleerd. We streven er naar Belastingservice FNV zo snel mogelijk weer op te starten. (Bron: FNV, 13 mrt. 2020)

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. De maatregelen om het coronavirus COVID-19 maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee. (Bron: Nin. VWS, 25 mrt. 2020)

Hotels worden ziekenhuisafdeling

Grote hotelketens in Nederland gaan voor de opvang van ziekenhuispatiënten zorgen. Ziekenhuizen krijgen op die manier meer ruimte voor coronapatiënten. Van der Valk en Fletcher Hotels zijn al bezig met de voorbereiding. (Bron: AD e.a., 24 mrt. 2020).

Bedrijven zeer wendbaar in crisistijd

Nederlandse bedrijven ondervinden ernstige gevolgen van de coronacrisis en voorzien forse omzetverliezen. Tegelijkertijd reageren ze zakelijk en snel. Daarbij hebben ze verschillende maatregelen en instrumenten ter beschikking om de gevolgen van de crisis op te vangen. Veel hoop is gevestigd op overheidsmaatregelen om deze crisis te boven te komen.

Naast faciliteiten voor thuiswerken – meer dan 90 procent – gebruiken werkgevers bijvoorbeeld het aanpassen van dienstroosters (40 procent) en het toekennen van extra verlof (14 procent) als mogelijkheden om zich aan te passen aan deze onverwachte situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Onder factoren die hen helpen om de crisisgevolgen op te vangen noemen werkgevers onder meer de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30 procent). Werkgevers verwachten veel van de aangekondigde overheidsmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid. Bijna de helft denkt een beroep op die maatregelen te zullen doen. (Bron: AWVN, 26 mrt. 2020)

Massawerkloosheid voorkomen

‘Zeer schokkende cijfers. Het is vanaf nu alle hens aan dek om massawerkloosheid te voorkomen.’ Dat is de reactie van het CNV op de vanmorgen gepubliceerde CPB-cijfers. Uit de CPB-cijfers blijkt dat de economie flink krimpt als gevolg van de Corona-crisis. In het zwartste scenario is sprake van 7,7% krimp.

Piet Fortuin, CNV-voorzitter: ‘De groep die nu als eerste op straat staat zijn flexkrachten. Al jaren is deze groep een zorgenpunt van het CNV. Nederland telt twee miljoen mensen met een onzeker contract. In tijden van economische voorspoed hebben flexwerkers het al moeilijk en leven zij vaak op de armoedegrens. We vragen het kabinet om alles op alles te zetten om flexwerkers zoveel mogelijk zekerheid te geven. Een adequate regeling voor flexwerkers is de hoogste prioriteit van het CNV bij de uitwerking van het Corona-noodpakket.’ (Bron: CNV, 26 mrt. 2020)

Negeren noodverordening leidt tot boete

Overtreding van de nieuwe noodverordening kan sinds donderdag op veel plekken leiden tot bekeuringen door boa’s. Raddraaiers die het met de politie aan de stok krijgen, riskeren zelfs drie maanden gevangenisstraf.

Uit de lange lijst van overtredingen, drie verboden:
 1. Verboden samenkomsten en evenementen
 2. Verboden toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg
 3. Verboden gebieden en locaties
(Bron en nog meer verboden: Veiligheidsregio ZHZ / 25 mrt. 2020)

Opvang dak- en thuislozen vastgesteld

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

Voorop staat dat er voor dak- en thuislozen in de nacht een slaapplek moet zijn. De nachtopvang moet dan ook openblijven. Daarnaast moeten gemeenten overdag inlooplocaties organiseren, waar dak- en thuisloze mensen warm kunnen worden en terecht kunnen voor een sanitaire stop, een warme maaltijd en andere vormen van ondersteuning. In alle gevallen is het uitgangspunt dat overal ten minste 1,5 meter afstand kan worden gehouden. (Bron: Min. VWS, 27 mrt. 2020)

Corona virus bij hond en kat

De hond kan worden besmet met het canine Corona virus. Dit virus kan darmproblemen geven zoals braken en diarree en een verminderde eetlust. Bij de kat kan het feline Corona virus voorkomen. Ze kunnen hier ziek van worden en in het ergste geval kan dan FIP, feline infectieuze peritonitis, optreden.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat huisdieren een bron van de COVID-19 infectie kunnen zijn voor mensen of andere dieren. (Bron: AniCura, 27 mrt. 2020)

Gekochte toegangskaartjes worden mogelijk vouchers

Het kabinet onderzoekt of toegangskaarten voor geannuleerde theatervoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen in de vorm van vouchers* kunnen worden terugbetaald. Zo moet worden voorkomen dat de cultuur- en evenementensector instort.

Minister Van Engelshoven van Cultuur roept iedereen op geen geld voor gekochte tickets terug te vragen, maar juist vriend of donateur te worden. (Bron: NOS, 27 mrt. 2020)

* Voucher: bon waarmee je recht hebt op iets.

Met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk

Nederland gaat vanwege de virusuitbraak door een diepe economische crisis. Maar als de juiste maatregelen worden genomen is volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) een snel herstel mogelijk na de verwachte recessie.

Dat zei Knot tijdens de persconferentie over het jaarverslag 2019 van DNB. Het gaat dan om ingrepen die voorkomen dat er door de coronacrisis permanente economische schade optreedt. Omdat de oorzaak van de problemen niet in de financiële sector zelf ligt maar puur bij het virus, voorziet Knot dat er geen lang herstelproces nodig is zoals na de financiële crisis ruim tien jaar terug.

Het centralebankhoofd vergelijkt de situatie waarin Nederland nu verkeert met een winterslaap. Door de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, liggen grote delen van de economie tijdelijk plat. Het steunbeleid van de overheid is er op gericht om bedrijven door deze moeilijke tijd heen te helpen. (Bron: DNB, 27 mrt. 2020)

Sociale en economische gevolgen van Corona

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

In een daarvoor geopende site bundelt CBS (29 mrt. 2020) een groot aantal grafieken e.d. die direct of zijdelings met het coronavirus te maken heeft.

Besmet zonder het zelf te beseffen

Heel wat Belgen zijn besmet met het coronavirus zonder het zelf te beseffen. Dat werd meermaals door experts herhaald, en lijkt nu ook bevestigd te worden door een experiment van het UZ Brussel. Het ziekenhuis test sinds maandag alle patiënten, ook patiënten zonder coronaklachten. Na een week bleek 8 procent van de patiënten besmet te zijn met het coronavirus, zonder het zelf te weten.

Hoe meer mensen het virus al hebben gehad, hoe trager de epidemie zal verlopen. En als het percentage hoog genoeg oploopt, ontstaat ‘groepsimmuniteit’ (Bron: HLE.be, 29 mrt. 2020)

Coronavirus eenvoudig uitgelegd

Op 31 maart 2020 is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website corona.steffie.nl is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Testcapaciteit coronatests verviervoudigd

De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers en patiënten met klachten buiten het ziekenhuis kunnen voortaan ook worden getest.

Het gaat hierbij om verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen kunnen mensen in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. Het nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en gaat in per 6 april. (Bron: Min. VWS, 31 mrt. 2020)

Afgekeurde mondkapjes waren niet voor medisch gebruik

Nederland had kunnen weten dat de afgekeurde mondmaskers uit China niet in ziekenhuizen gebruikt konden worden. Dat was vooraf namelijk duidelijk aangegeven, stellen een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en een medewerker van het ministerie van Handel. (Bron: ND, 3 apr. 2020)

Pakkans criminelen groter

De gevolgen van het coronavirus zijn enorm, ook in de Nederlandse onderwereld. Er is informatie dat afrekeningen in het criminele circuit worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat komt doordat straten nu leger zijn, en bijvoorbeeld een politiehelikopter een vluchtauto makkelijker opmerkt. „De pakkans is nu groter", zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs in De Telegraaf.

Volgens Struijs speelt de georganiseerde misdaad momenteel razendsnel in op de crisis met coronagerelateerde cybercriminaliteit, fraude en de productie van namaakproducten. „Criminelen zijn ontzettend creatief. Kijk naar de drugsverkoop. Door de gesloten horeca en afgeschafte evenementen is een deel van de afzetmarkt weg. Wat je nu ziet, is een toename van drugs per post", aldus de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. (Bron: Metro en ANP, 3 apr. 2020)

Gevangenisstraffen voor bedreiging met besmetting coronavirus

De politierechter veroordeelt een 46-jarige man uit Zutphen en een 32-jarige man uit Biddinghuizen voor onder meer het bedreigen van politieagenten om ze met het coronavirus te besmetten. De man uit Zutphen krijgt 8 weken celstraf en de man uit Biddinghuizen 12 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk. De politierechter vindt het ronduit asociaal dat personen zich in deze crisistijd zo gedragen en dat moet volgens hem hard afgestraft worden. (Bron: De Rechtspraak, 1 apr. 2020)

Verlaag rente op rood staan

Terwijl een spaarder niet of nauwelijks rente krijgt, vragen veel banken wel forse rentes aan klanten die rood staan. Dat mag in tijden van de coronacrisis wel wat minder, vindt minister Hoekstra (Financiën).

De eerste banken kwamen op 3 april al in beweging. Zo besloot Rabobank vrijdag al de rente voor rood staan te verlagen van 12,9 naar 9,9 procent. Dat tarief rekende ABN Amro al op betaalrekeningen en dat gaat het nu ook doen bij andere rekeningen. SNS Bank verlaagt van 11 naar 9 procent. (Bron: De Telegraaf e.a., 3 apr. 2020)

Nederlandse Wet publieke gezondheid (Wpg)

Vooraf: Wat heeft de Wpg met HRM te maken? Veel, denk aan thuiswerken, afstand bewaren, hygiëne, afgelasting van examens, inperking van vrijheidsrechten et cetera. Vandaar een kijkje achter de schermen.

Nederland werkt samen met de 193 andere lidstaten van de Wereld Gezondheidsorganisatie en sloot zij zich aan bij de Internationale Gezondheidsregeling (2005). In de Nederlandse Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd hoe infectieziekten als COVID-19 opgespoord en bestreden moeten worden. Hierin staan de verschillende rollen en bevoegdheden beschreven van minister, burgemeesters, artsen, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De Nederlandse overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (art. 22 Grondwet). Zij moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen (art. 11 Europees Sociaal Handvest) en moet het recht op een zo goed mogelijke gezondheid van eenieder garanderen (art. 12 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, IVESCR).

Ook staat in de Wpg hoe en wanneer opgeschaald kan worden. COVID-19 is dermate ernstig dat het onder de in de Wpg genoemde A-categorie valt. Daardoor mogen snel vergaande maatregelen worden genomen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen, zonder dat de normale, soms tijdrovende, procedures hoeven te worden gevolgd. (Bron en meer: Mensenrechten.nl, 18 mrt. 2020)

Standpunten VNO-NCW op Corona

VNO-NCW zette haar standpunten over aspecten van de coronavirus uiteen, het zijn er zes:
 • Werk en inkomen
 • Financiering
 • Regels en veiligheid
 • Uitstel belastingen
 • Handel en economie
 • Bedrijven voor bedrijven
VNO-NCW citeerde naast corona nog een groot aantal andere standpunten. (Bron: VNO-NCW, 3 apr. 2020)

Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren op 16 april 2020 een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan. (Bron: VNO-NCW, 9 apr. 2020)

Ramp voltrekt zich in culturele wereld

De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de deuren hebben moeten sluiten. Het slaat de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen. Om het culturele landschap overeind te houden is een ‘overbruggingsfonds’ van honderden miljoenen nodig. (Bron: De Volkskrant, 10 apr. 2020)

Misbruik steunmaatregelen corona

Maandelijkse miljarden euro’s aan steun. Doordat dit sterk vereenvoudigde maatregelen zijn die snel moeten worden ingevoerd, is er kans op misbruik van deze regelingen. Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ineengeslagen. Zij geven prioriteit aan het opsporen en oppakken van diegenen die fraude plegen met de steunmaatregelen. Politie, toezichthouders en private partijen ondersteunen met signalen en meldingen de opsporing van misbruik. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij ernaar streeft dat verdachten snel voor de rechter kunnen komen. Fraude is onacceptabel. Het benadeelt werknemers en bedrijven die het echt nodig hebben en er recht op hebben. En daarmee benadeelt het de hele maatschappij.

Denk jij dat iemand fraudeert, meld dit dan bij de Inspectie SZW. (Bron: Insp. SZW, 10 apr. 2020).

Apple en Google vormen één front tegen corona

Apple en Google slaan de handen ineen in de strijd tegen het coronavirus. Ze komen tegemoet aan de wensen van de softwareontwikkelaars om in hun besturingssystemen minder belemmeringen op te werpen. Beide rivalen hebben de historische stap gemaakt om samen een uitgebreide oplossing te lanceren die het traceren van besmette mensen mogelijk maakt.

In mei komen Apple en Google met api’s die de interoperabiliteit tussen Android en iOS smartphones regelen. Ook worden hun besturingssystemen beter geschikt gemaakt voor ‘contact tracing’. Hierdoor wordt ruim baan gegeven aan corona-opsporings-apps van gezondheidsautoriteiten zoals bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze officiële apps zullen in de app stores van Apple en Google beschikbaar komen. Beide ondernemingen zeggen de privacy hoog in het vaandel te houden. (Bron: Computable, 10 apr. 2020)

Tientallen vaccins tegen coronavirus in de maak

Farmaceuten werken in een ongekend hoog tempo aan de ontwikkeling van vaccins tegen het virus. Het duurt normaal gesproken jaren voordat zo'n middel op de markt kan worden gebracht. Om tijd te winnen worden de gebruikelijke dierproeven overgeslagen.

Von der Leyen verwees volgens haar woordvoerder naar werkzaamheden van het bedrijf CureVac. Dat Duitse biotechbedrijf zag zich in maart nog genoodzaakt berichten te ontkennen dat de VS ongeveer een miljard dollar wilden betalen voor de exclusieve rechten op een vaccin. CureVac maakte eerder deze maand bekend dat het in de zomer wil beginnen aan klinisch onderzoek met zo'n honderd proefpersonen. De eerste uitslagen worden dan binnen enkele weken verwacht. Als die positief zijn, volgt een grotere proef. (Bronnen: Metro en ANP, 14 apr. 2020)

Robots ingezet om te strijden tegen het coronavirus

UiPath steunt de zorg en overheden met gratis softwarerobots om de strijd aan te gaan met de administratieve gevolgen van en tijdens de Covid-19-crisis.

Wereldwijd omarmen organisaties de softwarerobot om hun bedrijfsvoering te automatiseren en aan snelheid en wendbaarheid te winnen nu de markten en de werkomgeving door de crisis andere eisen stelt. De voordelen die automatisering biedt, worden nu des te meer duidelijk, of het nu gaat om de verwerking van grote hoeveelheden diagnostische tests, de toenemende vraag aan callcenter-capaciteit, of het faciliteren van het thuiswerkende medewerkersbestand. (Bron: Persberichten.com, 9 apr. 2020)

Na het uitbreken van het coronavirus moet 61 procent van de Nederlandse organisaties drastisch ingrijpen in hun HR-processen.

De organisaties hebben HR-processen opgeschort of zelfs stopgezet. Dat blijkt uit een steekproef die gehouden is onder 150 HR-professionals afkomstig uit alle sectoren, uitgevoerd door Berenschot, AFAS Software en Performa.
Nog eens elf procent van de respondenten geeft aan dat hun organisatie op termijn dezelfde maatregelen neemt of al overweegt. Dat zou betekenen dat binnen afzienbare tijd in totaal 72 procent van de Nederlandse organisaties HR-processen stil legt of uitstelt. Bij 23 procent van de organisaties zijn de opleidingsmogelijkheden acuut beperkt. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, waarschuwt dat deze ontwikkelingen organisaties ver terug kunnen werpen: “Dit effect is verontrustend te noemen omdat met het stilleggen van processen als de HR-cyclus, training en opleidingen, een rem komt op noodzakelijke onderhoud en ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Het is zaak om goed voorbereid deze crisis uit te komen.” Meer weten

CBS geeft antwoord op o.m. sociale, medische en economische gevolgen

Voor cijfermatige gevolgen van de coronavirus moet de lezer bij het CBS zijn.

Het coronavirus uitgelegd in 10 heldere vragen en antwoorden

De Volkskrant geeft in begrijpelijke taal uitleg over 10 vragen:
 1. Wat is een coronavirus?
 2. Hoe gevaarlijk is het virus?
 3. Voor wie is het coronavirus precies gevaarlijk?
 4. Hoe weet ik of ik drager ben van het virus?
 5. Wanneer trek ik aan de bel?
 6. Hoe werkt het virus bij kinderen?
 7. Hoe verspreid het virus zich?
 8. Wat werkt wel en wat niet tegen besmetting?
 9. Hoe verslaan we het virus?
 10. Weten we hoe lang dit gaat duren?

Werkgever ontspringt de dans bij overtreding Corona-regels

Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van het CNV (17 apr. 2020).

‘Dit is ongehoord. Terwijl particulieren massaal worden beboet bij overtreding van de RIVM-richtlijnen, ontspringen bedrijven de dans. Bijna twee miljoen werkenden voelen zich onveilig op de werkvloer. Vooral werkenden in vitale sectoren die buiten het zicht van klanten opereren, zoals de voedselsector en distributiecentra, zijn nog steeds vogelvrij,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Dat de werkplek nog steeds niet veilig is, komt door gebrekkige handhaving. De Inspectie SZW handhaaft nauwelijks, uit coulance naar bedrijven toe.' *

* Redactie: Deze uitspraak staat haaks op het beeld dat Inspectie SZW van zichzelf heeft.

Hoe gaan de Belgen om met de Corona?

Het kan geen kwaad kort in te gaan op de regels die onze zuiderburen hebben getroffen. Kort gezegd, strenger dan Nederland en anders. Enkele voorbeelden:
 • De RVA (Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening) neemt de loonbetaling over en werknemer krijgen 70 procent van hun loon doorbetaald zolang als nodig is. De werkgever betaalt geen aanvullend loon.
 • Zelfstandigen hebben na minimaal één week sluiting recht op een vervangingsinkomen van € 1200. Daarnaast krijgen ondernemers twee maanden belastinguitstel.
 • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.
 • Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Voor bedrijven is sprake van een totale lockdown*. Bedrijven zijn verplicht hun deuren sluiten. Ook autobedrijven, alleen voor spoedeisende hulp gaan de deuren open.
 • Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.
* De Europese Commissie heeft op 16 april 2020 een stappenplan geïntroduceerd voor een gefaseerde opheffing van de ‘lockdown’ zoals die in een groot aantal lidstaten is ingevoerd.

Er zijn ook overeenkomsten met Nederland:
 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Alle scholen en universiteiten zijn dicht.
 • Toegang tot bejaardenhuizen zijn verboden.
 • Alle publieke evenementen zijn verboden.
 • Openbaar vervoer alleen voor essentiële reizen.
NB: Ook de corona-regels van andere Europese landen zijn bekend, zie de site Corona in Europa.

Kabinet werkt aan spoedwet coronamaatregelen

Het kabinet is bezig met een spoedwet waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd. De huidige maatregelen, zoals het verbod op samenscholing, zijn vastgelegd in noodverordeningen. Dat is niet democratisch en niet volgens de grondwet, vinden juristen. Daarom zijn politici druk met de spoedwet, zo schrijft NRC (27 apr. 2020) top basis van Haagse bronnen. Die wet moet over enkele weken klaar zijn en zal naar verwachting tot 30 september gelden.

Heeft u vragen?

Informatie Rijksoverheid geeft informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan aan het loket Informatie Rijksoverheid. Dit kan telefonisch, per e-mail, Twitter, Facebook en WhatsApp.

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt dan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Bent u ondernemer en heeft u vragen over de gevolgen voor uw onderneming? Ga dan voor meer informatie naar het KVK Coronaloket: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Banken geven voor 7 miljard steun

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels zeven miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog 5,4 miljard euro). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 1 mei 2020 heeft gepubliceerd.

Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven

Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Hierdoor kunnen unieke kennis en banen verloren gaan. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen, hebben ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) een afwegingskader opgesteld en aan de Kamer gestuurd. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren. (Bron: Min. EZK, 1 mei 2020)

Redactie: Wij missen een voorbeeld van een dergelijk bedrijf.

Mondkapjes voorlopig niet beschikbaar buiten de zorg

Er zijn voorlopig geen mondkapjes beschikbaar voor kappers en andere contactberoepen. Dat zei minister Van Rijn van Volksgezondheid bij de aanbieding van de eerste mondkapjes die zijn geproduceerd door drie Nederlandse bedrijven.

"Voorlopig is alle aandacht nodig voor de zorg, want alle zorgmedewerkers moeten beschermd kunnen werken", zei Van Rijn. Hij weet dat er behoefte is aan meer, maar "die luxe hebben we voorlopig niet". Het is de verwachting dat het kabinet besluit de maatregelen niet te versoepelen. Onder anderen kappers kunnen dan voorlopig niet aan het werk. (Bron: NOS. mei 2020)

Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen

Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen.

Eerder, sinds 6 april, kunnen zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19* (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hadden. Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden. (Bron: Rijksoverheid, 30 apr. 2020)

* COVID-19 is een afkorting van coronavirus disease 2019

1 miljoen testen op corona-antistoffen in bloed

Nederland heeft 1 miljoen serologische tests aangekocht. Deze testen laten zien of iemand besmet is geweest met corona. Deze testen worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Dit bevolkingsonderzoek wordt gedaan door Sanquin, het RIVM en een aantal medische laboratoria. (Bron: Min. VWS, 5 mei 2020)

Ontwikkelingslanden meer helpen in strijd tegen coronacrisis

Ontwikkelingslanden moeten met het oog op de coronacrisis worden ondersteund in de versterking van hun gezondheidszorg en met de kwijtschelding van schulden. Ook moet er door andere landen worden geïnvesteerd in het lokale bedrijfsleven.

De bestrijding van het coronavirus vereist volgens De Boer en Huizing meer internationale samenwerking en solidariteit. Het gebrek daaraan belemmert de aanpak van de crisis. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om mensen en landen te negeren en jarenlang een hek om Nederland of de Europese Unie te zetten. Bescherming van de meest kwetsbaren zijn we niet alleen moreel aan onszelf verplicht, maar is ook een noodzakelijke voorwaarde voor herstel van de wereldwijde volksgezondheid en economie.’ (Bron: VNO-NCW, 4 mei 2020)

Meer informatie over mondkapjes

Het professioneel maken van mondkapjes valt onder het hoofdstuk octrooien (patenten). Misschien heeft de doe-het-zelver er wat aan, zie Ondernemersplein, 11 mei 2020). Van mindere kwaliteit - maar iets is altijd beter dan niets - treft u op internet diverse sites met voorbeelden aan waarop geen octrooi rust. Succes! (zie wat de redactie HR-kiosk koos)

Tips digitaal vergaderen

Digitaal (on-line) vergaderen was niet of weinig in trek, tot coronavirus kwam. Legio voorbeelden en tips om het beter te doen verschenen op internet. De redactie HR-kiosk koos er twee, waarbij opvalt hoe verschillend de ervaringen zijn. Kort samengevat:

Ikwilmobielwerken

 • Wees op tijd
 • Zorg voor een eenvoudige inlogprocedure
 • Introduceer jezelf als je spreekt
 • Laat mensen uitspreken
 • Let op de hardware-eisen
 • Zorg voor goed internet
 • Vermijd achtergrondgeluiden en afleidend beeld
 • Verhoog de relevantie met collaboration-tools

Gemeente.Nu

 • Houd het kort. Je hoeft niet te beginnen met dank uit te spreken voor de stukken, dat geloven we wel
 • Digitaal vergaderen is erg intensief. Langer dan anderhalf uur vergaderen wordt als te veel ervaren
 • Om goed digitaal te vergaderen is de voorbereiding mogelijk nog belangrijker dan bij een fysieke vergadering
 • Het digitale vergadersysteem valt of staat met functionerende techniek, bijvoorbeeld werkende wifi, van zowel de hostingpartij als van de raadsleden die de vergadering thuis allemaal via een iPad volgen
 • Stel de vergadering al een kwartier van te voren open. Zo heeft iedereen voldoende tijd om rustig ‘binnen’ te komen, een soort inloop zoals bij fysieke vergaderingen
 • Het was nog even wennen omdat het digitaal werken nog vrij nieuw is. Zo heeft de voorzitter een tool om alleen deelnemers die daadwerkelijk zijn uitgenodigd voor een vergadering mee te laten doen, via de zogenaamde waitingroom. Dit kost aan het begin van de vergadering even tijd. Het is goed opletten om niemand te vergeten. Zo kan wel meteen worden getoetst of er wordt voldaan aan het vergaderquorum

Meer nieuws over mondkapjes

De Belastingdienst meldt het volgende (11 mei 2020):

Openbaar vervoer

Vanaf 1 juni moet iedereen in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje dragen.

Btw

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De regelgeving wordt op dit moment uitgewerkt. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden

De werkgever mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan uw werknemers (gerichte vrijstelling). Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen.

Oppositie groeit tegen coronaboetes

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de politie al tienduizend bekeuringen uitgeschreven wegens het overtreden van de regels. Maar steeds meer burgers vinden dat ze onterecht op de bon geslingerd zijn, en vechten de boetes aan, schrijft de Volkskrant (14 mei 2020).

Mensen klagen dat ze zonder waarschuwing op de bon worden geslingerd. Ze moeten dan grote bedragen betalen en krijgen een aantekening op hun justitiële documentatie. Daarover ontstaat bij veel mensen stress of ze nog wel een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen krijgen.

Geen vakantiegeld voor half miljoen Nederlanders

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis. Ongeveer 11 procent van de werkenden heeft geen idee of het geld wordt uitgekeerd, zo blijkt uit onderzoek van werknemersvakbond CNV.

De vakbond lanceert daarom het Meldpunt Vakantiegeld. Werkenden die het geld niet ontvangen of maar een deel daarvan krijgen uitgekeerd, kunnen zich daar melden. Het aantal mensen dat sowieso niets krijgt, ongeveer 8 procent, noemt CNV „zeer hoog”. (Bron: Metro, 16 mei 2020)

Redactie: De belangrijkste oorzaak is niet de coronacrisis, maar het feit dat de meeste werkgevers wel boekhoudkundig vakantiegeld (vakantietoeslag) reserveren vanaf juni vorig jaar, maar niet in geld op een aparte bankrekening. Lees ook

Nederland koopt miljoenen ondeugdelijke mondkapjes

Eén op de tien mondkapjes die het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft aangeschaft, is afgekeurd. Deze mondkapjes voldoen niet aan de kwaliteitseisen en worden niet verspreid onder zorginstellingen. Tot nu toe heeft het LCH namens het ministerie van Volksgezondheid 47,2 miljoen medische mondkapjes naar Nederland gehaald.

Naast de ruim 5 miljoen afgekeurde maskers zijn er ook nog 3,9 miljoen mondkapjes die niet volledig aan de eisen voldoen. Die worden vooralsnog opgeslagen waarna later wordt bekeken of en hoe deze mondkapjes kunnen worden aangepast om ze eventueel toch te gebruiken. Nu is dat niet nodig, omdat er voldoende mondkapjes voorradig zijn. (Bron: SkiPR, 17 mei 2020)

Mondkapje onbelast vergoeden voor treinreizigers

Naast deze tegemoetkoming voor de btw, is er nu ook een maatregel voor de loonheffingen. De Belastingdienst heeft op 15 mei 2020 bericht dat vanwege de verplichting om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, werkgevers mondkapjes onbelast mogen vergoeden. Deze vergoeding (of verstrekking) kwalificeert als gerichte vrijstelling, omdat de kosten zouden horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.

Nieuwe onderzoeksresultaten naar COVID-19 bij dieren

Naar aanleiding van verschillende besmettingen van COVID-19 op nertsenbedrijven is onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus en de verspreiding in het milieu. Het RIVM concludeert op basis van de onderzoeksresultaten dat het risico op blootstelling aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is.

Ook honden en katten kunnen besmet zijn, volgens deskundigen is er geen gevaar voor de mens. (Bron: Rijksoverheid, 15 mei 2020)

Aon-medewerkers eens met loonoffer van 20%

Het verzoek bij het eigen personeel heeft het beoogde doel bereikt, geeft Marc van Nuland, topman van Aon Nederland, aan. Hoewel hij niet wil onthullen hoeveel werknemers van de 2.600 nu precies vrijwillig 20% van hun loon inleveren, geeft hij in een interne videoboodschap aan dat de deelname aan de salarismaatregel “voldoende is geweest” om de totale besparingsdoelstelling te behalen.

De salarismaatregel is onderdeel van een breder bezuinigingspakket, waarin onder meer een verlaging van de reiskostenvergoeding zit en het vertrek van tijdelijke krachten. Wereldwijd heeft Aon het grootste gedeelte van zijn 50.000 werknemers gevraagd om tot het einde van het jaar 20% van hun salaris in te leveren.

Op Kamervragen geeft minister Koolmees het volgende antwoord: "Ik vind het niet passend om in te gaan op individuele gevallen. In algemene zin kan ik zeggen dat het kabinet ziet dat de coronacrisis enorme gevolgen heeft voor de samenleving, waaronder werkgevers en werknemers. Het noodpakket van het kabinet probeert de impact van deze crisis te beperken, onder andere door werknemers aan het werk te houden met de NOW. Het kabinet verwacht van alle bedrijven dat zij, waar mogelijk, ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen om samen als maatschappij zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen." (Bronnen: AON, VVP e.a., mei 2020)

Coronahandreiking helpt bedrijven met veilig en gezond werken

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan. De handreiking is hier te vinden. (Bron: MKB, 5 jun. 2020)

NB: Zie ook de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.

Versnelde beoordelingen vergoeding zorg bij COVID-19

Zorginstituut Nederland brengt versneld advies uit over de mogelijke vergoeding van 2 behandelingen aan patiënten die COVID-19 hebben of hebben gehad. Het gaat om pneumokokkenvaccinatie voor genezen COVID-19-patiënten die tot een risicogroep behoren en om paramedische zorg aan patiënten die zijn genezen van COVID-19 en nazorg en ondersteuning bij hun revalidatie nodig hebben. Het Zorginstituut streeft ernaar de adviezen zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind juni 2020 uit te brengen aan de minister van VWS. (Bron: Zorginstituut, 19 mei 2020)

Minister van Rijn bedankt Duitsland voor hulp bij coronacrisis

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft in Münster Duitsland bedankt voor hun bereidheid en hun inzet om de afgelopen maanden Nederlandse corona-patiënten te behandelen in Duitse ziekenhuizen. Hij deed dit samen met Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van Rijn: “Ik ben erg dankbaar voor de hulp die Duitsland de afgelopen maanden heeft geboden aan Nederland. En in het bijzonder de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar 48 van de 58 Nederlandse patiënten zijn behandeld. Deze samenwerking laat zien dat ook in een tijd waarin grenzen tussen landen extra zichtbaar waren, er nog steeds sprake was van een goede wederzijdse samenwerking en solidariteit. Ik ben dan ook blij met de samenwerkingsovereenkomst waarin we hebben afgesproken elkaar ook na de coronacrisis te blijven helpen.” (Bron: Min VWS, 15 jun. 2020)

Nachtclubs en discotheken vrezen voor voortbestaan

Uitgaansgelegenheden als nachtclubs en discotheken willen snellere versoepeling van de coronamaatregelen, anders vrezen ze voor hun voortbestaan. Het is de enige sector die nog geen versoepelingen van de maatregelen in het vooruitzicht heeft.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de anderhalve meter maatregel op die plekken moeilijk na te leven is. Het versoepelen van maatregelen voor nachtclubs en discotheken leiden in Zuid-Korea eerder tot een nieuwe uitbraak. In de Portugese hoofdstad Lissabon liep het aantal besmettingen op na onder andere illegale feestjes.

Eigenaren van nachtclubs zijn het oneens met Rutte die de beslissing doorschoof naar 1 september 2020. Waarom sekswerkers wel en nachtclubs - ondanks vele te nemen maatregelen - niet? (Bron: NOS, juni 2020)

CBS-cijfers coronacrisis

CBS heeft vooral in cijfers de verschillende aspecten van de coronavirus vastgelegd. De titels zijn:
 • Wat zijn de economische gevolgen van corona?
 • Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?
 • Wat zijn de regionale gevolgen van corona?
 • Wat zijn de sociale gevolgen van corona?
 • Hoe beïnvloedt corona onze productvoorziening?
 • Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?
 • Wat zijn de medische gevolgen van corona?

Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en middeninkomens meer kans te geven op een woning binnen hun financiële mogelijkheden. De minister heeft de wetsvoorstellen tijdelijke huurkorting en huur en inkomensgrenzen naar de Tweede Kamer gestuurd.

De tijdelijke huurkorting maakt het voor de verhuurder mogelijk om de huur tijdelijk te verlagen (maximaal drie jaar). De verhuurder kan zo makkelijker een huurder helpen die bijvoorbeeld door de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft. Hierdoor krijgt de huurder financiële ruimte totdat zijn of haar inkomsten weer op peil zijn. Indien er blijvend een lager inkomen is, door bijvoorbeeld een scheiding, krijgt de huurder zo de tijd om naar een woning te zoeken die bij het nieuwe lagere inkomen past. (Bron: Rijksoverheid, 6 jul. 2020)

Ventilatie in het bedrijfspand: wel of niet een risico?

Een groep van 236 internationale experts op het gebied van binnenklimaat schrijft in een brandbrief dat het weer toelaten van bijeenkomsten van mensen in binnenruimten zonder expliciete aandacht voor ventilatie ‘een groot risico’ voor besmetting met corona oplevert.

Het RIVM stelt op basis van de huidige inzichten dat aanpassingen aan ventilatiesystemen niet nodig zijn. Wel benadrukt het instituut dat gebouwen moeten beschikken over een ‘goed werkend’ binnenklimaatsysteem. Deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg onderschrijven het standpunt van het RIVM. Maar ze raden in hun laatste kennisnieuwsbrief ‘Covid-19 en arbeidsgerelateerde zorg’ aan er alert op te zijn dat ook een goed werkend systeem bij weinig onderhoud ‘een bron van ongewenste organismen’ kan worden. OR Net, 8 jul. 2020)

Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede

Omscholing kan een rol spelen bij het versoepelen van transities op de arbeidsmarkt. Hier doet zich echter een probleem voor, zo staat te lezen in de SCP-publicatie Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Organisaties die in crisistijd moeten zien te overleven, zijn minder geneigd om te investeren in omscholing van boventallig personeel. Een manier om dit te doorbreken is door inmenging van de overheid. Het kabinet doet dat door omscholing te koppelen aan steunmaatregelen. Een aandachtspunt is dat het hier gaat om een inspanningsverplichting. (Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 9 jul. 2020)

Coronawet ingediend bij Tweede Kamer

Op 13 jul 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

Met deze aangekondigde nieuwe wet komen ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement krijgt die wel. Nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen. (Bron: FOK e.a., 13 jul. 2020)

Redactie: Een ding is zeker, het zal fors langer gaan duren voordat besluiten kunnen worden genomen en uitgevoerd, in het belang van betrokkenen?

Houd je aan de coronaregels

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen, zowel ondernemers als consumenten, op om zich aan de RIVM-regels en alle vastgestelde sectorprotocollen te houden. Ook zou iedereen zich zo snel mogelijk moeten laten testen bij klachten. Zo kan een nieuwe opleving van het coronavirus worden voorkomen.

Door zich te laten testen kunnen brandhaarden snel worden opgespoord. Uit de laatste gegevens lijkt dat dit nog te weinig gebeurt, terwijl de testcapaciteit er is. Daarnaast blijft het van belang om zich aan de regels te houden, zoals het 1,5 meter afstand houden, handen wassen en het thuisblijven bij klachten. (Bron: VN0-NCW, 23 jul. 2020)

Protocol corona Kinderopvang gewijzigd

Het Protocol Kinderopvang vernieuwd. Het protocol beschrijft hoe coronamaatregelen in de kinderopvang moeten worden toegepast. De belangrijkste wijzigingen op een rij:
 • Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen
 • Quarantaineregels voor ouders en personeel/gastouders bij terugkeer uit vakantielanden- of gebieden met een oranje of rode risicokleur
 • Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen
 • Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die jonge kinderen hebben met neusverkoudheid
(Bron: BOinK, 23 jul. 2020)

Bezwaarmakers coronaboetes per geval behandeld

Het Openbaar Ministerie gaat de circa 3000 bezwaren tegen coronaboetes een voor een behandelen. De eerste zittingen bij de kantonrechter zijn gepland op 28 september in Utrecht, 5 oktober in Arnhem en 8 oktober in Rotterdam.

Een minder hoge boete kan de uitkomst zijn ‘als wél sprake is van een strafbaar feit, maar de omstandigheden een lagere boete rechtvaardigen’. Welke omstandigheden dat precies zijn, bepaalt in eerste instantie de officier van justitie. Die kijkt daarbij onder meer naar ‘de noodverordening die op dat moment en op die plek gold’. (Bron: Gemeente.Nu, 4 aug. 2020)

Ventilatiesysteem verspreidde virus in verpleeghuis

De corona-uitbraak eind juni in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is te wijten aan een verkeerde ventilatie. Het zou gaan om een modern en energiezuinig ventilatiesysteem. Maar volgens ventilatie-experts zou het veel veiliger zijn om gewoon de ramen open te zetten.

In het verpleeghuis raakten 17 bewoners en 18 medewerkers besmet met het coronavirus. Zes bewoners overleefden dat niet. (Bron: Rijnmond.nl, 5 aug. 2020)

Coronadashboard uitgebreid met rioolwaterdata van 10 miljoen mensen

Vanaf 19 augustus zijn meer resultaten van het rioolwateronderzoek van het RIVM beschikbaar op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gaat om resultaten van het onderzoek bij 80 meetlocaties. Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt. (Bron: Min. VWS, 19 aug. 2020)

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)

Minister Slob van Onderwijs gaat een landelijk coördinatieteam oprichten om de ventilatie op scholen op orde te krijgen. Dit Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) wordt voorgezeten voor Doekle Terpstra. Dit meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: Vastgoed Journaal, 18 aug. 2020)

Maximale rente voor geld lenen

Vanaf 10 augustus 2020 wordt de rente voor een consumptief krediet gemaximeerd op 10%. Met deze maatregel pakt het ministerie van Financiën naar eigen zeggen 'de woekerrentes’ aan. De maximale leenrente is nu nog 12%. Deze hoge kosten voor geld lenen, worden doorgaans gerekend bij rood staan en (online) aankopen op krediet. De einddatum van het besluit is 1 maart 2021, maar kan verlengd worden tot september. (Bron en meer informatie over lenen: FX.nl, 6 aug. 2020)

Voorrang coronatest voor leraren, agenten en zorgpersoneel

Begin september 2020 worden per dag worden ruim 30 duizend testafspraken gemaakt, terwijl rekening werd gehouden 24 duizend mensen met corona-achtige klachten. Onder die 30 duizend tests per dag zijn er veel mensen zonder klachten die zich toch willen laten testen. Hierdoor ontstaan er grote vertragingen.

In overleg met de Tweede Kamer is besloten dat bepaalde categorieën mensen voorrang zullen krijgen. Dat zijn personeel thuiszorg, docenten/leraren en agenten. (Bron: De Volkskrant e.a., 2 sep. 2020) 

NB: Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest. Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op site van de Rijksoverheid. De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Worden coronaboetes geschrapt?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid buigt zich op dit moment serieus over een verzoek om boetes kwijt te schelden die mensen hebben gekregen voor het overtreden van de coronaregels. Gekeken zal worden of boetes kunnen worden geseponeerd (kwijtschelden), te herzien aan de hand van een generaal pardon, een maximum bedrag van bijvoorbeeld € 100*, e.d. Dit alles vanwege de serie corona-overtredingen die minister Grapperhaus op zijn recente huwelijk begin. (Bron: AD, 2 sep. 2020)

* Een laag bedrag van € 100 houdt tevens in dat er dan geen strafblad volgt.

Waar kan ik meer informatie vinden over het coronavirus (COVID-19)?

Werkgevers en werknemers kunnen voor vragen over preventieve maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van werknemers advies vragen aan hun bedrijfsarts.

Voor meer informatie, ga naar de website van de Rijksoverheid over het coronavirus.

Nieuwe coronatest geeft binnen een uur uitslag

Coronateststraten krijgen er binnenkort mogelijk een ‘fastlane’ bij, voor mensen die voorrang krijgen omdat ze bijvoorbeeld voor de klas staan of in de zorg werken. Dit verwachten onderzoekers van TNO, die samen met onder meer de GGD Amsterdam en het RIVM een test hebben ontwikkeld die al in een uur tijd uitslag geeft. (Bron: De Volkskrant, 16 sep. 2020)

Aon start coalitie voor sociaaleconomisch herstel na coronapandemie

Aon lanceert een landelijke coalitie van verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties om het sociaaleconomisch herstel tijdens en na de coronapandemie te bevorderen. De coalitie richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaringen van de partners op het gebied van werk, reizen en bijeenkomsten. De verkregen inzichten worden in een benchmark verwerkt en vertaald in algemene richtlijnen waar organisaties gebruik van kunnen maken op weg naar een normale bedrijfsvoering.

Aon lanceerde eerder al vergelijkbare coalities in steden als Chicago en Londen. De Nederlandse coalitie wordt gevormd door bedrijven uit een diversiteit van sectoren, zoals de financiële sector, professionele dienstverlening, logistiek, detailhandel, zorg en maatschappelijke organisaties. De initiële groep wordt gevormd door onder andere Zeeman, HDI Global SE (NL), Flynth, Royal Haskoning, DHV, Zurich Benelux, ASN Autoschade, Arcadis, Rode Kruis en Fonds Gehandicaptensport. (Bron: AON, 17sep. 2020)

Eerste corona-supersneltests goedgekeurd

De nieuwe, supersnelle coronatest is betrouwbaar genoeg om te gebruiken, zo concluderen onderzoekers na twee weken schaduwtesten. De eiwittest is klaar in een kwartier en kan een doorbraak betekenen voor de vastgelopen testketen. Inmiddels zijn twee type sneltests door het kabinet goedgekeurd. (Bron: AD, 7 okt. 2020)

Nieuw Caronamelder, maar .........

Nu het aantal besmetting flink blijft oplopen, verwelkomen VNO-NCW en MKB-Nederland de nieuwe Corona-app (CoronaMelder) die op 10 oktober 2020 live gaat in het hele land. ‘De app is weer een extra hulpmiddel om snel nieuwe gevallen op te sporen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan’, aldus de ondernemingsorganisaties.

De vraag is of dat handig is, want voor je het weet, zit straks half Nederland thuis en zijn er geen onderwijzers, treindienstleiders of vrachtwagenchauffeurs meer. Het directe advies zou volgens de ondernemingsorganisaties dan ook moeten zijn; ‘Laat je zo spoedig mogelijk testen of je nou klachten hebt of niet’. (Bron: VNO-NCW, 9 okt. 2020)

Nederland krijgt megalab voor coronatests

Het kabinet ziet af van een deal met een lab in Abu Dhabi om daar Nederlandse coronatestmonsters te laten analyseren. In plaats daarvan verrijst er een megalaboratorium in Utrecht, dat vanaf volgende maand 10 duizend tot 20 duizend coronatests per dag moet verwerken. Zo krijgt Nederland door corona dan toch zijn eigen megalabs. (Bron: De Volkskrant, 9 okt. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Onderwijs    Sociale leven