Theo Gommer


Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en deed zijn Master-opleiding in 2002. Daarnaast is hij managing partner bij de &Gommer Pensions Group en van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.
Verder was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen en is een veelgevraagd inleider/docent bij lezingen, cursussen en opleidingen. Hij publiceert artikelen in dag- en vakbladen, o.a. voor de Telegraaf en op ONL.nl. Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.


Meer informatie over Theo Gommer
Laatste opinies

Collectiviteit en solidariteit – het ongedefinieerde begrip om een beroep op verjaring te doorboren

do 1 dec 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verjaringstermijn, Aanmeldplicht, Bedrijfspensioenfonds, Bedrijfstakpensioenfonds
Recent deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een pensioenzaak.[1] Bpf Bouw vorderde afdracht van onbetaald gelaten pensioenpremies van een bouwonderneming.   Voor de...

White Paper Wet Toekomst Pensioenen

di 10 mei 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioen, Toekomst
Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor iedereen. Dit betekent dat er veel vragen zullen ontstaan en daarom hebben wij het Whitepaper Wet Toekomst Pensioenen gemaakt....

De trend van de toekomst: financieel inzicht in eigen (pensioen)situatie

wo 16 jun 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioenoverzicht, Pensioenvermogen, FIRE-beweging
Het is niet meer van deze tijd om onbekend te zijn met de eigen financiële situatie. Van het individu zal (en kan!) steeds meer verlangd worden dat deze weet hoe diep de eigen wallet...

Gewijzigde bedrijfsactiviteiten (als gevolg van de pandemie) – en het pensioen?

vr 21 mei 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verplichte deelneming, Pensioenfonds, Pensioenverplichting, Loonsom, Verplichtstellingsbesluit
Een positieve noot in de gehele Coronacrisis, is het bewijs dat ondernemers zeer innovatief om kunnen gaan met restricties en maatregelen die impact hebben op de bedrijfsvoering. Op...

Het partnerpensioen onder de Wet Toekomst Pensioenen

do 15 apr 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Partnerpensioen, Partnerbegrip, Zorgplicht, Pensioenregeling, Wet Toekomst Pensioenen, Goed werkgeverschap, Partner
De verbondenheid van een werknemer aan het bedrijf, betekent ook een verbintenis met diens partner. Veel pensioenregelingen voorzien namelijk in een partnerpensioen. Wanneer...

Verkiezingen: de toekomst van het pensioen

wo 17 mrt 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verkiezingsretoriek, Keuzevrijheid, Doorwerken, Vroegpensioen, Deeltijdpensioen, Wet Toekomst Pensioenen, AOW-leeftijd
Het is weer verkiezingstijd! In de verkiezingsretoriek schermen politieke partijen met programma’s voor het pensioenstelsel. Maar ditmaal is het pensioen bijzonderder: de Wet...

Een 45-dienstjarenregeling biedt geen toegevoegde waarde

di 16 feb 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: 45-dienstjarenpensioen, Pensioenakkoord, Vervroegd pensioen, Zwaar werk, Pensioenrichtleeftijd
Onderdeel van het PensioenAkkoord2022 was een ‘Onderzoek 45 dienstjaren’. Dit onderzoek in inmiddels door het Ministerie van SZW gedaan. Het 45-dienstjarenpensioen Het onderzoek...

Pensioengerechtigde leeftijd, wanneer bereikt?

zo 17 jan 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioenleeftijd, Gerechtshof, Arbeidsovereenkomst, AOW-leeftijd, Pensioenrichtleeftijd, Pensioenreglement
Onlangs velde het Gerechtshof Amsterdam een oordeel over de vraag wanneer een werknemer van een Big Four-kantoor de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Het antwoord op die vraag...

Werkgevers opgelet – welbewuste instemming is nodig bij wijziging pensioenregeling

di 15 dec 2020  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioenakkoord, Pensioencommunicatie, Instemming, Informatieplicht, Pensioenregeling
In de pensioensector kwam onlangs de headliner “Het is pensioencommunicatie, dus onbegrijpelijk” voorbij. De aanhef slaat op de desinteresse van deelnemers over de werking van het...

De verplichtstelling, het werkingssfeeronderzoek, en de toegevoegde waarde van de HR-afdeling

ma 23 nov 2020  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verplichtstellingsbesluit, Naheffing, Pensioen, Bedrijfspensioenfonds, Werkingssfeer
In deze bijdrage belichten wij het thema van de verplichtstelling en wat dat specifiek voor bedrijven inhoudt. Hoewel over het onderwerp ‘verplichtstelling’ vast weleens gesproken is...