1. ABU biedt politiek bouwstenen voor Regeerakkoord   11 oktober 2012
11 oktober 2012  | ABU  | Fred Barkhuis
... wil hebben, is een visie op de flexibele arbeidsmarkt in het Regeerakkoord een eerste vereiste. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) reikt de politieke onderhandelaars drie constructieve ...

2. ABU en NBBU stemden CAO-uitzendpersoneel op elkaar af   24 juli 2019
29 juli 2019  | ABU  | Fred Barkhuis  | ABU, NBBU, CAO, 2018, 2019
ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde CAO’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland bereikt.

3. ABU en PZO-ZZP lanceren Code Goed Opdrachtgeverschap   6 oktober 2017
10 oktober 2017  | ABU  | Fred Barkhuis  | ZZP, 2017, Code Goed Opdrachtgeverschap
De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt. De ...

4. ABU legt bom onder het sociale zekerheidsstelsel   4 juli 2017
25 juli 2017  | Telegraaf  | Andries Bongers  | Verzekeringsplicht, VAR, DBA, Uitzendbureau, UWV, Opdrachtnemer, Opdrachtgever
... de slag gaat of als zelfstandig ondernemer." Dat vindt Jurriën Koops, directeur van uitzendkoepel ABU volgens een interview in de Telegraaf van 28 juni. Kennelijk is hij een offensief aan het ...

5. ABU pleit voor soepele toegang tot WW voor uitzendkrachten   15 april 2020
17 april 2020  | ABU  | Fred Barkhuis  | Coronavirus, Uitzendarbeid, Toegang, Werkloosheidswet, 2020
... wordt gesproken over een soepele aanspraak voor onder anderen uitzendkrachten op de bijstand. De ABU is hier helder over. Uitzendkrachten moeten niet de tol van de coronacrisis betalen. Althans ...

6. ABU-CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard   18 maart 2015
19 maart 2015  | ABU  | Fred Barkhuis  | CAO
De minister van SZW heeft de wijzigingen op de ABU CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de ABU en de vakbonden FNV ...

7. Samenwerking ABU en UWV   25 oktober 2012
25 oktober 2012  | ABU  | Fred Barkhuis
Van alle baanvinders uit de WW vindt ruim een derde weer werk met hulp van een uitzendbureau. Reden voor uitzendvakbond ABU en het UWV om nog intensiever samen te werken.

8. Nieuwe website ABU   22 januari 2015
23 januari 2015  | ABU  | Fred Barkhuis  | Uitzendarbeid
... de nieuwe site wordt een stap gezet naar meer persoonlijke en interactieve dienstverlening van de ABU. Op het openbare gedeelte is veel nieuws te vinden: informatie over uitzenden, de bemiddeling ...

9. Principeakkoord ABU-CAO voor uitzendkrachten   13 oktober 2017
13 oktober 2017  | Flexmarkt  | Fred Barkhuis  | CAO, Uitzendarbeid, Fusie, ABU, NBBU
De ABU en FNV Flex hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Nieuws: Uitzendkrachten krijgen er 1 vakantiedag bij en ABU en NBBU gaan fuseren.

10. Jaarverslag 2015 ABU   16 april 2015
17 april 2015  | Flex Nieuws  | Fred Barkhuis  | Uitzendarbeid
Het gaat beter met de uitzendbranche. In 2014 groeide de sector met 7% en gingen er ruim 50.000 uitzendkrachten extra aan het werk, een trend die in het begin van 2015 is doorgezet. Tegelijkertijd ...


Bekijk items: 1 tot 10 (121 totaal)