1. CAO   20 maart 2009
3 juni 2017  |  CAO, Collectieve arbeidsovereenkomst

2. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
18 maart 2017  |  CAO, Ambtenaren, Algemeen Rijksambtenaren Reglement, Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling, ARAR, CAR
Inhoud Aparte status ambtenaren CAO Rijk Aparte status ambtenaren Ambtenaren vallen (nog) niet onder een CAO. Hoewel juridisch gezien hun arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) eenzijdig worden ...

3. CAO (bereik)   20 maart 2009
23 april 2017  |  CAO, Georganiseerden, Organisatiegraad
Inhoud Meer dan duizend CAO's Georganiseerden en ongeorganiseerden Organisatiegraad Discrepantie dekkings- en organisatiegraad Meer evenwichtige beloningsverhoudingen Meer dan duizend CAO's Het ...

4. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  CAO, Algemeen verbindend verklaren, AVV
De CAO in Nederland kan terugzien op bewogen jaren die teruggaan tot het einde van de 19e eeuw. In vogelvlucht memoreren wij de volgende data en gebeurtenissen: 1894 – De eerste CAO: Amsterdamse ...

5. CAO (inhoud)   20 maart 2009
29 mei 2017  |  CAO, Arbeidsvoorwaarden, Verlof, Salarisschaal
Inhoud Wat staat er in een CAO? Afspraken over gezondheid niet in CAO CAO-beoordelingen CAO-fonds Gratis exemplaar Dispensatie Helft CAO’s heeft afspraak over arbeidsbeperkten Meer kwalitatieve ...

6. CAO (inleiding)   20 maart 2009
16 juli 2017  |  Collectieve arbeidsovereenkomst, CAO, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Inhoud Inleiding Werkingsduur CAO Arbeidsreglement Hiërarchie wetgeving Inhoud CAO Standaard- en minimum-CAO Incorporatiebeding Doorwerking Vakbondstientje CAO ŕ la carte Afspraken aanvullende WW ...

7. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
27 oktober 2017  |  CAO, Vakbond, Ondernemingsraad
Inhoud Ergernis over voordelen bondsleden Digitaal CAO platform SER unaniem over verbreding draagvlak CAO-afspraken Werkgevers willen meer flexibiliteit in CAO's Wie heeft er nog een CAO? Meer ...

8. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  Duurzame inzetbaarheid, Levensloop
Inhoud Akkoord sociale partners juni 2011 Beloning moet/moeten Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's Kwantitatieve afspraken in ...

9. CAO loonsverhogingen 2017   11 augustus 2017
14 augustus 2017  | AWVN  | Fred Barkhuis  | CAO, Loonsverhoging, 2017
De loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector overheid, zorg en onderwijs blijft ruim achter bij de ...

10. CAO loonsverhogingen, balans maart 2017   20 maart 2017
21 maart 2017  | AWVN  | Fred Barkhuis  | Loonsverhoging, 2017, CAO
De loonafspraken die tot dusver in 2017 in het cao-overleg zijn gemaakt, trekken de lijn van de afgelopen jaren door. De gemiddelde afspraak komt dit jaar net boven de 1,5 procent uit.


Bekijk items: 1 tot 10 (565 totaal)