Theo Gommer


Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en deed zijn Master-opleiding in 2002. Daarnaast is hij managing partner bij de &Gommer Pensions Group en van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.
Verder was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen en is een veelgevraagd inleider/docent bij lezingen, cursussen en opleidingen. Hij publiceert artikelen in dag- en vakbladen, o.a. voor de Telegraaf en op ONL.nl. Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.


Meer informatie over Theo Gommer
Laatste opinies

Ken uw pensioenregeling

wo 20 mei 2020  | Bron: Gommer&Partners  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenregeling, Partnerpensioen, Echtscheiding, Overlijden, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), Ontslag, Echtscheidingsconvenant
Juridisch en fiscaal zit pensioen complex in elkaar. Dat vormt op zichzelf geen probleem – heel veel zaken zijn immers complex. Het gaat echter om de manier waarop het product aan de...

Partnerpensioen

ma 23 mrt 2020  | Bron: &GommerPensionsgroup  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Partnerpensioen, Ouderdomspensioen, Kassa
De enige zekerheid die in het leven aanwezig is, is dat het leven vol onzekerheden zit. Bij pensioenopbouw spaart u vaak niet alleen voor ouderdomspensioen, maar ook voor...

De DC-regeling – op naar pensioenrealisme

di 18 feb 2020  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Defined Benefit premieregeling (DB), Defined Contribution regeling (DC)
Vorige maand schreven wij een artikel over de indexatie van pensioen. Daarin stelden wij ons op het standpunt dat een DC-regeling in vergelijking met het DB-stelsel voor iedereen...

Indexatie van pensioen gaat niet altijd zonder problemen

do 16 jan 2020  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioen, Indexatie, Pensioenakkoord, Rekenrente, Dekkingsgraad, Defined Contribution regeling (DC), Employability
Een bekend onderwerp van discussie is het wel/niet-indexeren van het pensioen. Indexatie houdt een pensioenaanspraak welvaartsvast doordat wijzigingen in de koopkracht en de gevolgen...

De Pensioen-lumpsum van 10% komt eraan!

wo 18 dec 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Lumpsum, Flexibilisering, Pensioenakkoord, Hoog/laagconstructie, Pensioenkapitaal, Keuzemenu, Pensioenbestemming
In deze bijdrage belichten we een van de flexibiliseringsmogelijkheden uit het pensioenakkoord. Op de pensioendatum zal tot maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal ‘ineens’...

Wet verbeterde premieregeling: naar nieuwe (denk)kaders

ma 18 nov 2019  | Bron: Mr. Theo Gommer en Mr. Michiel van Slagmaat  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenstelsel, Wet verbeterde premieregeling
Meer keuzemogelijkheden Het wordt steeds duidelijker dat de ‘deelnemer’ een actievere rol krijgt in het nieuwe pensioenstelsel. Hij zal meer eigen keuzes kunnen en móeten maken....

Het belang van communicatie tussen werkgever en werknemer om pensioen(recht) te snappen

vr 18 okt 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenrechten, Communicatie, Pensioendatum, Marktrente, Arbeidsovereenkomst, Pensioenreglement, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-pensioen, AOW-datum, Pensioenrichtleeftijd
Onduidelijkheid doet visie vervagen en bemoeilijkt (financiële) planning. In al zijn facetten vormt pensioenrecht een lastige materie om te overzien, zelfs wanneer het gaat om...

Prinsjesdag bevestigt dat werken loont

do 19 sep 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Prinsjesdag, Pensioenakkoord, Marktrente, Marktwaarde, Rekenrente, Pensioenkorting
Prinsjesdag heeft niet de oplossing gebracht voor de vraag of, en zo ja hoe, pensioenkortingen voorkomen moeten of kunnen worden. Dat was natuurlijk ook niet te verwachten. De hoop...

Is ‘met pensioen gaan’ wel het doel van het leven?

do 22 aug 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Recessie, Dekkingsgraad, AOW-uitkeringen, Pensioenakkoord, Rekenregels, Rekenrente, Langer doorwerken
De afgelopen zomermaanden bleken voor de economie alles behalve komkommertijd. De markrente is hard gedaald en ook de aandelenkoersen doen het niet goed. Gezien de eerste signalen...

Employability: dé oplossing tegen pensioenontslag en dé oplossing voor waarborging van gelijke behandeling van werknemers

di 23 jul 2019  | Auteur: Theo Gommer  | Trefwoorden: Pensioenontslag, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Leeftijdsontslag, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
Het antwoord op de vraag of werknemers gelijk behandeld moeten worden lijkt vanzelfsprekend. Opmerkelijk is de huidige situatie dan ook, dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer...