Is de nieuwe eigenaar verplicht de afspraken na te komen

Vraagbaak  |  wo 30 aug 2023  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

In 2017 raakte het bedrijf, waar ik van 1-1-1992 tot 4-12-2021 werkte, in de financiële problemen. De directie vroeg ons  op 1 juni 2017 om een loonoffer te brengen door akkoord te gaan met een tijdelijke loonsverlaging om het bedrijf te redden. Wij gingen hier allen mee akkoord, met die toezegging, dat wanneer de financiële situatie zich zou verbeteren, het salaris weer op het oude niveau zou worden teruggebracht.
Op 4 december 2021 werd ons bedrijf overgenomen door een groter bedrijf en onder dezelfde naam voortgezet, met exact dezelfde werkzaamheden en klanten. Het nieuwe bedrijf (holding) heeft een goede financiële positie.
Mijn vraag is: Is het nieuwe bedrijf nu verplicht om de toezegging na te komen, die de voorganger heeft gedaan om de lonen weer op het oude niveau terug te brengen? En vanaf welke datum zou dat dan moeten gebeuren?

Antwoord

In uw geval is er duidelijk sprake van “opvolgend werkgeverschap”. 
“In Artikel 7: 663 BW staat beschreven dat bij de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen, die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger. Evenwel is die (vorige) werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip.”
Op basis van dit wetsartikel en de gunstige financiële positie van de nieuwe werkgever, is de nieuwe werkgever verplicht om de afspraken na te komen.
In de brief (overeenkomst) van 7 juni 2017 (door beiden voor akkoord getekend) staat letterlijk beschreven dat “zodra onze financiële positie dit redelijkerwijs toelaat, zullen wij de genomen maatregelen heroverwegen en waar mogelijk geheel dan gedeeltelijk terugdraaien”.
In feite bent u nog steeds bij hetzelfde bedrijf in dienst, maar met een andere eigenaar. Deze directie zal op basis van de goede financiële positie in ieder geval de maatregel geheel of gedeeltelijk moeten terugdraaien. Afhankelijk van de financiële positie zou eventueel slechts gedeeltelijk de vermindering van loon teruggedraaid kunnen worden, maar er blijkt op basis van de financiële positie van vandaag geen reden om dit slechts gedeeltelijk te doen.
In feite is de financiële positie al vanaf de overname op 4 december 2021 duidelijk verbeterd.

Er zijn nu meerdere mogelijkheden:

  1. De vermindering van het loon (€ 434,17 bruto per maand) wordt m.i.v. 4-12-2021 geheel hersteld, inclusief reiskosten
  2. Het wordt gedeeltelijk hersteld
  3. Het wordt eerst hersteld op het moment dat u dit aanhangig gaat maken
  4. Dat u al een inkomen geniet boven het cao-loon doet niet terzake
Ons vermoeden bestaat, dat bij de overname, in het zogenaamde due-diligence proces, onvoldoende of geen rekening is gehouden door de nieuwe eigenaar met de verplichtingen, die voortvloeien als opvolgend werkgever.
Wij raden u aan om met uw werkgever in overleg te gaan wat de meest redelijke oplossing is voor u beiden.
Er speelt natuurlijk ook nog dat ook uw collegae dezelfde rechten hebben.