Kvk


1. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... van) arbozorg. Ook voert zij een pilot uit onder startende bedrijven, in samenwerking met Kvk's en ondernemersplatforms. Veel kleinere, startende bedrijven weten namelijk weinig over ...

3. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

4. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
Inhoud Verandering in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt ...

5. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een burn-out In drie ...

6. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... Hierbij helpen experts van grote bedrijven, branches, de douane en bijvoorbeeld AWVN, BCC, KvK en evofenedex kleinere bedrijven met hun -vragen. Staatssecretaris Mona Keijzer van ...

7. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
25 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kantoren. In totaal staan er begin 2006 circa 31.500 accountants- en administratiekantoren bij de KvK ingeschreven, waarvan 3785 AA-kantoren. De groei van eenpitters is redelijk spectaculair te ...

8. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 december 2020  |  , , , ,
... Zij komt hierdoor voor dit jaar uit op 758.000 zzp-ers. * De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een app gelanceerd waarmee werkgevers het volledige Handelsregister kunnen raadplegen. ...

9. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... (ECDC) Federatie Voor de Metaal-nl Electrotechnische Industrie (FME) Kamer van Koophandel (KvK) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Rijksoverheid Reisadvies Buitenlandse ...

10. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
Inhoud Wie is directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Diverse sites De Nieuwe Ondernemersbank Register grootaandeelhouders komt dichterbij Veel DGA’s willen onderneming snel afstaan Zakkenvullende ...

11. Drones   27 januari 2019
2 mei 2021  |  , ,
Inhoud Drone Niet drones, maar fietsen hebben de toekomst Testlocaties en experimenten voor innovatieve toepassingen drones Drones doet onderhoudsinspecties gebouwen Drone onder voorwaarden goed ...

12. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... ZZP-ers. In 2015 nam het aantal ZZP-ers toe met 6 procent tot krap 930.000. Ook signaleert de KvK een groei bij parttime ZZP-ers. (Bron: ANP & Z24, 1 jan. 2016) Economische ontwikkelingen ...

13. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... de nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) dat vandaag wordt gepresenteerd. In totaal gaat het om 18 procent van de bijna 700.000 ...

14. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6000 ondernemers dat in januari is gehouden. De respons was hoog: 60 ...

15. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
Inhoud Besluit risico's zware ongevallen 2015 Arbowet Zelfinspectie bij Arbo op orde gevaaretiketten Gevaarlijke stoffen, waar komen ze voor? Veiligheid rondom (vloei)stoffen laat te wensen over ...

16. Heffingskorting (tabellen)   10 februari 2015
19 oktober 2021  |  , , , ,
Heffingskortingen 2022 In 2022 stijgt met name de arbeidskorting en daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie ...

17. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... een einde maken aan onrust onder ZZP-ers. Daarnaast organiseert de Belastingdienst samen met de KvK voorlichtingsbijeenkomsten voor ZZP-ers en fiscaal dienstverleners in heel Nederland. De ...

18. Inleiding   1 januari 2012
17 november 2020  |  , ,
... In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan het werk. Bij de KvK zijn zo’n 12.000 uitzendbureaus ingeschreven. Daarnaast zijn er zo’n 10.000 bedrijven die ...

19. Inspectie en Kamer van Koophandel   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
Inhoud Wildgroei inspecties De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister Eén inspectie voor veiligheid Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw NB: Zie ...

20. Kritische noten   2 maart 2019
12 september 2020  |  ,
... vorm van ondernemerschap ligt de focus op de aarde, mens en winst. In de markt is er volgens het KVK veel vraag naar duurzaamheid, waardoor een deel van de ondernemers zich hier ook aan durft te ...

21. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
19 oktober 2021  |  , ,
Loonkostenvoordeel 2021 De aanvraagtermijn van de doelgroepverklaring om gebruik te kunnen maken van loonkostenvoordeel (LKV) was tussen 1 januari en 1 oktober 2020 tijdelijk verlengd van 3 naar 6 ...

22. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... Ondernemers, Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117. ...

23. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

24. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

25. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (97 totaal)