Onderzoek kandidaten    Administratie 


Aanstelling

Na diverse rondes met kandidaten, psychologische onderzoek en dergelijke – als de procedure lang duurt, is het verstandig de kandidaten hiervan vooraf en/of tussentijds op de hoogte te stellen – wordt de laatst overgebleven kandidaat aangesteld. De datum waarop de kandidaat in dienst kan treden, hangt mede af van de opzegtermijn van een of meer kalendermaanden. Soms mag een kandidaat, ondanks een opzegtermijn, toch eerder vertrekken.
 
De arbeidsovereenkomst wordt in meervoud opgesteld en getekend door de werkgever en de nieuwe werknemer. De ondertekening namens de werkgever geschiedt door de (hand)tekeningsgemachtigde of procuratiehouder*, degene die namens de organisatie financiële verplichtingen tot een maximum bedrag mag aangaan.

Kandidaten doen er verstandig aan de oude baan pas (schriftelijk) op te zeggen, als de nieuwe arbeidsovereenkomst door beide partijen is getekend.

Zie ook Arbeidsovereenkomst Onderzoek kandidaten    Administratie