Bas is advocaat sinds 1990. Aanvankelijk was hij actief als onder­nemings­recht­advocaat. Sedert 1996 combineert hij zijn kennis van het onder­nemings­recht met het arbeids­recht. Hij werkt veel en graag in reorgani­saties, her­structure­ringen en overgang van onder­nemingen (onder andere Koninklijke BAM Groep, BAT, Hewlett-Packard, IKEA). Sterk in het door­gronden en bege­leiden van organi­satie­verande­ringen, vanuit zijn achter­grond als advocaat onder­nemings­recht. Hij weet dit snel en effec­tief te vertalen in heldere juri­dische kaders. Hij advi­seert en bege­leidt zijn opdracht­gevers vanuit een stevig inhoude­lijk kader en komt direct to-the-point. Bas staat HR partners en hoger manage­ment terzijde bij collec­tief ontslag, CAO-recht en mede­zeggen­schaps­recht. Als geen ander overziet hij de conse­quenties hiervan, op arbeids­rechtelijk vlak alsook breder voor de organi­satie. Tevens treedt hij op als bege­leider bij ontslag van (statutair) direc­teuren