Autoriteit Financiële Markten (AFM)    Bring Your Own Device (BYOD) 


Bedrijfsfraude

Datum laatste wijziging: 29 januari 2019  |  Trefwoorden: Bedrijfsfraude, Hoffmann

Inhoud

 1. Wat is interne bedrijfsfraude?
 2. Bedrijfsrecherche bureaus
 3. Bedrijfsrecherchebureau overtrad de wet bij screening werknemers
 4. Bedrijfsfraudeurs bedreigen controllers
 5. Hoffmann Statistiek 2017
 6. Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel
 7. Personeel is grootste dief
 8. Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen
 9. Stappenplan inzake diefstal
 10. Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude

Wat is interne bedrijfsfraude?

Bij twee van de tien bedrijven worden minstens één keer per jaar met interne bedrijfsfraude geconfronteerd. Criminaliteit van medewerkers is een groot probleem en ieder bedrijf kan ermee te maken krijgen.
Bij interne criminaliteit gaat het altijd om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega’s.
De ‘top drie’ luidt:
1. privé gebruik of diefstal van eigendommen of geld van de onderneming;
2. declareren van niet-gewerkte uren of het nemen van vrije tijd zonder toestemming;
3. privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven.
Het geschatte verlies van de bedrijfswinst bedraagt zo’n 6 procent. De detailhandel schat de totale bedrijfsschade op tenminste 200 miljoen euro per jaar.

Bedrijfsrecherche bureaus

Nederland kent een groot aantal organisaties die gespecialiseerd zijn in de bedrijfsrecherche. Een van de bekendste is Hoffmann die in 2012 vijftig jaar bestond.

Bedrijfsrecherchebureau overtrad de wet bij screening werknemers

Bedrijfsrecherchebureau Hoffmann BV heeft in zijn werkwijze bij het screenen van personen voor werkgevers de wet overtreden, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De autoriteit had geconstateerd dat Hoffmann de Wet bescherming persoonsgegevens op verschillende punten overtrad. Zo kopieerde het bedrijf identiteitsbewijzen inclusief burgerservicenummer, foto en nationaliteit of afkomst van een betrokkene. Dat is niet toegestaan.

Daarnaast zocht het bedrijf in bijna alle dossiers die de autoriteit onderzocht naar de sociale media profielen van de werknemers en sollicitanten op internet en nam die op in het dossier. Ook dat is in strijd met de wet. Hoffmann kijkt nu alleen nog naar informatie die betrekking heeft op de functie. (Bron: NOS, 7 juli 2016)

Bedrijfsfraudeurs bedreigen controllers

Bedrijfsfraudeurs richten zich steeds meer op directie- en bestuursleden, maar ook op controllers. Opvallend genoeg vindt bedrijfsfraude tevens vaak plaats vanuit de directiekamer.

Steeds meer bedrijven screenen hun personeel, blijkt uit cijfers van bedrijfsrecherche bureau Hoffman. Uit de screening blijkt dat vrouwen en jongeren vaker worden betrapt als bedrijfsfraudeurs. In een op de 5 fraudegevallen is de dader te vinden op het niveau van directie en management. (Bron: CM, 5 apr. 2017)

Hoffmann Statistiek 2017

Elk jaar wordt Hoffmann Statistiek gepubliceerd om en beeld te schetsen van de
ontwikkelingen op het gebied van fraude, risicobeheersing en cybersecurity. Dat beeld baseert Hoffmann op grond van de grote aantallen dossiers die zij jaarlijks behandelen. De cijfers en trends in dit rapport geven een unieke inkijk in niet-geregistreerde criminaliteit.

Wat zien we in de cijfers?
 • Het aandeel jong volwassenen verantwoordelijk voor fraude stijgt aanzienlijk namelijk van 6% naar 11% in de afgelopen twee jaar.
 • Directie/management is in 20% van de fraudegevallen de dader.
 • Daders zijn in 97% van de fraudegevallen niet gescreend bij indiensttreding.
 • De partner is minder vaak betrokken bij de fraude (van 55% naar 30%).
 • In 25% van de fraudegevallen blijft de dader gewoon in dienst.

Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel

Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een bijzondere aanpak gestart: het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In het register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf. Ook kan de deelnemer zelf een ex-medewerker onder voorwaarden plaatsen op het Waarschuwingsregister.

De voorwaarden voor deelname aan en gebruik van het Waarschuwingsregister zijn vastgelegd in een protocol. Hiervoor heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de privacy-toezichthouder, een verklaring van rechtmatigheid verleend. Het protocol is de juridische basis van het Waarschuwingsregister die alle voorwaarden nauwkeurig beschrijft.

Ook heeft de stichting FAD een praktische handleiding ontwikkeld voor het werken met het Waarschuwingsregister. De handleiding maakt het gebruik van het register eenvoudig en overzichtelijk. Het instructieboekje licht bijvoorbeeld toe wat een winkelbedrijf moet doen om aan te sluiten, hoe in de sollicitatieprocedure het Waarschuwingsregister wordt gebruikt en onder welke voorwaarden en fraudeur geregistreerd kan worden. (Bron: Stichting FAD)

Personeel is grootste dief

Diefstal door eigen personeel komt geregeld voor; naar schatting wordt er jaarlijks voor ruim drie miljard aan goederen vervreemd. Slechts twintig procent van de vervreemdingen worden aangegeven bij de politie en bij twee procent komt het daadwerkelijk tot een veroordeling.

De cultuur van een organisatie en het soort onderneming spelen een belangrijke rol, alsmede het soort goederen dat wordt verhandeld en de positie die iemand bekleed. Screenen.com grijpt de inbraakpreventieweken aan om de werkgever door de ogen van de stelende werknemer te laten kijken om zo de schade op de werkvloer in te dammen. (Bron: Brisk, 2 jun. 2017)

Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen

Flynth maakt regelmatig een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Spooknota´s bevatten naast bijvoorbeeld een klantnummer ook kleine lettertjes waaruit blijkt dat slechts sprake is van een offerte. Indien het een offerte betreft, is van een betalingsverplichting geen sprake. Misbruik werd onder meer bij onderstaande organisaties geconstateerd:
 • Phishingmail1 Online Boekhouden - Realtime inzicht in je financiën 06-07-2017
 • Phishingmail Mijn Overheid - Laatste aanmaning betaalverzoek 06-07-2017
 • Phishingmail ICS - Uw kaart is geschorst 27-06-2017
 • Phishingmail ING - Nieuwe betaalpas 15-06-2017
 • Spookfactuur EBN - European Business Number 14-06-2017
(Bron en recent bijgewerkte phishingmail: Flynth)

1 Phishing (afgeleid van fishing: "vissen", "hengelen") is een vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse (bank)website, die een kopie is van de echte website, om ze daar – nietsvermoedend – te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcardnummer. (Bron: Wikipedia)

Stappenplan inzake diefstal

Interne diefstal pak je het best aan bij de wortels. Zeker in supermarkten, waar een blikje Red Bull zo in de tas verdwijnt, is een ‘zero-tolerance’-beleid aan te raden. Mocht er toch een vermoeden van diefstal ontstaan, dan is zorgvuldig handelen het devies. Een stappenplan helpt daarbij.

Xpert, 29 mei 2017, noemt 12 te nemen stappen wat begint bij het aannamebeleid.

Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude

In Nederlandse bedrijven komen vaker fraudegevallen voor dan elders in de wereld, blijkt uit een onderzoek van EY. Desondanks vinden Nederlandse bestuurders zonder uitzondering dat een bedrijf vooral moet kunnen aantonen integer te handelen.

Corruptie en fraude blijven een hardnekkig probleem, leidt EY af uit de Global Fraud Survey, ook al is er de afgelopen zes jaar voor meer dan 11 miljard dollar aan boetes opgelegd. EY bevroeg 2.550 bestuurders in 55 landen. Van hen vindt 38% dat omkoping en corruptie in de zakenwereld sterk aanwezig blijven. (Bron: AccountancyVanMorgen, 14 mei 2018)


Gerelateerd nieuws en/of opinies: Autoriteit Financiële Markten (AFM)    Bring Your Own Device (BYOD)