Wat zijn de doelstellingen van een cafetariasysteem?


Doelstellingen van een cafetariasysteem zijn:

Tegen relatief lage kosten een zo hoog mogelijk rendement van de beloning proberen te verkrijgen door het benutten van fiscale voordelen en in te spelen op de individuele behoefte van de medewerker.