Economische en financiele gevolgen    Individuele maatregelen 


Europese besluiten

Datum laatste wijziging: 30 maart 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Europa

Inhoud

 1. Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus
 2. EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen
 3. Europese en internationale initiatieven
 4. Doorgang vrachtverkeer in de Europese Unie
 5. Staat mag tot 800.000 euro coronasteun geven aan ondernemingen in nood
 6. Europese maatregelen reisbeperking
 7. Europese tegemoetkomingen voor banken
 8. Europese Raad 26 maart 2020
 9. Voor eigen corona-lening geen plannen
 10. Meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis

Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen van EU-landen tegen het Coronavirus moeten proportioneel en gecoördineerd zijn en gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, stelt de Europese Commissie in reactie op de uitbraak in Italië. Het beperken van het vrije verkeer van personen is weliswaar een bevoegdheid van de lidstaten, maar dergelijke besluiten moeten in samenspraak worden genomen. "We moeten handelen als een unie". (Bron: Europa Nu, 24 feb. 2020)

EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel maakten het reisverbod maandagmiddag bekend. Het gaat aanzienlijk verder dan de richtlijn die de Commissie eerder op de dag aan de lidstaten presenteerde over terughoudendheid bij grenscontroles.

Het inreisverbod zal op 17 maart 2020 door de Europese regeringsleiders worden goedgekeurd als die elkaar spreken in een videoconferentie. (Bron: De Morgen)

Europese en internationale initiatieven

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een mededeling gepubliceerd waarin het een pakket Europese maatregelen aankondigt dat zich met name richt op de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus. Het macro-economische gedeelte van het pakket heeft onder meer betrekking op het Corona Response Investment Initiative (CRII) en andere initiatieven binnen de EU-begroting

Doorgang vrachtverkeer in de Europese Unie

Het vrachtverkeer in de Europese Unie mag niet langer gehinderd worden door eenzijdig ingevoerde grenscontroles tussen lidstaten. Trucks moeten voorrang krijgen om te voorkomen dat de economie nog meer wordt geschaad door de coronapandemie. (Bron: Journa, 18 mrt. 2020)

Staat mag tot 800.000 euro coronasteun geven aan ondernemingen in nood

EU-lidstaten mogen bedrijven in nood door de coronacrisis tot 800.000 euro aan directe subsidies of belastingvoordelen toekennen zonder dat Brussel dit als staatssteun beschouwt. De tijdelijke kaderregeling van de EU-regels gelden tot eind december 2020, heeft de Europese Commissie besloten. Er zijn vijf soorten steun:
 1. Rechtstreekse subsidies
 2. Overheidsgaranties voor leningen
 3. Gesubsidieerde overheidsleningen
 4. Waarborgen voor banken
 5. Kortlopende exportkredietverzekering
Bron: CM, 20 mrt. 2020)

Europese maatregelen reisbeperking

De Europese Commissie heeft informatie verstrekt over de reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus en hoe de Schengenstaten daar mee moeten omgaan.
 • Alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar de EU moeten worden beperkt. Het is enkel toegestaan te reizen voor speciale doelen. Deze beperking geldt niet voor:
 • onderdanen (en hun gezinsleden) van de EU-lidstaten en lidstaten van het Schengengebied die terug willen keren naar hun woonland;
 • langdurig EU-ingezetenen en derdelanders met vergunningen voor langdurig verblijf;
 • beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en ouderenzorg;
 • grensarbeiders*;
 • transportarbeiders betrokken bij het transport van goederen;
 • diplomaten;
 • werknemers van internationale organisaties;
 • militair en humanitair personeel;
 • transitverkeer;
 • verkeer in verband met dringende familieomstandigheden;
 • personen die internationale bescherming nodig hebben;
 • personen die moeten reizen om humanitaire redenen.
* De Europese landen hebben uiteenlopende regels t.a.v. de grensarbeid, zie het artikel van de AWVN d.d. 19 mrt. 2020)

Europese tegemoetkomingen voor banken

Banken die nog gebukt gaan onder een last van slechte leningen uit het verleden, worden vanwege de coronacrisis wellicht tegemoet gekomen door Europese autoriteiten. Die extra maatregelen komen bovenop andere gunstigere regelingen voor banken zoals die voor het aanhouden van kapitaalreserves en die over limietbepalingen.

Een optie die wordt onderzocht, is het tijdelijk opschorten van een deel van de boekhoudregels (IFRS 9) die banken in 2018 dwong om verliezen op dubieuze leningen eerder in de boeken te zetten dan voorheen. De Europese Centrale Bank (ECB) beloofde eerder bij de handhaving van bestaande regels flexibel te zijn. (Bron: CM, 26 mrt. 2020

Europese Raad 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 vond een videoconferentie plaats tussen de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger. Er waren vier prioriteiten:
 1. Inperken van de verspreiding van het virus.
 2. Het verzekeren van de voorziening van medische middelen
 3. Het promoten van onderzoek, waaronder naar een vaccin.
 4. Het aanpakken van socio-economische gevolgen.
Over een van de belangrijkste onderwerpen (het snel inzetten van extra Europese miljarden om de crisis te bestrijden) konden de EU-leiders het niet eens geworden. (Bron: Europa Nu, 26 mrt. 2020)

Geen plannen Europese Commissie voor eigen corona-lening

De Europese Commissie heeft geen plannen om zelf een lening uit te geven om de maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen bekostigen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula Von der Leyen gezegd. "Er zijn duidelijke wettelijke grenzen, dat is niet het plan. Daaraan werken we niet." (Bron: EuropaNu, 28 mrt. 2020)

Meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis

Commissievoorzitter Von der Leyen wil het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 een grotere rol laten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Zij stelt dat het MFK eraan kan bijdragen de verschillen tussen rijkere en armere landen in de EU te verkleinen. (Bron: EuropaNu, 30 mrt. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Economische en financiele gevolgen    Individuele maatregelen