Onderwijs    Sociale leven 


Overige onderwerpen

Datum laatste wijziging: 29 maart 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Maatregelen

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
 3. Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers
 4. Ondernemersplein
 5. Rechterlijke macht goeddeels dicht
 6. Spoedaanvraag VOG voor cruciale beroepsgroepen
 7. Terugkeer toeristen kan weken duren
 8. Daklozen goed in de gate houden
 9. CAO-overleg valt stil
 10. Coulance inning pensioenpremies
 11. Uitbetaling vakantiegeld mag van FNV eventueel later
 12. Ramadan in 2010 geheel anders
 13. Belastinghulp FNV uitgesteld door coronavirus
 14. Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
 15. Hotels worden ziekenhuisafdeling
 16. Bedrijven zeer wendbaar in crisistijd
 17. Massawerkloosheid voorkomen
 18. Negeren noodverordening leidt tot boete
 19. Opvang dak- en thuislozen vastgesteld
 20. Corona virus bij hond en kat
 21. Gekochte toegangskaartjes worden mogelijk vouchers
 22. Met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk
 23. Sociale en economische gevolgen van Corona

Inleiding

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen, dat al snel in verband werd gebracht met een vis- en dierenmarkt waar levende dieren werden verhandeld.
Het verspreidde zich in de eerste helft van januari 2020 vanuit de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, naar andere delen van China. Vanaf half januari 2020 dook het virus in naburige landen en gebieden op, als eerste landen waarmee China veel internationaal verkeer had. Het ging in sneltreinvaart naar andere landen, begin maart 2020 zijn er geen of zeer weinig landen die 'schoon' zijn gebleven. Eind maart 2020 zijn er nog geen geneesmiddelen.

Symptomen van een coronavirusinfectie zijn: koorts, ademhalingsmoeilijkheden zoals kortademigheid, spierpijn, hoesten, heesheid en misselijkheid.

Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken. Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn er voor om verdere verspreiding te voorkomen.

Een minderheid sterft. Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Maar pas op, niet overdrijven, er meer ouderen die de virus wel overleven.

Zie ook de site Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een overzicht van alle genomen maatregelen treft u aan op de sites Ondernemersplein en Personeelsnet.

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus woedt nu in China en het aantal besmettingsgevallen in andere delen van de wereld neemt toe. Dit heeft uiteenlopende en deels onbekende gevolgen voor Nederlandse ondernemers op zowel korte als lange termijn. Om ondernemers een helpende hand te bieden, heeft VNO-NCW een doorverwijspagina (februari 2020) gemaakt zodat zij voor de juiste informatie bij de juiste kennispartner terecht kunnen.

Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers

Op de site van VNO-NCW worden liefst 15 instanties genoemd waar werkgevers informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen:
 1. Crisisnummer (Overheid)
 2. Handreiking (VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN)
 3. Voorbeeldbrief aan medewerkers
 4. Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 5. Federatie Voor de Metaal-nl Electrotechnische Industrie (FME)
 6. Kamer van Koophandel (KvK)
 7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 8. Rijksoverheid
 9. Reisadvies Buitenlandse Zaken
 10. International Air Transport Association (IATA)
 11. Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW)
 12. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties
 13. Werktijdverkorting (WTV)
 14. Algemene Vereniging van werkgevers (AWVN) VNO-NCW
 15. Handel en logistiek

Ondernemersplein

Wat iemand tot nu toe over coronavirus niet heeft kunnen vinden, treft hij/zij aan in de site van Ondernemersplein: Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Rechterlijke macht goeddeels dicht

Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de deuren als gevolg van de coronacrisis. Hiertoe heeft de Rechtspraak zondagavond besloten. Alleen urgente zaken gaan nog door. Urgente zaken zijn bijvoorbeeld rechterlijke beslissingen die absoluut nodig zijn in verband met de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

Ook de Raad van State schrapt zittingen. (Bron: De Rechtspraak, 15 mrt. 2020)

Spoedaanvraag VOG voor cruciale beroepsgroepen

Terugkeer toeristen kan weken duren

De repatriëring van Nederlandse toeristen op vakantiebestemmingen gaat erg veel tijd kosten. Veel landsgrenzen zijn totaal gesloten voor vlieg- en wegverkeer en wanneer dat verandert is koffiedik kijken. De vele duizenden reizigers die geen kant uitkunnen, voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse regering. (Diverse bronnen, 19 mrt. 2020)

Daklozen goed in de gate houden

Het Leger des Heils let extra scherp op dak- en thuislozen in opvangcentra in het hele land. Als sociaal werkers vermoeden dat iemand is besmet met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de GGD en gaan zij op zoek naar een oplossing zodat de zieke afgezonderd kan worden opgevangen. (Bron: ANP, 17 mrt. 2020)

CAO-overleg valt stil

Het CAO-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de corona-crisis. Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar CAO-maandbericht. De werkgeversvereniging beveelt werkgevers aan om wél met de vakbonden in gesprek te blijven ook al wordt er niet echt onderhandeld.

De gevolgen voor de financiële positie van bedrijven zijn zo onzeker en onvoorspelbaar dat steeds meer werkgevers besluiten het overleg te onderbreken, aldus AWVN. (Bronnen: AWVN en Brisk Magazine, 20 mrt. 2020)

Coulance inning pensioenpremies

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. (Bron: Stvda, 21 mrt. 2020) 

Uitbetaling vakantiegeld mag van FNV eventueel later

Vakbond FNV is bereid om in het uiterste geval uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Onder meer horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd.

"We krijgen signalen vanuit verschillende sectoren en op centraal niveau van de werkgevers of we niet kunnen kijken naar uitstel van vakantiegeld", zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV. Hij is bereid ’constructief’ mee te denken. "Wat ons betreft zou dit een ultieme stap zijn voor sectoren in nood." (Bron: De Telegraaf, 23 mrt. 2020) Lees ook

Ramadan in 2010 geheel anders

Niet samen bidden, niet samen eten, een piekklein Suikerfeest. Ook de ramadan wordt in 2020 geheel anders door de maatregelen van de Nederlandse overheid tegen het coronavirus. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020. De ramadan begint rond 23 april en duurt tot ongeveer 23 mei en valt dus in volle lengte binnen de data van het verbod.

Wat wij niet weten, hoe gaan islamitische landen in 2020 hiermee om?

Belastinghulp FNV uitgesteld door coronavirus

Wij vinden het met het oog op het coronavirus niet langer verantwoord om door te gaan met de dienstverlening van Belastingservice FNV. De gezondheid van leden en vrijwilligers gaat nu voor. Belastingservice FNV volgt hiermee de aangescherpte adviezen van het RIVM op. Alle gemaakte afspraken door leden voor belastinghulp zijn daarmee geannuleerd. We streven er naar Belastingservice FNV zo snel mogelijk weer op te starten. (Bron: FNV, 13 mrt. 2020)

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. De maatregelen om het coronavirus COVID-19 maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee. (Bron: Nin. VWS, 25 mrt. 2020)

Hotels worden ziekenhuisafdeling

Grote hotelketens in Nederland gaan voor de opvang van ziekenhuispatiënten zorgen. Ziekenhuizen krijgen op die manier meer ruimte voor coronapatiënten. Van der Valk en Fletcher Hotels zijn al bezig met de voorbereiding. (Bron: AD e.a., 24 mrt. 2020).

Bedrijven zeer wendbaar in crisistijd

Nederlandse bedrijven ondervinden ernstige gevolgen van de coronacrisis en voorzien forse omzetverliezen. Tegelijkertijd reageren ze zakelijk en snel. Daarbij hebben ze verschillende maatregelen en instrumenten ter beschikking om de gevolgen van de crisis op te vangen. Veel hoop is gevestigd op overheidsmaatregelen om deze crisis te boven te komen.

Naast faciliteiten voor thuiswerken – meer dan 90 procent – gebruiken werkgevers bijvoorbeeld het aanpassen van dienstroosters (40 procent) en het toekennen van extra verlof (14 procent) als mogelijkheden om zich aan te passen aan deze onverwachte situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Onder factoren die hen helpen om de crisisgevolgen op te vangen noemen werkgevers onder meer de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30 procent). Werkgevers verwachten veel van de aangekondigde overheidsmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid. Bijna de helft denkt een beroep op die maatregelen te zullen doen. (Bron: AWVN, 26 mrt. 2020)

Massawerkloosheid voorkomen

‘Zeer schokkende cijfers. Het is vanaf nu alle hens aan dek om massawerkloosheid te voorkomen.’ Dat is de reactie van het CNV op de vanmorgen gepubliceerde CPB-cijfers. Uit de CPB-cijfers blijkt dat de economie flink krimpt als gevolg van de Corona-crisis. In het zwartste scenario is sprake van 7,7% krimp.

Piet Fortuin, CNV-voorzitter: ‘De groep die nu als eerste op straat staat zijn flexkrachten. Al jaren is deze groep een zorgenpunt van het CNV. Nederland telt twee miljoen mensen met een onzeker contract. In tijden van economische voorspoed hebben flexwerkers het al moeilijk en leven zij vaak op de armoedegrens. We vragen het kabinet om alles op alles te zetten om flexwerkers zoveel mogelijk zekerheid te geven. Een adequate regeling voor flexwerkers is de hoogste prioriteit van het CNV bij de uitwerking van het Corona-noodpakket.’ (Bron: CNV, 26 mrt. 2020)

Negeren noodverordening leidt tot boete

Overtreding van de nieuwe noodverordening kan sinds donderdag op veel plekken leiden tot bekeuringen door boa’s. Raddraaiers die het met de politie aan de stok krijgen, riskeren zelfs drie maanden gevangenisstraf.

Uit de lange lijst van overtredingen, drie verboden:
 1. Verboden samenkomsten en evenementen
 2. Verboden toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg
 3. Verboden gebieden en locaties
(Bron en nog meer verboden: Veiligheidsregio ZHZ / 25 mrt. 2020)

Opvang dak- en thuislozen vastgesteld

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

Voorop staat dat er voor dak- en thuislozen in de nacht een slaapplek moet zijn. De nachtopvang moet dan ook openblijven. Daarnaast moeten gemeenten overdag inlooplocaties organiseren, waar dak- en thuisloze mensen warm kunnen worden en terecht kunnen voor een sanitaire stop, een warme maaltijd en andere vormen van ondersteuning. In alle gevallen is het uitgangspunt dat overal ten minste 1,5 meter afstand kan worden gehouden. (Bron: Min. VWS, 27 mrt. 2020)

Corona virus bij hond en kat

De hond kan worden besmet met het canine Corona virus. Dit virus kan darmproblemen geven zoals braken en diarree en een verminderde eetlust. Bij de kat kan het feline Corona virus voorkomen. Ze kunnen hier ziek van worden en in het ergste geval kan dan FIP, feline infectieuze peritonitis, optreden.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat huisdieren een bron van de COVID-19 infectie kunnen zijn voor mensen of andere dieren. (Bron: AniCura, 27 mrt. 2020)

Gekochte toegangskaartjes worden mogelijk vouchers

Het kabinet onderzoekt of toegangskaarten voor geannuleerde theatervoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen in de vorm van vouchers* kunnen worden terugbetaald. Zo moet worden voorkomen dat de cultuur- en evenementensector instort.

Minister Van Engelshoven van Cultuur roept iedereen op geen geld voor gekochte tickets terug te vragen, maar juist vriend of donateur te worden. (Bron: NOS, 27 mrt. 2020)

*  Voucher: bon waarmee je recht hebt op iets.

Met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk

Nederland gaat vanwege de virusuitbraak door een diepe economische crisis. Maar als de juiste maatregelen worden genomen is volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) een snel herstel mogelijk na de verwachte recessie.

Dat zei Knot tijdens de persconferentie over het jaarverslag 2019 van DNB. Het gaat dan om ingrepen die voorkomen dat er door de coronacrisis permanente economische schade optreedt. Omdat de oorzaak van de problemen niet in de financiële sector zelf ligt maar puur bij het virus, voorziet Knot dat er geen lang herstelproces nodig is zoals na de financiële crisis ruim tien jaar terug.

Het centralebankhoofd vergelijkt de situatie waarin Nederland nu verkeert met een winterslaap. Door de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, liggen grote delen van de economie tijdelijk plat. Het steunbeleid van de overheid is er op gericht om bedrijven door deze moeilijke tijd heen te helpen. (Bron: DNB, 27 mrt. 2020)

Sociale en economische gevolgen van Corona

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

In een daarvoor geopende site bundelt CBS (29 mrt. 2020) een groot aantal grafieken e.d. die direct of zijdelings met het coronavirus te maken heeft.    
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Onderwijs    Sociale leven