Faillissement    Faillissement agv coronavirus 


Cijfers

Datum laatste wijziging: 9 augustus 2020  |  Trefwoorden: Faillissement, Cijfers

Inhoud

 1. Helft bedrijven failliet na brand
 2. Twee jaar na faillissementsontslag heeft twee derde baan
 3. Faillissementen 2016
 4. Onbetaalde schuld bij faillissementen neemt toe
 5. Vaker strafbaar gehandeld bij faillissement
 6. Minder personen failliet in 2016
 7. Faillissementen 2017
 8. Drukkerijen hebben het zwaar
 9. Faillissementen 2018
 10. Faillissementen 2019
 11. CBS Statline
 12. Faillissementen 2020
NB: Een overzicht van alle Nederlandse faillissementen, surseances en schuldsaneringen treft u aan op internet

Helft bedrijven failliet na brand

Als een bedrijf afbrandt, is er vijftig procent kans dat de werkgever binnen twee jaar failliet is, aldus een onderzoek van de Rabobank. De belangrijkste reden is het feit dat het verzekeringsprogramma niet aansluit bij het bedrijfs- en risicoprofiel van de onderneming met als gevolg dat de uitkering ontoereikend is.

Twee jaar na faillissementsontslag heeft twee derde baan

In 2013 verloren 68 duizend werknemers hun vaste baan in loondienst, omdat het bedrijf waar zij werkten failliet ging. twee derde had medio 2015 weer een baan.

Het succesvolst waren de werknemers in de horeca en in de informatie en communicatiebranche. Van hen had bijna drie kwart na twee jaar weer een baan. Het minst succesvol waren de mensen die werkzaam waren in de financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed. (Bron: CBS, 23 mrt. 2016)

Faillissementen 2016

Het aantal bedrijven dat failliet gaat, blijft dalen. Ook in 2016 gingen er flink minder bedrijven failliet dan een jaar eerder, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het totaal aantal faillissementen, eenmanszaken niet meegerekend, betrof in 2016 4.396. In 2015 was dat nog 5.271. De dalende lijn werd in 2013 ingezet. Sindsdien neemt de hoeveelheid faillissementen per jaar zo’n een vijfde af. Volgens het CBS hangt dat samen met het herstel van de economie na de crisis.

Onbetaalde schuld bij faillissementen neemt toe

Bij de in 2015 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen bleef een onbetaalde schuld achter van 4,4 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan in 2010. Dit meldt CBS op basis van onderzoek in opdracht van het WODC*.

In 2015 is bijna de helft van de afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen toe te schrijven aan economische oorzaken. Dat gold in 2010 voor een derde van de faillissementen. Mismanagement is daarnaast de belangrijkste oorzaak. Ruim een kwart van de faillissementen is hieraan in 2015 toe te schrijven, in 2010 was dat bijna 30 procent. (Bron: CBS, 12 dec. 2016)

* Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vaker strafbaar gehandeld bij faillissement

Er is in 2015 vaker strafbaar gehandeld bij een beëindigd faillissement dan in 2010. Ten opzichte van dat jaar is het percentage met 5,5 procentpunt toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek dat CBS in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft verricht naar de oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen.

Van waarschijnlijke strafbare en of onrechtmatige benadeling is sprake als het sterke vermoeden van de curator bestaat van paulianeus handelen*, bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatig handelen, maar geen schikking, succesvolle procedure of aangifte heeft plaatsgevonden. Dit komt voor bij ruim twaalf procent van de faillissementen.

* Paulianeus handelen is een containerbegrip: diefstal en/of gebrek aan solidariteit meestal in relatie tot een faillissement. Pauliana is oorspronkelijk een begrip uit het Romeinse recht, dat is overgenomen in onze wetboeken.

Minder personen failliet in 2016

In 2016 gingen 1 545 particulieren failliet. Het aantal persoonlijke faillissementen daalde voor het derde jaar op rij en ligt op het laagste punt sinds 2000. In vier op de tien gevallen gingen eenmanszaken bankroet.

Het aantal persoonlijke faillissementen lag in 2016 zo’n 25 procent lager dan in 2015, en 62 procent lager dan het hoogtepunt in 2013, toen nog 4 073 mensen failliet werden verklaard. Sinds dat jaar zijn de economische omstandigheden flink verbeterd.

Vooral personen zonder eenmanszaak gingen minder vaak op de fles. Faillissementen van personen beslaan iets meer dan een kwart van alle faillissementen, het grootste deel komt voor rekening van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken). (Bron: CBS, 24 jan. 2017)

Faillissementen 2017

Het aantal bedrijven dat gedwongen de deuren moet sluiten vanwege een faillissement daalt hard. In 2017 werden 3290 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Ter vergelijking, tijdens de crisis in 2013 gingen meer dan 8000 zaken failliet.

Deze eeuw is het aantal faillissementen nog niet zo laag geweest. Het gaat beter met de economie en daardoor houden bedrijven makkelijker het hoofd boven water. Als de trend doorzet, komt het aantal faillissementen dit jaar nog lager uit.

Drukkerijen hebben het zwaar

Drukkerijen hebben het de afgelopen jaren erg zwaar. De oorzaak hiervan is de digitaliserende samenleving. Internet speelt een steeds grotere rol waardoor de vraag naar drukwerk drastisch aan het afnemen is. De afgelopen acht jaar zijn er al 875 bedrijven geweest die noodgedwongen moesten stoppen.

De 3585 bedrijven die nu nog over zijn hebben het zwaar. Dit heeft voornamelijk te maken met een overcapaciteit van drukpersen. Deze overcapaciteit is op zich al een probleem, maar daarbij is de digitalisering nog steeds in volle gang. Mensen kopen en lezen steeds meer online, zoals kranten, tijdschriften en boeken. Hierdoor blijven deze grote en snel afschrijvende machines vrijwel ongebruikt staan. (Bron: Brisk, 11 aug. 2017)

Faillissementen 2018

Afgelopen jaar 2018 zijn 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal van deze eeuw.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 687. In de groothandel waren er 320 faillissementen, in de detailhandel 304 en in de autohandel 63. Het aantal faillissementen in de handel daalde in 2018 nauwelijks, namelijk met 6. In de horeca nam het aantal faillissementen toe van 185 in 2017 naar 210 in 2018. (Bronnen: CBS en Blik Op Nieuws, 11 jan. 2019)

Faillissementen 2019

In 2019 zijn 3 208 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 2 procent meer dan in 2018.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8 376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62 procent. Dit ging samen met de economische groei van de afgelopen jaren in Nederland. In 2019 is het aantal faillissementen voor het eerst na 2013 weer iets toegenomen. Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau. Het aantal faillissementen in 2019 is het op een na laagste aantal van deze eeuw. (Bron: CBS, 13 januari 2020)

CBS Statline

Het CBS geeft maandelijks cijfers over het aantal faillissementen, onderverdeeld in
 • Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak
 • Natuurlijk persoon met eenmanszaak
 • Bedrijven en instellingen

Faillissementen 2020

In de eerste helft van 2020 waren er vijf procent meer faillissementen. De stijging is toe te schrijven aan corona. 

Het aantal faillietverklaringen maakt deel uit van het aantal stoppers dat KVK registreert. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 stopten dit jaar een kwart meer ondernemingen, van 78.293 stoppers tegen 62.872 in dezelfde periode van 2019. Met name in juni stopten veel zzp'ers (26 procent) en parttime zzp'ers (50 procent).

Daar zitten ook slapende bedrijven tussen. Dat kan een vertekend beeld geven, zegt de KvK. Van de ruim 78.000 stoppers is 19 procent namelijk een inactief bedrijf dat door de KvK zelf is uitgeschreven. Als het totaal aantal stoppers hiervoor wordt gecorrigeerd, is het aantal stoppers 1 procent hoger dan in 2019, toen er 62.872 stoppers waren. De KvK bepaalt of een bedrijf nog actief is aan de hand van gegevens van de Belastingdienst. 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Faillissement    Faillissement agv coronavirus